Cordon sanitaire of “besmetting”? Een onderzoek naar de invloed van regeringsdeelname op rechts-populistische en extreem-rechtse partijen. (Ellen Van Den Block)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1: Tabel Oostenrijk, verkiezingsprogramma’s 1999-2002, gedetailleerd

 

Tabel 27: Oostenrijk, verkiezingsprogramma's 1999-2002, gedetailleerd


 

Bron: FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS, Einfach menschlich, 1999, 3 p.

 FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS, 10-Punkte Programm, 2001, 4 p.

 

 

Bijlage 2: Tabel Nederland, verkiezingsprogramma’s 2002-2003, gedetailleerd

 

Tabel 28: Nederland, verkiezingsprogramma's 2002-2003, gedetailleerd


 

Bron: LIJST PIM FORTUYN, Zakelijk met een hart, 2002, 7 p.

 LIJST PIM FORTUYN, Politiek is passie, 2003, 34 p.

 

 

Bijlage 3: Tabel Oostenrijk, parlementsverkiezigen 1999-2002, Länder

 

Tabel 29: Oostenrijk, parlementsverkiezigen 1999-2002, Länder


Legende: [1]: % van de ingeschrevenen

[2]: % van de ingediende stembrieven

[3]: % van de geldige stemmen


 

Legende: [1]: % van de ingeschrevenen

[2]: % van de ingediende stembrieven

[3]: % van de geldige stemmen

Bron:BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, Nationalratswahl 1999, Länderergebnisse , Bundesministerium für Inneres (BMI), s.d., http://www.bmi.gv.at/wahlen/ (WWW).

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, Nationalratswahl 1999, Download, Wählerstromanalyse, d’Hondt, Bundesministerium für Inneres (BMI), s.d., http://www.bmi.gv.at/wahlen/ (WWW).

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, Nationalratswahl 2002, Länderergebnisse , Bundesministerium für Inneres (BMI), s.d., http://www.bmi.gv.at/wahlen/ (WWW).

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, Nationalratswahl 2002, Gesamtergebnis und Berechnungen nach d’Hondt-Download , Bundesministerium für Inneres (BMI), s.d., http://www.bmi.gv.at/wahlen/ (WWW).


 

Bijlage 4: Tabel, Oostenrijk, werkoosheidscijfers, Länder

 

Tabel 30: Oostenrijk, werkloze beroepsbevolking 1999-2002, Länder

 

 

Bron: STATISTIK AUSTRIA, Vorgemerkte Arbeitslose nach Ländern , Statistik Austria, s.d.,

 http://www.statistik.at (WWW).

 

 

Bijlage 5: Tabel, Frankrijk immigratiecijfers, regio’s

 

Tabel 31: Fankrijk, immigratiecijfers 1995-1999, regio's

Bron: INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES, Statistiques des flux d’immigration en France. Année 1995, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), http://www.ined.fr/population-en-chiffres/France/fluxmigration/ immigration95.pdf (WWW). INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES, Statistiques des flux d’immigration en France. Année 1999, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), http://www.ined.fr/population-en-chiffres/France/fluxmigration/ immigration99.pdf (WWW).

 

Tabel 32: Frankrijk, immigratiecijfers 1997-1999, regio's

Bron: INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES, Statistiques des flux d’immigration en France. Année 1997, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), http://www.ined.fr/population-en-chiffres/France/fluxmigration/ immigration97.pdf (WWW).

 INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES, Statistiques des flux d’immigration en France. Année 1999, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), http://www.ined.fr/population-en-chiffres/France/fluxmigration/ immigration99.pdf (WWW).

 

 

Bijlage 6: Tabellen, Gallagher-index voor disproportionaliteit

 

Tabel 33: Frankrijk, Gallaher-index voor disproportionaliteit, Marignane 1995

Bron: X, “Les résultats du second tour des élections municipales” in Le Monde, 20/06/1995.

 

Tabel 34: Frankrijk, Gallagher-index voor disproportionaliteit, Marignane 2001

Bron: X, “Supplément: les résultats du second tour des élections municipales” in Le Monde,

 20/03/2001.

 

Tabel 35: Frankrijk, Gallagher-index voor disproportionaliteit, Orange 1995

Bron: X, “Les résultats du second tour des élections municipales” in Le Monde, 20/06/1995.

 GIRARDI, P., De zetelverdeling in Orange voor de verkiezingen van 1995, 09/03/2004 (Email).

 

Tabel 36: Frankrijk, Gallaher-index voor disproportionaliteit, Orange 2001

Bron: X, “Municipales 2001. Les résultats du premier tour” in Le Figaro, 13/03/2001.

 

Tabel 37: Frankrijk, Gallagher-index voor disproportionaliteit, Toulon 1995

Bron: X, “Les résultats du second tour des élections municipales” in Le Monde, 20/06/1995.

 

Tabel 38: Frankrijk, Gallaher-index voor disproportionaliteit, Toulon 2001

Bron: X, “Supplément: les résultats du second tour des élections municipales” in Le Monde, 20/03/2001


 

Tabel 39: Frankrijk, Gallaher-index voor disproportionaliteit, Vitrolles 1997

Bron: X, “Le Front National conquiert Vitrolles à l’issue d’un duel avec la gauche” in Le Monde,

 11/02/1997,6.

 X, “ L’ombre portée du Front National à Vitrolles” in Le Figaro, 11/02/1997, 6.

 

Tabel 40: Frankrijk, Gallagher-index voor disproportionaliteit, Vitrolles 2001

Bron: X, “Supplément: les résultats du second tour des élections municipales” in Le Monde, 20/03/2001


 

Tabel 41: Oostenrijk, Gallagher-index voor disproportionaliteit 1999

Bron: BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, Nationalratswahl 1999, Download,

 Wählerstromanalyse, d’Hondt, Bundesministerium für Inneres (BMI), s.d.,

 http://www.bmi.gv.at/wahlen/ (WWW).

 

Tabel 42: Oostenrijk, Gallagher-index voor disproportionaliteit 2002

Bron: BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, Nationalratswahl 2002, Gesamtergebnis und

 Berechnungen nach d’Hondt-Download , Bundesministerium für Inneres (BMI), s.d.,

 http://www.bmi.gv.at/wahlen/ (WWW).


 

Tabel 43: Nederland, Gallagher-index voor disproportionaliteit 2002

Bron: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 2002, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), s.d., http://statline.cbs.nl (WWW).


 

Tabel 44: Nederland, Gallagher-index voor disproportionaliteit 2003

Bron: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 2003, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), s.d., http://statline.cbs.nl (WWW).


 

Bijlage 7: Codeboek

 

1. Buitenlandse betrekkingen

101 Buitenlandse bijzondere relaties : positief

Positieve uitlatingen over bepaalde landen waarmee het land in kwestie een bijzondere relatie heeft. Bijvoorbeeld: Groot-Brittanië en haar voormalige kolonies; Duitsland en West-Duitsland; Zweden en de rest van Scandinavië; de noodzaak voor samenwerking met en/of hulp aan zo een landen.

102 Buitenlandse bijzondere relaties : negatief

Negatieve vermeldingen van bepaalde landen waarmee het land in kwestie een bijzondere relatie heeft. Zelfde dan 101, maar negatief.

103 Anti-imperialisme

Negatieve verwijzingen naar het uitoefenen van sterke invloed (politiek, militair of commercieel) over andere landen; negatieve verwijzingen naar het controleren van andere landen alsof zo een deel van een rijk zouden zijn; positieve verwijzingen naar dekolonisatie; positieve verwijzingen naar grotere autonomie en onafhankelijkheid van kolonies; negatieve verwijzingen naar imperiaal gedrag van het land in kwestie en/of andere landen.

104 Militair : positief

Noodzaak om militaire uitgaven te behouden of te verhogen; het moderniseren van gewapende troepen en verbetering van de militaire sterkte; herbewapening en zelfverdediging; noodzaak om militaire verplichtingen die uit verdragen komen te houden; noodzaak om een adequate mankracht in het leger te behouden.

105 Militair : negatief

Gunstige verwijzingen naar het verminderen van militaire uitgaven; ontwapening; “het kwaad van de oorlog”; beloftes om de verplichte legerdienst te verminderen. Zelfde dan 104, maar negatief.

106 Vrede

Vrede als algemeen doel; verklaringen over het geloof in vrede en vredevolle manieren om crisissen op te lossen; de voorkeur geven aan onderhandelingen van landen met vijandige landen.

107 Internationalisme : positief

Noodzaak voor internationale samenwerking; samenwerking met bepaalde landen (andere dan diegenen die in 101 gecodeerd worden); noodzaak voor hulp aan ontwikkelingslanden; noodzaak voor globale planning van middelen; noodzaak voor internationale rechtbanken; steun aan een internationaal doel of wereldstaat; steun voor de VN.

108 Internationalisme : negatief

Gunstige verwijzingen naar nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit tegengesteld aan internationalisme. Zelfde dan 107, maar negatief.

109 Europese Gemeenschap : positief

Gunstige verwijzingen naar de Europese Gemeenschap in het algemeen; voorkeur voor de uitbereiding van de Europese Gemeenschap en/of vergroten van haar bevoegdheden; voorkeur voor het toetreden of lid blijven van het land in kwestie.

110 Europese Gemeenschap : negatief

Vijandige vermeldingen van de Europese Gemeenschap; oppositie tegen specifiek Europees beleid waar door de Europese gezagsorganen voorkeur aan gegeven wordt. Zelfde als 109, maar negatief.

 

 

2. Vrijheid en democratie

201 Vrijheid en mensenrechten

Positieve uitlatingen over het belang van persoonlijke vrijheid en burgerrechten; vrijheid van bureaucratische controle; vrije meningsuiting; vrijheid van dwang in de politieke en economische arena’s; individualisme in het land in kwestie en in andere landen.

202 Democratie: positief

Positieve uitlatingen over democratie als een methode of doel in nationale en andere organisaties; het betrekken van alle burgers bij het beleid, zowel als algemene steun voor de democratie in het land in kwestie.

203 Democratie: negatief

Negatieve uitlatingen over de democratie. Zelfde als 2002, maar negatief.

204 Constitutionalisme : positief

Steun voor specifieke aspecten van de grondwet; het gebruik van constitutionalisme als een argument voor het beleid zowel als algemene steun voor het werken volgens grondwettelijke basis.

205 Constitutionalisme: negatief

Tegenstand ten aanzien van de grondwet in het algemeen of ten aanzien van specifieke aspecten ervan. Zelfde als 203, maar negatief.

 

 

3. Politiek systeem

301 Decentralisatie

Steun voor federalisme of decentralisatie; meer regionale autonomie voor beleid en economie; steun voor het behoud van locale en regionale gewoontes en symbolen; gunstige vermeldingen voor speciale aandacht voor locale gebieden; eerbiediging van locale deskundigheid.

302 Centralisatie

Tegenstand ten aanzien van het nemen van politieke beslissingen op lagere politieke niveau’s; steun voor meer centralisatie in politieke en administratieve procedures. Zelfde als 301, maar negatief.


 

303 Overheids- en administratieve efficiëntie

Nood aan efficiëntie en zuinigheid in regering en administratie; het verminderen van de civiele dienst; verbeteren van regeringsprocedures; algemene oproep tot het minder duur en meer effectief maken van de regering en de administratie.

304 Politieke Corruptie

Nood om politieke corruptie, en het ermee geassocieerde misbruik, weg te werken in het politieke en publieke leven.

305 Politiek gezag

Positieve uitlatingen voor een sterke regering en/of regeringsstabiliteit; de bekwaamheid van de partij in kwestie om te regeren en/of het gebrek hiervan bij andere partijen.

 

 

4. Economie

401 Vrije onderneming

Positieve uitlatingen ten aanzien van vrije ondernemingskapitalisme; superioriteit van individuele ondernemingen boven de staat en de controlesystemen; positieve uitlatingen ten aanzien van private eigendomsrechten; persoonlijke onderneming en initiatief; nood aan onbelemmerde individuele ondernemingen.

402 Prikkels

Nood aan loon- en belastingsbeleid dat leidt tot ondernemen; aanmoediging tot het oprichten van bedrijven; nood aan financiële en andere prikkels.

403 Regelen van de markt

Nood aan regels ontworpen om de werking van privé-ondernemingen te verbeteren; acties tegen monopolies en stichtingen en verdediging van de consument en kleine ondernemingen; aanmoediging van economische concurrentie, sociale markteconomie.

404 Economische planning

Positieve uitlatingen ten aanzien van een economische planning, van een adviserende of indicatieve aard, die reeds lange tijd bestaat en de nood voor de regering om zo een plan te creëren.

405 Corporatisme

Positieve uitlatingen ten aanzien van de nood tot samenwerking tussen werkgevers en vakbondsorganisaties in de algemene economische planning en het richtinggeven via tripartiete organen die bestaan uit de regering, werkgevers en vakbonden.

406 Protectionisme : positief

Positieve uitlatingen ten aanzien van de uitbereiding of het behoud van tarieven die de interne markt beschermen; ander nationaal-economisch protectionisme zoals quota.

407 Protectionisme : negatief

Steun voor het concept van vrije handel. Zelfde dan 406, maar negatief.

408 Economische doelen

Intentieverklaringen om economische doelen na te streven die niet opgenomen zijn in categorie 4 (economie). Bemerk dat dit onderdeel gecreëerd is om globale belangen van partijen in de economie te beschrijven en dat het daardoor over een een heel spectrum van economische doelen gaat.

409 Keynesiaans vraag-beleid

Vraag-geörienteerd economisch beleid; economisch beleid dat gewijd is aan het verminderen van depressies en/of het verhogen van de private vraag door een stijgende publieke vraag en/of stijgende sociale uitgaven.

410 Productiviteit

De nood tot het aanmoedigen of vereenvoudigen van grotere productie; nood aan het nemen van maatregelen die daartoe bijdragen; oproep voor grotere productie en belang van productiviteit in de economie; het groeiparadigma.

411 Technologie en infrastructuur

Belang van de modernisering van de industrie, transportmethodes en communicatie; belang van de wetenschap en de technologische ontwikkelingen in de industrie; nood aan training en onderzoek. Bemerk dat opleiding in het algemeen hier niet onder valt (zie 506).

412 Gecontroleerde economie

Algemene nood aan directe regeringscontrole van de economie; controle over prijzen, lonen, huur, enzv.

413 Nationalisatie

Gedeeltelijke of complete eigendomrechten van de overheid, waaronder eigendomsrechten van de overheid op een gronden.

414 Economische rechtzinnigheid

Nood aan traditionele economische rechtzinnigheid, o.a. het verminderen van budgettaire tekorten, besparingen in crisissen, zuinigheid en sparen; steun voor de traditionele economische instellingen zoals de kapitaalmarkt en het banksysteem; steun voor een sterke munt.

 

 

5. Welzijn en levenskwaliteit

501 Bescherming van het milieu

Bescherming van het platteland, bossen, enzv.; algemene bescherming van natuurlijke rijkdommen tegen eigenbelang; goed gebruik van nationale parken, bodembanken, enzv.; verbetering van het milieu.

502 Cultuur

Nood aan het verschaffen van culturele- en vrijetijdsfaciliteiten waaronder kunsten en sport; nood aan het besteden van geld voor musea, kunstgalerijen, enzv.; nood aan het aanmoedigen van vrijetijdsactiviteiten die de moeite waard zijn.

503 Sociale gerechtigheid

Concept van gelijkheid; nood aan gelijke behandeling van alle mensen; speciale bescherming voor minder bevoordeelden; nood voor gelijke spreiding van middelen; verwijderen van alle belemmeringen tussen de klassen; einde van discriminatie zoals raciale en seksuele discriminatie, enzv.

504 Uitbereiding van de welzijnsstaat

Positieve uitlatingen over de noodzaak om sociale diensten of een sociaal zekerheidsschema te introduceren, te behouden of uit te bereiden; steun voor sociale diensten zoals gezondheidszorg of sociale huisvesting. Bemerk dat onderwijs hier niet onder valt.

505 Beperking van de welzijnsstaat

Beperken van uitgaven voor sociale diensten of sociale zekerheid. Zelfde dan 504, maar negatief.

506 Uitbereiding van onderwijs

Nood aan het uitbereiden en/of verbeteren van het onderwijsaanbod op alle niveau’s. Bemerk dat de technische training die onder 411 gecodeerd wordt hier niet onder valt.

507 Beperking van onderwijs

Beperken van de uitgaven voor onderwijs. Zelfde dan 506, maar negatief.

 

 

6. Inrichting van de maatschappij

601 Nationale manier van leven : positief

Oproepen tot patriottisme en/of nationalisme; schorsing van sommige vrijheden om de staat te beschermen tegen omverwerping; steun voor gevestigde nationale ideeën.

602 Nationale manier van leven : negatief

Tegen patriottisme en/of nationalisme; tegenstand ten opzichte van de bestaande nationale staat. Zelfde dan 601, maar negatief.

603 Traditionele moraal : positief

Positieve vermeldingen van traditionele morele waarden; verbod, censuur en onderdrukking van immoreel en ongepast gedrag; behoud en stabiliteit van de familie; religie.

604 Traditionele moraal : negatief

Tegenstand ten opzichte van traditionele morele waarden,; steun voor echtscheiding, abortus, enzv. Zelfde dan 603, maar negatief.

605 Rechtshandhaving

Afdwingen van de naleving van alle wetten; acties tegen misdaad; steun en middelen voor de politie; hardere houdingen in rechtbanken.

606 Sociale harmonie

Oproep voor nationale inspanning en solidariteit; nood voor een maatschappij om zich als een geheel te zien; oproep voor publieke bezieling; openlijk afkeuren van antisociale attitudes in crisisperiodes; steun voor het algemeen belang.

607 Multiculturalisme : positief

Culturele diversiteit, gemeenschapszin, culturele verscheidenheid en verzuiling; behoud van de autonomie van religieuze, linguïstische erfenissen binnen het land waaronder speciale onderwijsvoorzieningen.

608 Multiculturalisme : negatief

Afdwingen of ontmoedigen van culturele integratie. Zelfde dan 607, maar negatief.

 

 

7. Sociale groeperingen

701 Werknemersorganisaties: positief

Positieve vermeldingen ten aanzien van werknemersorganisaties, werkende klasse, werklozen; steun voor vakbonden; goede behandeling van handarbeiders en andere werknemers.

702 Werknemersorganisaties: negatief

Misbruik van de macht van vakbonden. Zelfde dan 701, maar positief.

703 Landbouw en landbouwers

Steun voor landbouw en landbouwers; elk beleid dat specifiek gericht is op verbeteringen voor deze sector en mensen.

704 Middenklasse en zelfstandigen

Positieve vermeldingen ten aanzien van de middenklasse en de vrije beroepen, zoals geneesheer en advocaat; oude en nieuwe middenklasse.

705 Sociaal zwakke minderheden

Positieve vermeldingen ten aanzien van sociaal zwakke minderheden die niet gedefinieerd worden in economische of demografische termen, bijvoorbeeld: gehandicapten, homoseksuelen, immigranten, enzv.

706 Niet-economische demografische groeperingen

Positieve vermeldingen van, of nood aan, hulp voor vrouwen, ouderen, jongeren, anderstaligen, enzv.; allerlei bijzondere belanghebbenden.

 

 

Bijlage 8: Codering verkiezingsprogramma FPÖ 1999

 

1

Buitenlandse betrekkingen

101

 

Buitenlandse bijzondere relaties: positief

102

 

Buitenlandse bijzondere relaties: negatief

103

 

Anti-imperialisme

104

 

Militair: positief

 

~

Wir fordern daher Ausstattung des Bundesheeres mit modernem Gerät und

 

 

ausreichenden Budget.

 

~

Stärkung der Truppe durch Aufstellung präsenter Profi-Verbände für den Schutz der

 

 

Grenzen, Katastrophen-hilfe und humanitäre Einsätze.

 

~

Aufbau einer schlagkräftigen Freiwilligenmiliz.

105

 

Militair: negatief

 

~

Reduktion der Kommanden und der Zentralstelle.

106

 

Vrede

107

 

Internationalisme: positief

108

 

Internationalisme: negatief

109

 

Europese Gemeenschap: positief

110

 

Europese Gemeenschap: negatief

 

~

Keine EU-Osterweiterung, solange die beitritswerbenden Staaten die erforderlichen

 

 

Mindeststandards der EU-Mitgliedsstaaten nicht auerhaft erreicht haben.

 

 

 

 

 

 

2

Vrijheid en democratie

201

 

Vrijheid en mensenrechten

202

 

Democratie: positief

 

~

Grundsatzentscheidung über die österreichische Sicherheitspolitik (Voksabstimmung).

203

 

Democratie: negatief

204

 

Constitutionalisme: positief

205

 

Constitutionalisme: negatief

 

 

 

 

 

 

3

Politiek systeem

301

 

Decentralisatie

302

 

Centralisatie

303

 

Overheids- en administratieve efficiëntie

 

~

Mehr Effizienz durch Bürokratieabbau.

304

 

Politieke corruptie

 

~

Wir fordern daher: Abschaffung der Politikerpensionen und -abfertigungen.

 

~

Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in den Kammern.

 

~

Zurückdrängung des Parteieneinflusses bei staatsnahen Unternehmen.

 

~

Besetzung der Aufsichtsräte mit anerkannten, unabhängingen Fachleuten wie z.B.

 

 

bei der Kelag.

305

 

Politiek gezag

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich dab 1,1 Milionen Österreicher

 

 

unter der Armutsgrenze leben.

 

~

Dab Mehrindfamilien und Alleinerzieherinnen von der Armut besonders hart betroffen

 

 

sind.

 

~

Dab den Familien pro Kind und Jahr durchschnittlich öS 10.000,-im Zuge der

 

 

Belastungspakete weggenommen wurden.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich dab wir von Jänner bis Juni

 

 

den Finanzminister arbeiten.

 

~

Dab die Abgabenquote mit rund 45% über dem EU-Durchschnitt liegt.

 

~

In der Schweitz beträgt sie lediglich 35%, in den USA und Japan liegt sie unter 30%.

 

~

Dab die Steuerreform '99 ein Flop ist und den Österreichern nicht einmal die steuer-

 

 

liche Mehrbelastung der lezten 2 Jahre zurückgibt.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich dab rot-schwarze

 

 

Politikfunktionäre auf Kostender Haushalte Strompreiswucher betreiben.

 

~

Dab rot-schwarze Wohnbaugenossenschaften im Zusammenspiel mit Banken und

 

 

Versicherungen berhöhte Mieten abkassieren.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich, dab strotz Vranitzky-Briefe

 

 

die Pensionen real gesunken sind und das Pensionsrecht verschlechtert wurde.

 

~

Dab aber die Pensionsprivilegien der Politiker, der Kammerfunktionäre, des ÖGB etc.

 

 

weitgehend unangestastet bleiben.

 

~

Dab das bestehende Pensiossystem für die Zukunft unfinanzierbar ist.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich dab in Österreich mehr als

 

 

eine Million Ausländer leben, 283.000 allein in Wien.

 

~

Dab Hunderttausende illegal im Land sind.

 

~

Dab die organisierte Kriminalität unkontrollierbar wuchert.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich dab Proporz, Privilegien und

 

 

Postenschacher in Österreich fröhliche Urstände feiern.

 

~

Dab tausende rot-schwarze Privilegienrittr in Kammern und Verbänden munter

 

 

abkassieren.

 

~

Dab Politikergehälter erhöht werden, während die Österreicher mit Belastungspaketen

 

 

zur Kasse gebeten werden.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich dab Kinder in Österreich

 

 

täglich brutal mibbraucht werden.

 

~

Dab Kinderschänder mit bedingten Strafen davonkommen.

 

~

Dab Kinderschänder wie Mühl hofiert werden.

 

~

Dab Kinderpornographie (Biennale-Katalog) mit Steuergeldern gefördert wird.

 

~

Dab der Drogenhandel in Österreich blüht.

 

~

Dab Drogenhändler ungehindert ihren schmutzigen Geschäften nachgehen und unsere

 

 

Jugend zestören.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich, dab unseren Jugendlichen

 

 

das fecht auf Ausbildung verwehrt wird.

 

~

Tausende junge Menschen stehen ohne Lehrstelle und damit ohne Zukunft auf der

 

 

Strabe.

 

~

Dab das korrupte sozialistische Euro-Team-Netzwerk mit Millionenbeträgen finanziert

 

 

wird.

 

~

Geld, das den Lehrlingen zusteht.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich dab Österreich als Standort

 

 

für Firmenneugründungen uninteressant ist und die Unternehmensgründungen daher

 

 

rückläufig sind.

 

~

Dab die Lohnebenkosten rund die Hälfte der Gesamtarbeitskosten ausmachen.

 

~

Dab die Selbständigenquote und die Forschungsquote weit unter dem EU-

 

 

Durchschnitt liegen.

 

~

Dab die Unternehmer täglich von Bürokratie und staatlicher Verwaltung schikaniert

 

 

werden.

 

~

Die Altparteien SPÖ und ÖVP sind dafür verantwortlich dab unser Bundesheer

 

 

finanziell und materiell ausgehungert wird.

 

~

Dab die Sicherheit unserer Soldaten leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird.

 

~

Dab das Bundesheer seinem Verteidigungs- und Zivilschutzauftrag nicht mehr um-

 

 

fassend nachkommen kan.

4

Economie

401

 

Vrije onderneming

 

~

Beteiligungen der Geld- und Versicherungswirtschaft, interessenvertretungen und

 

 

politischen Parteien an Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) sind

 

 

auszuschlieben.

 

~

Führungsfunktionär von den o.a. Institutionen sind von der Mitglieschaft in Organen

 

 

der GBV, z.E Geschäftsführung und Aufsichtsrat, ausgeschlossen.

 

 

 

402

 

Prikkels

 

~

Die GBV sind anzuhazen, unverzüglich Initioativen zu setzen, um die derzeit weit

 

 

überhöhten und nahezu sittenwidrigen Darlehenskonditionen auf ein marktkonformes

 

 

Niveau (erzeit 4.3 bis 4.5 % für Hypothekarkrediete bzw. 3.5 bis 3.75 % für Kredite)

 

 

zu bringen.

 

~

Der mit dem 3. WÄG festgelegte wertgesicherte Erhaltungsbeitrag in de Höhe von

 

 

derzeit maximal öS 17,20/m2 ist auf öS 11,20/m2 abzusenken.

 

~

Nach erfolgter vollständiger Tilgung aller entsprechenden Kredite und Darlehen ist eine

 

 

Absenkung der Mieten auf den bloben Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag für

 

 

geförderte Wohnhäuser sicherzustellen.

 

~

Die derseitige Doppelfunktion des Revisionsverbandes als Interessenvertretung und

 

 

Kontrollinstanz ist zu entflechten, um eine unabhängige Prüfung der GBV sicherzu-

 

 

stellen.

 

~

Die Kontrolle der GBV ist unabhängig von den Beteiligungsverhältnissen dem

 

 

Rechnungshof zu übertragen , zumal von den GBV jährlich ein Förderungsvolumer in

 

 

der Höhe von 34 Mrd. öS bewegt wird.

 

~

Die Prüfberichte sind dem jeweiligen Landtag vorzulegen und zu veröffentlichen.

 

~

Eine Änderung des §15 WGG ist in der Hinsichet durchzuführen, dab Mieter oder

 

 

sonstige Nutzungsberechtigte die Möglichkeit haben, Eigentum an den aus

 

 

öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen, unabhängig vom Errichtungszeitpunkt,

 

 

erwerben zu können.

 

~

Wir fordern daher Steuerliche Entlastung der heimichen Betriebe durch Einfürung des

 

 

freiheitlichen Modells der "Fairen Steuern".

 

~

Attraktivierung des Risikokapitalmarktes.

 

~

Mabnahmen zur Senkung der Lohnnebenkosten, z.B. durch Abschaffung der

 

 

Kommunalsteuer.

 

~

Schaffung eines einheitlichen Betriebsanlagenrechts.

 

~

Abschaffung der Eintragungsgebühr bei der Wirtschaftskammer.

 

~

Erhöhung der Transparenz un Übersichtlichkeit der regionalen, nationalen und EU-

 

 

Förderungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen.

 

~

Verbesserung der Beratungs - und Unterstützungsstruktur für potentielle

 

 

Unternehmensgründerinnen und - gründer.

 

~

Entlastung der heimischen Betriebe von unnotwendigen und aufwendigen statistischen

 

 

Meldepflichten.

 

~

Raschere Liberalisierung des heimische Strommarktes zur Entlastung der mittel-

 

 

ständischen Wirtschaft von überhöhten Stromkosten.

 

~

Entbürokratisierung des Arbeitnehmerschutzes.

 

~

Stopp der Gesetzesflut.

403

 

Regelen van de markt

 

~

Wir fordern daher Massive Senkung de Strompreise für die Haushalte und die

 

 

mittelständische Wertschft.

 

~

Massive Einsparungen beiden aufgeblähten Verwaltungsapparaten der Unternehmen

 

 

der österreichischen Elektrizitätswirtschaft.

 

~

Vollständige Entpolitisierung der Stromgesellschaften nach dem Muster der Kelag

 

 

in Kärnten

404

 

Economische planning

405

 

Corporatisme

406

 

Protectionisme: positief

407

 

Protectionisme: negatief

408

 

Economische doelen

 

~

Wir fordern daher: Alle Steuerpflichtigen erhalten einen jährlichen Freibetrag von öS

 

 

150.000,- pro Erwachsenen und von öS 75.000,- pro Kind.

 

~

Pro Familie steht ein maximaler Freibetrag von öS 450.000,- zur Verfügung.

 

~

Die Freibeträge werden zwichen öS 600.000,- und öS 900.00,- der laufenden Bezüge

 

 

mit Ausnahme der Kinderfreibeträge auf Null eingeschliffen.

 

~

Nur das über die Freibeträge hinausgehende Einkommen wird mit einem einheitlichen

 

 

Steuersatz von 23% besteuert.

 

~

13. Und 14. Monatsgehat bleiben unangetastet.

 

~

Sämtliche Investitionen können im ersten Jahr zu 100% steuerlich geltend gemacht

 

 

werden.

 

~

Sämtliche Steuerschlupflöcher werden gestrichen.

 

~

Kleinverdiener erhalten jährlich einen einkommensabhängigen Zuschlag zur Familien-

 

 

beihilfe.

 

~

Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen erhalten jährlich eine einkommensabhängige

 

 

zusätzliche Beihilfe.

 

~

Die Steuererklärungen werden einfach und verständlich.

 

~

Eine Beseitigung oder Änderung all jener Regelungen im Bereich des

 

 

Arbeitnehmerschutzes, vordringlich im Bereich der Jugendlichenbeschäftigung , die

 

 

eine - verglichen mit dem konkreten Nutzen für die Arbeitnehmer - unverhältnismabig

 

 

grobe Belastung für die Betriebe darstellen oder verhinderen, dab Lehrlinge die von

 

 

ihnen zu erlernenden Arbeiten auch ausführen dürfen.

409

 

Keynesiaans vraag-beleid

410

 

Productiviteit

411

 

Technologie en infrastructuur

412

 

Gecontroleerde economie

413

 

Nationalisatie

414

 

Economische rechtzinnigheid

 

 

 

 

 

 

5

Welzijn en levenskwaliteit

501

 

Bescherming van het milieu

502

 

Cultuur

503

 

Sociale gerechtigheid

504

 

Uitbereiding van de welzijnsstaat

 

~

Wir fordern daher: Die Einführung des Kinderschecks für alle Kinder bis zum 6.

 

 

Lebesjahr.

 

~

Für jede Frau 5.700 Schilling pro Monat für das erstgeborene Kind.

 

~

Für jede Frau 2.850 Schilling pro Monat für jedes weitere Kind.

 

~

Für jede Frau die volle pensionsrechtliche Anrechnung der Kinderziehungszeiten.

 

~

Wir fordern daher ein 3-Säulen-Modell zur langfristigen Absicherung der Pensionen

 

 

mit folgenden Kernpunkten:

 

~

Eine staatliche Pension für alle Erwerbstätigen, die ene über dem Existenzmunimun

 

 

liegende Lebensführung ermöglicht (1. Saule).

 

~

Verpflichtende betriebliche Pensionskassen, die durch eine Umwandlung der

 

 

Abfertigungsansprüche und freiwillige Leistungen der Versicherten und Betriebe

 

 

finanziert werden und das Geld für den Versicherten gewinnbringend anlegen

 

 

(2. Saule).

 

~

Volle pensionsrechtliche Anrechnung der Kinderziehungs- und Pflegezeiten.

 

~

Jährliche Pensionsanpassung zumindesten der Höhe der Inflationsrate, deutllich

 

 

stärkere Anhebung für niederige als für hohe Pensionen.

 

~

Verfassungrechtliche Garantie zuerkanner Pensionsleistungen und langjähriger

 

 

Anwartschaften.

 

~

Vereinheitilichung des Sozialversicherungrechts der verschiedenen Berufsgruppen und

 

 

Zusammenlegung der Sozialversicherung-träger im Sinne einer sparsamen

 

 

Verwaltung.

 

~

Wir fordern daher: volle Rückerstattung der Ausbildungskosten für Lehrlinge im 1.

 

 

Lehrjahr an die Unternehmer.

 

~

Lehrlingausbildusngfreibetragen Höhe von 30% des Aufwandes für

 

 

Ausbildungsbetriebe.

 

~

Die Nichtberücksichtigung der Lehrlingsentschädigungen bei der Berechnung der

 

 

Bemessungsgrondlage für die Kommunalsteuer.

505

 

Beperking van de welzijnsstaat

506

 

Uitbereiding van onderwijs

 

~

Einen frühzeitig einsetzende Information aller Schüler über sämtliche Bildungs- und

 

 

Berufsmöglichkeiten im Bereich der Lehre bzw. Eine im Rahmen der Möglichkeiten

 

 

effeziente Eignungsprüfung für die jeweiligen Lehrberufe.

 

~

Die Schaffung der Möglichkeit für Unternehmen, bei Anschaffung von

 

 

Wirtschaftsgütern, die überwiegend Ausbildungszwecken dienen, einen erhöhten

 

 

Investitionsfreibetrag geltend zu machen.

507

 

Beperking van onderwijs

 

 

 

 

 

 

6

Inrichting van de maatschappij

601

 

Nationale manier van leven: positief

602

 

Nationale manier van leven: negatief

603

 

Traditionele moraal: positief

604

 

Traditionele moraal: negatief

605

 

Rechtshandhaving

 

~

Massive Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

 

~

Härtere Strafen bei Drogenkriminalität und Schlepperei.

 

~

Bekämpfung des Sozialmibbrauchs.

 

~

Scharfe Kontrollen an Österreichs Grenze.

 

~

Konsequente Abschiebung von krimineller Ausländern.

 

~

Wir fordern daher: Lebenslange Freiheitsstrafe bei schwerem Kindesmibbrauch und

 

 

für Wiederholungstäter, Verschärfung der Strafdrohungen für alle Formen von

 

 

Kinderpornographie (auch über das Internet).

 

~

Verbot aller Hafterlichterungen und der bedingten Entlassung bei Sittlichkeitsdelikten

 

 

in Risikofällen.

 

~

Lebenslange Führungsaufschicht nach der Haftentlassung für alle Personen, die

 

 

wegen sexuellen Kindermibbrauchs verurteilt wurden.

 

~

Die öffentliche Bekanntmachung von verurteilten Kinderschändern nach dem Vorbild

 

 

der USA und Grobbritannien.

 

~

In den USA werden verurteilte Kinderschänder in ihren Gemeinden öffentlich bekannt

 

 

gemacht und im internet veröffentlicht.

 

~

Mehr Rechte für Opfer im Strafverfahren.

 

~

Lebenslange Freiheitsstrafe für den Handel mit harten Drogen in grobern Umfang.

 

~

Inhaftierung und Entzug für alle Drogenhändler und Beschaffungskriminelle.

 

~

Verpfichtende Untersuchungshaft und nur unbedingte Haftstrafen bei Handel mit

 

 

harten Drogen in gröberen Mengen.

 

~

Sicherstellung ausreichender Therapieplätze.

 

~

Drogentests für Lehrer.

606

 

Sociale harmonie

607

 

Multiculturalisme: positief

608

 

Multiculturalisme: negatief

 

~

Wir fordern daher: Sofortigen Einwanderungsstopp.

 

~

Keinen vorzeitigen Einbürgerungen, sondern frühestens nach 10 Jahren wie in Kärnten

 

 

unter Landeshauptmann Haider

 

~

Rückführung von Flüchtlingen nach Krieg-ende in ihre Heimat.

 

 

 

 

 

 

7

Sociale groeperingen

701

 

Werknemersorganisaties: positief

702

 

Werknemersorganisaties: negatief

703

 

Landbouw en landbouwers

704

 

Middenklasse en zelfstandigen

705

 

Sociaal zwakke minderheden

706

 

Niet-economische demografische groeperingen

 

~

Selbstfinanzierte Eigenvorsorge vor allem für Besserverdienende (3. Saule).


 

Bijlage 9: Codering verkiezingsprogramma FPÖ 2002

1

Buitenlandse betrekkingen

101

 

Buitenlandse bijzondere relaties: positief

102

 

Buitenlandse bijzondere relaties: negatief

103

 

Anti-imperialisme

104

 

Militair: positief

105

 

Militair: negatief

106

 

Vrede

107

 

Internationalisme: positief

108

 

Internationalisme: negatief

109

 

Europese Gemeenschap: positief

110

 

Europese Gemeenschap: negatief

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für Österreich ohne Wenn und Aber.

 

~

Eine EU-Erweiterung ohne wenn und aber kommt für uns nicht in Frage!

 

~

Wir Freiheitlichen lehnen eine Erhöhung der österreichischen Beitragszahlungen an

 

 

die EU strikt ab.

 

~

Für uns Freiheitliche stellen die Benes-Dekrete in ihrer jetzigen Form und eine fehlende

 

 

Nullvariante für das AKW Temelin klare Beitrittshindernisse dar.

 

~

Für uns Freiheitliche ist die tatsächliche Erfüllung der festgelegten Beitrittskriterien

 

 

durch die Beitrittskandidaten ebenso eine Voraussetzung für die Erweiterung wie die

 

 

Erreichnung europäischer Sozial- und Umweltstandards in den Beitrittsländern.

 

~

Auf Grun der aktuellen Situation muss durch konkrete Zwichenziele Social- und

 

 

Umweltdumping verhindert werden.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen im Zuge der EU-Erweiterung für ein Grenzeregionen-

 

 

programm für besonders betroffende Regionen und Branchen in Österreich, insbeson-

 

 

dere der Klein- und Mittelbetriebe in Gewerbe und in der Landwirtschaft.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für eine finanzierbare Lösung in der Gemeinsamen Euro-

 

 

päischen Agrarpolitik, die weder zu Lasten der heimischen Bauern geht noch zu einer

 

 

Erhöhung des Österreichischen EU-Beitrags führt.

 

 

 

 

 

 

2

Vrijheid en democratie

201

 

Vrijheid en mensenrechten

202

 

Democratie: positief

203

 

Democratie: negatief

204

 

Constitutionalisme: positief

205

 

Constitutionalisme: negatief

 

 

 

 

 

 

3

Politiek systeem

301

 

Decentralisatie

302

 

Centralisatie

303

 

Overheids- en administratieve efficiëntie

 

~

Die Asylverfahren müssen verkürzt und beschleunigt werden.

 

~

Kettenasylantragstellungen müssen unmöglich werden.

 

~

Derzeit kann ein Asylwerber bei Ablehnung eines Asylantrages sofort wieder einen

 

 

Asylantrag stellen, wodurch er wieder Asylwerbereigenschaft bekommt.

304

 

Politieke corruptie

305

 

Politiek gezag

 

~

Im Vorfeld der Erweiterung der Europäischen Union mit den von allen Experten

 

 

prognostizierten Wanderungsströmen nach Österreich ist eine liberale rot-grüne

 

 

Zuwanderungspolitik mit Sicherheit der falsche Weg.

 

~

Für Steuerreform Marke SPÖ - ein Jahr die Reform, die Jahre darauf die Belastungs-

 

 

pakete - sind wir nicht zu haben.

 

~

Eine "freie Fahrt duch Österreich" wie von SPÖ und ÖVP im Zuge des österreichisch-

 

 

en EU-Beitritts im Jahr 1996 ausverhandelt wurde, wird es mit uns Freiheitlichen nicht

 

 

geben.

 

 

 

 

 

 

4

Economie

401

 

Vrije onderneming

 

~

Die Klein- und Mittelbetriebe sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft.

 

 

Sie schaffen und sichern Arbeitsplätze und sind ein Garant für die hohe Attraktivität

 

 

des Wirtschaftsstandorts Österreich.

402

 

Prikkels

 

~

Wir Freiheitlichen stärken die österreichschen Klein- und Mittelbetriebe.

 

 

Wir stehen für eine Vereinfachung des Steuersystem und eine Senkung der Steuer-

 

 

und Abgabenquote auf unter 40% bis 2010.

 

~

Wir Freiheitlichen haben bereits begonnen, bei der Lehrlingsbeschäftigung die

 

 

Lohnebenkosten zu senken.

 

~

Als nächster Schritt soll noch 2003 die 13. Um-satzsteuervorauszahlung abgeschafft

 

 

sowie eherstmöglichst die Besteuerung von nicht entnommen Gewinnen kleinerer und

 

 

mittelerer Unternehmen reduziert werden.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für die Understützung innovativer und zukunfsträchtiger

 

 

Lösungen, wie die während der freiheitlichen Regierungsbeteiligung beschlossen

 

 

Mabnahmen beweisen: Investionspämie, Forschungsfreibetrag, Forschungsprämie,

 

 

steuerliche Förderungen von innerbetrieblicher Weiterbildung, Lehrlingsprämie,

 

 

Lehrlingsfreifahrt, Einführung einer Bildungsprämie, Erhöhung des Bildungfrei-

 

 

betrages, Verlängerung der steuerlichen Begünstigung bei Betriebsneugründungen,

 

 

Ausweitung der Steuerbegünstigungen auf Betriebsgründungen.

 

~

Wir Freiheitlichen sind der Garant für moderne und angepasste Rahmenbedingungen

 

 

für leistungsfähige Betriebe!

403

 

Regelen van de markt

404

 

Economische planning

405

 

Corporatisme

406

 

Protectionisme: positief

407

 

Protectionisme: negatief

408

 

Economische doelen

 

~

Wir Freiheitlichen erhöhen das steuerfreie Einkommen auf 14.500,- Euro pro Jahr,

 

 

damit bleibt netto mehr in der Brieftasche.

 

~

Das Geld für Ausgaben, die der Straat einspart, kann er den Bürgern zurückgeben.

 

~

Wir Freiheitlichen wollen bereits in Jahr 2003 bei den kleinen un mittleren Einkommen

 

 

bis zu einem Monatiseinkommen von 3.000,- Euro brutto da mit beginnen.

 

~

Die Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen ist ein erster Schritt einer

 

 

umfassenden Steuerreform, die zu weiteren Entlastungen und massiven Vereinfach-

 

 

ungen führen wird.

 

~

Wir müssen uns eine Steuerreform aber auch leisten können.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für eine nachhaltige und finanzierbare Steuerreform.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für die Schaffung neuer und für die Sicherung bestehender

 

 

Arbeitsplätze.

 

~

Wir haben die Steigerung der Beschäftigung und die Senkung der Arbeitslosigkeit

 

 

in Österreich zum Ziel.

 

~

Wir Freiheitlichen fördern Betriebsansiedelungen, modernisieren das Arbeitsmarkt-

 

 

sevice und verbessern die Ausbildung der Lehrlinge.

 

~

Wir Freiheitlichen setzen uns für die Schwächsten am Arbeitsmarkt ein und stehen

 

 

für 1000 Euro Mindestlohn.

 

~

Leistung muss ihren Wert haben.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für die Finanzierung des Arbeitsplatzes anstelle der Förder-

 

 

ung der Arbeitslosigkeit.

 

~

Wird ein Arbeitsloser nach der Probezeit von einem Unternehmen fix angestellt, so soll

 

 

dieses die Möglichkeit der Inanspuchnahme einer Darlehensfinanzierung erhalten.

409

 

Keynesiaans vraag-beleid

410

 

Productiviteit

411

 

Technologie en infrastructuur

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für eine Lösung bei der Transitfrage und den Ökopunkten

 

 

auf EU-Ebene im Interesse Österreichs und seiner Bevölkerung.

 

~

Wir Freiheitlichen bauen unser Verkehrsnetz aus, beschränken den Transit auf den

 

 

Staben und investieren in die Sicherheit auf Strabe und Schiene.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für die Umsetzung des Generalverkehrsplans, mit dem die

 

 

freiheitliche Regierungsbeteiligung die jahrzehntelange sozialistische Untätigkeit in

 

 

der Verkehrspolitik beseitigt hat.

 

~

Nur auf dieser Grundlage kann es zu Verhandlungen über eine wirkliche nachhaltige

 

 

Transitlösung im Interesse Österreichs kommen.

412

 

Gecontroleerde economie

413

 

Nationalisatie

414

 

Economische rechtzinnigheid

 

~

Die betriebliche Vorsorge - zweite Säule - muss durch Anreizsysteme gefördert

 

 

werden.

 

~

Der Ausbau der Eigenvorsorge - dritte Säule - muss durch die Schaffung geeigneter

 

 

Kapitalmarktinstrumente für steuerbegünstigende Eingenvorsorge gestärkt werden.

 

~

Wir Freiheitlichen bekennen uns zur Fortsetzung des erfolgreichen Sanierungskurses.

 

~

Mit weiteren Reformen auf der ausgabenseite wird eine nachhaltige Entlastung und

 

 

Stabilisierung des Haushalts erreicht werden.

 

 

 

 

 

 

5

Welzijn en levenskwaliteit

501

 

Bescherming van het milieu

 

~

Jede Transitlösung muss eine nachhaltige Reduktion der Schadstoffemissionen im

 

 

Strabenverkehr in und durch Österreich sicherstellen, den Schutz der Bevölkerung und

 

 

der Umwelt garantieren und ze einer massiven Verlagerung des Verkehrs auf die

 

 

Schiene oder das Schiff führen.

 

~

Wir Freiheitlichen unternehmen alles, damit es auf EU-Ebene zu einer sofortigen

 

 

Verlängerung des bestehenden Ökopunktesystems für ganz Österreich kommt.

502

 

Cultuur

503

 

Sociale gerechtigheid

 

~

Unser Ziel bleibt ein einheitliches Pensionsrecht für alle.

 

~

Für die absicherung des gesamten Pensionssystems muss der Umbau zum Drei-

 

 

Saulen-Modell weitervorangetrieben werden.

504

 

Uitbereiding van de welzijnsstaat

 

~

Die FPÖ steht für 1.000,-Euro Mindestlohn.

 

~

In Österreich gibt es rund 250.000 Beschäftigte, die weniger als 1000,- Euro im

 

 

Monat verdienen.

 

~

Das trifft in erster Linie Frauen, die im Handel und in der Gastronomie tätig sind.

 

~

Mit dieser Forderung zeigen wir Freiheitlichen, dass für uns soziales Engagement

 

 

in österreich gibt es rund 250.000 Beschäftigte, die weniger als 1000,- Euro im

 

~

Wir setzen dort an, wo der Schuh drückt.

 

~

Daher fordern wir einen Generalkollektivvertrag, um diese Niederiglohnpraxis zu

 

 

beenden.

 

~

Nur eine Fortsetzung der FPÖ-Wirtschafts- und Sozialpolitik bringt spürbar mehr in der

 

 

Brieftasche!

 

~

Pensionserhöhungen müssen unseren Pensionisten die Kaukraft erhalten und damit

 

 

den Lebensstandard der älteren Menschen absichern.

 

~

Die Wertsicherung der Mindest-Pensionsansprüche muss endlich verfassungsrecht-

 

 

lich abgesichert werden.

 

~

Die Arbeitslosenversicherung darf nicht zur sozialen Hängmatte werden.

 

~

Wir Freiheitlichen garantieren nach der Einführung unseres Kindergeldes die ausweit-

 

 

ung auf Mehrlingsgeburten und die Anhebung der Zuverdienstgrenze.

 

~

Bei Mehrlingsgeburten (Zwillinge, Drillinge, etc.) muss das Kinderbetreuungsgeld für

 

 

die Abgeltung des erhöhten Betreuungsaufwandes für jedes Kind zuerkannt werden.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für eine Anhebung der Zuverdienstgrenze und eine Aus-

 

 

dehnung bis zum 6. Lebensjahr in Abstimmung mit den Ländern, um die Vereinbarkeit

 

 

von Beruf und Familie weiter zu verbessern.

505

 

Beperking van de welzijnsstaat

 

~

Anreizsysteme sollen für eine längere Beschäftigung und da mit zu einem späteren

 

 

tatsächlichen Pensionsantritt führen.

 

~

Der Missbrauch bei Frühpensionierungen in staatsnahen Unternehmungen wie Bahn,

 

 

Post oder Telekom muss weiter mit allen Mitteln bekämpft werden.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für eine schnelle und effiziente Vermittelung von Arbeitslosen

 

 

und weitere schrittweise Verschärfungen der Zumutbarkeitsbestimmungen.

506

 

Uitbereiding van onderwijs

507

 

Beperking van onderwijs

 

 

 

 

 

 

6

Inrichting van de maatschappij

601

 

Nationale manier van leven: positief

602

 

Nationale manier van leven: negatief

603

 

Traditionele moraal: positief

 

~

Wir Freiheitlichen wollen Familie und Beruf noch leichter vereinbar machen.

 

~

Teilzeitarbeit muss selbsvertändlich werden und einen höheren sozialen Stellenwert

 

 

erhalten.

 

~

Wir Freiheitlichen setzen uns für familienbezogene Unterstützunsmabnahmen ein, die

 

 

von der Verdoppelung des Alleinverdiener-Absetzbetrages über den Ausbau der

 

 

Nachmittagsbetreuung im Pflichtschulbereich bis hin zu einer Verbesserung der

 

 

Kinderbetreuungsmodelle und -angebote reichen.

604

 

Traditionele moraal: negatief

605

 

Rechtshandhaving

 

~

Bei Strafverfahren gegen Alyswerber muss eine schnellere Abwicklung erfolgen.

 

~

Straffällig gewordene Asylwerber oder Asylwerber mit negativ beschiedenen Asyl-

 

 

fahren müssen unumgehend und rasch abgeschoben werden.

 

~

Wir Freiheitlichen garantieren eine effiziente Bekämpfung der organisierten Schwarz-

 

 

arbeit, insbesondere durch Billig-Arbeitskräfte aus den EU-Beitrittslanden.

 

~

Wir Freiheitlichen stärken die Exekutive, bekämpfen die Kriminalität und bekennen

 

 

uns zu einer umfassenden und effizienten Landesverteidigung.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für Reformen zur Entlastung der Executive von Verwaltungs-

 

 

tätigkeiten: Mehr Beamte auf die Strabe statt in die Verwaltung.

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für eine verstärkte Bekämpfung der Kriminalität und vor allem

 

 

der organisierten Kriminalität sowie der Überwachung terroristischer Organisationen

 

 

und deren Vorfelder.

 

~

Wir Freiheitlichen garantieren einen schonungslosen Kampf gegen Drogenkriminalität

 

 

und weitere verschärfungen im Kampf gegen Drogendealer.

606

 

Sociale harmonie

607

 

Multiculturalisme: positief

608

 

Multiculturalisme: negatief

 

~

Für uns Freiheitliche gilt der Grundsatz Integration vor Zuwanderung, wir gehen

 

 

kosequent gegen Asylmissbrauch vor und bieten wirklich Verfolgten Schutz an.

 

~

Die von uns Freiheitlichen in der Bundesregierung vorangetriebene Integrations

 

 

vereinbarung war nur ein erster notwendiger Schritt,dem weitere Mabnahmen folgen

 

 

müssen, wie das Explodieren der Asylanträge und die dramatisch ansteigende Zahl

 

 

der illigalen Grenzübertritte beweisen.

 

~

Für Asylwerber muss eine Meldepflicht eingeführt werden.

 

~

Mit ihren Herkunftsstaaten müssen eindeutige und klare Regelungen zur Rückname

 

 

vereinbart werden.

 

~

Österreich ist kein Einwanderungsland!

 

 

 

 

 

 

7

Sociale groeperingen

701

 

Werknemersorganisaties: positief

702

 

Werknemersorganisaties: negatief

703

 

Landbouw en landbouwers

704

 

Middenklasse en zelfstandigen

705

 

Sociaal zwakke minderheden

706

 

Niet-economische demografische groeperingen

 

~

Wir Freiheitlichen stehen für die Wertsicherung der Pensionen, bekämpfen aktiv die

 

 

Altersarmut und setzen uns für einen eigenständigen Pensionsanspruch für alle Frauen

 

 

ein.

 

~

Das Pensionssystem muss zo umgebaut werden,dass Frauen eine eigenständige

 

 

Altersicherung unabhängig vom Mann bekommen.

 

~

Arbeitszeiten mit erhöhter Belastung - Schwerarbeit - und Kinderziehungszeiten

 

 

müssen bei der Pensionsberechnung höher bewertet werden.

 


 

Bijlage 10: Codering verkiezingsprogramma LPF 2002

1

Buitenlandse betrekkingen

101

 

Buitenlandse bijzondere relaties: positief

102

 

Buitenlandse bijzondere relaties: negatief

103

 

Anti-imperialisme

104

 

Militair: positief

 

~

Onderzocht moet worden of de invoering van sociale en militaire dienstplicht voor

 

 

jongens en meisjes vanaf achttien jaar een bijdrage kan leveren aan de integratie.

 

~

Als welvarende moderne natie dient Nederland op gepaste wijze zijn verantwoordelijkheid

 

 

te nemen op het gebied van de interntationale veiligheid.

 

~

Instandhouding van ons leger is daarbij van belang met inachtneming van de rol

 

 

die een klein land als NAVO-partner redelijkerwijs kan vervullen.

 

~

De LPF wil terugdringing van de topzware bureaucratie om een modernere,

 

 

efficiënte en effectieve krijgsmacht te behouden.

 

~

Het gaat om doorbreken van de Haagse topstructuur bestaande uit vier volledig

 

 

opgetuigde hoofdkwartieren (ministerie, marine, land- en luchtmacht) die veel tijd

 

 

besteden aan het controleren van elkaar.

 

~

De zeer doelmatige marechaussee blijft hier buiten beschouwing.

 

~

De Haagse topstructuur willen we vervangen door een overkoepelende Admiraliteit

 

 

die fungeert als een Raad van Bestuur voor de krijgsmacht met divisiedirecteuren

 

 

voor respectievelijk zee-, land- en luchtstrijdkrachten.

 

~

De LPF kiest voor de Admiraliteit als managementmodel vanwege de uitstekende

 

 

reputatie van de marine.

 

~

Maar wat ons betreft, mag het College van Bevelhebbers ook een andere naam

 

 

kiezen.

 

~

De inzet is te komen tot maximale samenwerking.

 

~

De Chef Defensiestaf krijgt hierbij een belangrijke, sturende rol.

 

~

De LPF handhaaft de gevechtskracht van marine, land-en luchtmacht en hun

 

 

waardevolle tradities.

 

~

De integratie van de krijgsmachtdelen krijgt gestalte in het operationeel denken,

 

 

de logistiek en de opleidingen.

105

 

Militair: negatief

 

~

Het ambitieniveau wordt van vier naar drie vredesoperaties teruggebracht.

106

 

Vrede

 

~

De LPF steunt de internationale strijd tegen het terrorisme, maar wil naast de

 

 

inzet van militaire middelen meer aandacht voor de dialoog.

107

 

Internationalisme: positief

108

 

Internationalisme: negatief

109

 

Europese Gemeenschap: positief

 

~

De Europese Unie is een fenomenaal experiment dat veel heeft bijgedragen aan

 

 

de vrede in ons deel van de wereld, dat eeuwen lang door oorlogen werd beheerst.

 

~

De EU heeft veel bijgedragen aan de welvaart in de lidstaten.

 

~

De LPF is een voorstander van de EU, maar met behoud van eigen identiteit en

 

 

waar dit ook kan onze soevereiniteit.

 

~

Het subsidiariteitsbeginsel is leidend.

110

 

Europese Gemeenschap: negatief

 

~

Het draagvlak onder de bevolking kan verder worden vergroot door terugdringing

 

 

van de Brusselse bureaucratie.

 

~

Het functioneren van het Europees parlement wordt kritisch bekeken; de controle-

 

 

functie kan ook worden uitgeoefend door een senaat die wordt samengesteld uit

 

 

afgevaardigden uit de nationale parlementen.

 

~

Nieuwe lidstaten kunnen pas toetreden nadat de Nederlandse bevolking zich in

 

 

een politiek bindend referendum hierover heeft kunnen uitspreken.

 

~

Voorwaarde voor een gezonde sector is ondermeer dat Nederland geen hogere

 

 

eisen stelt dan Europa, en dat de overheid een duidelijk en betrouwbaar beleid

 

 

voert.

 

~

Nederland moet stoppen met het vooruitlopen op de EU-afspraken.

 

~

Laat de harmonisatie in het temp dat Brussel aangeeft, een feit worden.

 

 

 

 

 

 

2

Vrijheid en democratie

201

 

Vrijheid en mensenrechten

202

 

Democratie: positief

 

~

Dankzij de scheiding der machten (de uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende

 

 

macht) kan de burger zich in relatieve vrijheid ontplooien.

 

~

De burgemeester en de minister-president dienen te worden gekozen.

 

~

De monarchie staat niet ter discussie, het staatshoofd behoudt een ceremoniële

 

 

en samenbindende functie.

 

~

Op deze wijze wordt de politiek gedwongen de voor- en nadelen van uitbereiding

 

 

van de EU uitvoerig over het voetlicht te brengen.

203

 

Democratie: negatief

204

 

Constitutionalisme: positief

205

 

Constitutionalisme: negatief

 

 

 

 

 

 

3

Politiek systeem

301

 

Decentralisatie

 

~

Ook hier geldt het uitgangspunt van maximale aflegging van verantwoordelijkheid.

 

~

Verantwoordelijkheden dienen zo laag mogelijk in de bestuurlijke structuur te

 

 

worden gelegd.

 

~

Schaalvergroting dient te worden tegengegaan en waar mogelijk te worden terug-

 

 

gedraaid ten einde een werkbaar, inzichtelijk en slagvaardig openbaar bestuur te

 

 

creëren, dat dicht bij de burger staat.

302

 

Centralisatie

 

~

De overheid bewaakt kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

303

 

Overheids- en administratieve efficiëntie

 

~

Ook bij het justitiële apparaat is het hoog tijd dat een efficiëntieslag op alle fronten

 

 

en op alle niveaus wordt gemaakt.

 

~

Helderheid is geboden, de Nederlandse ambassades en de plaatselijke media

 

 

zullen worden ingeschakeld om het nieuwe aangescherpte beleid uit te dragen.

 

~

Op ontwikkelingssamenwerking wordt niet zonder meer bezuinigd, wel worden de

 

 

uitgaven kritisch bekeken op hun effectiviteit.

 

~

Experimenten met modernisering van het binnenlands bestuur (o.a. duaal bestuur)

 

 

dienen met kracht te worden voortgezet.

 

~

Met name dient de mondige burger (die overigens ook op zijn of haar verantwoor-

 

 

delijkheid moet worden aangesproken) directer bij het bestuur worden betrokken.

 

~

Verkalkte structuren en culturen evenals geaccepteerde problemen dienen te

 

 

worden opgeruimd en zijn niet meer vanzelfsprekend (grenzen van het poldermodel,

 

 

internationale afspraken, gevestigde belangen enz.), maar zullen met elan

 

 

en creativiteit opgelost worden doordat de politiek haar verantwoordelijkheid

 

 

neemt.

304

 

Politieke corruptie

305

 

Politiek gezag

 

~

Wij nemen het niemand kwalijk dat hij hier zijn heil komt zoeken, we nemen het

 

 

wel de Paarse overheid kwalijk dat zij in het buitenland de illusie in stand heeft

 

 

gehouden dat in Nederland plaats is voor iedereen.

 

~

Daardoor ontkracht zij haar eigen strenge Vreemdelingenwet.

 

~

Vorig jaar zijn 33 000 asielzoekers naar Nederland gekomen, van wie minder dan

 

 

procent zal worden toegelaten.

 

~

De meesten belanden dus in de illegaliteit.

 

~

Dit betekent dat 30 000 mensen een vergeefse reis hebben gemaakt en valse

 

 

hoop is gegeven.

 

~

Dat is pas asociaal.

 

~

Paars heeft de verkeerde prioriteiten gesteld: miljarden gaan naar prestige-

 

 

projecten als de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn en niet naar het locale openbaar

 

 

vervoer.

 

 

 

 

 

 

4

Economie

401

 

Vrije onderneming

 

~

Private zorginstellingen krijgen dezelfde rechten als reguliere ziekenhuizen.

 

~

Het medisch ondernemerschap moet worden gestimuleerd.

402

 

Prikkels

 

~

De medische specialist krijgt dan loon naar werken op basis van een uurtarief.

 

~

Herintreders en deeltijders moeten worden geholpen bij het opzetten van

 

 

huisartsenposten in gebieden waar een tekort dreigt.

 

~

Door de banken uit welbegrepen eigenbelang erbij te betrekken en zonodig

 

 

kredietgaranties door het ministerie af te geven, kan een warme sanering worden

 

 

uitgevoerd.

403

 

Regelen van de markt

404

 

Economische planning

 

~

Aan de zgn. Zalmnorm dient onverkort te worden vastgehouden.

405

 

Corporatisme

406

 

Protectionisme: positief

407

 

Protectionisme: negatief

408

 

Economische doelen

 

~

De met name voor zwakkeren in de samenleving fnuikende inflatie zal met kracht

 

 

moeten worden bestreden.

 

~

Het belastingstelsel dient te worden opgeschoond van de inflatiebevorderende en

 

 

lastenverhogende belastingen zoals te hoge BTW, te hoge overdrachtsbelasting,

 

 

ecotaks en te hogebelastingen door lagere overheden.

 

~

Beleidsmaatregelen worden door de ministeries en de politieke partijen nu door-

 

 

gerekend op inkomenseffecten.

 

~

Inkomenseffecten zijn echter geen koopkrachteffecten en daar gaat het om.

 

~

Wat zegt het ons dat het inkomen van Jan Modaal er door een maatregel 2%

 

 

op vooruit gaat?

 

~

Dat inkomen kan slaan op een handig bijklussende student, een op haar vermogen

 

 

interende weduwe of een gescheiden moeder met drie kinderen op de

 

 

basisschool.

 

~

De student geeft een feest, de weduwe is zich het voordeel niet bewust en de

 

 

gescheiden moeder kan eindelijk met haar kinderen een week naar Texel.

 

~

Jan Modaal bestaat niet.

 

~

LPF houdt bij het doorrekenen van (fiscale) beleidsmaatregelen rekening met de

 

 

welstand- en draagkrachtpositie van huishoudens.

 

~

Het wetenschappelijk bureau van de LPF zal hiermee worden belast.

 

~

Er is een natuurlijke weerstand tegen belasting betalen.

 

~

Als het profijt duidelijk is, is de weerstand gering.

 

~

Een voorbeeld is de motorrijtuigenbelasting.

 

~

Dat moet echter niet de spuigaten uitlopen, zoals bij het over de balk gooien van

 

 

260 miljoengulden voor tolpoortjes.

 

~

Sommige belastingen zijn niet te rechtvaardigen, zoals de overdrachtsbelasting,

 

 

de kapitaalbelasting en bepaalde locale heffingen.

 

~

Als niet uit te leggen is waarom er geheven wordt, niet duidelijk is te maken wat

 

 

er met de belastingsopbrengst gedaan wordt of de belastingsheffing uit de pas

 

 

loopt met overige Europese landen, dan moet overwogen worden de belasting af

 

 

te schaffen.

 

~

LPF eist dat rekening en verantwoording wordt afgelegd over het fiscale beleid op

 

 

alle niveaus.

 

~

Een departement of lokale overheid doet bij LPF tevergeefs een beroep op de inzet

 

 

van belastingen in het kader van milieu, arbeidsmobiliteit, werkgelegenheid, eigen

 

 

woningbezit, Europese concurrentiepositie, etc., zonder een gedegen analyse van

 

 

de effecten, een verantwoording aan de burger en een zo waterdicht mogelijk

 

 

systeem van fraudebestrijding.

 

~

Bij het vormgeven en inzetten van fiscale politiek ervaart de wetgevende overheid

 

 

het spanningsveld van economische rechtvaardigheid en juridische doelmatigheid.

 

~

LPF plaatst de maatschappelijke acceptatie van belastingen en het beoogde doel

 

 

centraal bij nieuwe en bestaande belastingwetgeving.

 

~

Daarbij wordt het ondernemersklimaat (fiscaal) gestimuleerd, de vermogende

 

 

particulier over de daadwerkelijk behaalde rendementen (inclusief verliezen) belast,

 

 

de eigen woningbezitters gesteund, de armoedevalslachtoffers ontzien en de

 

 

gepensioneerden zo nodig geholpen met specifieke fiscale zorg voor senioren.

 

~

De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten dragen, maar wel op een maat-

 

 

schappelijk verantwoorde wijze.

 

~

Het kwartje van Kok wordt teruggegeven aan de automobilist.

 

~

Zolang het openbaar vervoer geen goed alternatief biedt voor de auto, is het

 

 

onrechtvaardig de zakelijke rijder op een bureaucratische wijze te sarren met

 

 

fiscale regelingen.

409

 

Keynesiaans vraag-beleid

 

~

De loon- en prijsspiraal zal moeten worden doorbroken door uiterste terug-

 

 

houdendheid met reële loonsverhogingen.

 

~

De koopkracht van de Nederlandse burger zal moeten worden beschermd door

 

 

verlaging van sociale premies en waar mogelijk belastingen.

 

~

Het beleid inzake bezitsvorming door verkoop huurhuizen, spaarloon en

 

 

hypotheekaftrek zal worden gecontinueerd.

410

 

Productiviteit

 

~

De regering zal door sterke ondersteuning van efficiëntie bevorderende Informatie-

 

 

en Communicatie Technologie (ICT) de arbeidsproductiviteitsgroei weer moeten

 

 

aanzwengelen.

 

~

Daar waar door combinatie van zorgtaken en arbeid deze arbeidsproductiviteits-

 

 

groei in de knel komt, zal de overheid met creatieve oplossingen moeten komen.

411

 

Technologie en infrastructuur

 

~

De overheid zal vanwege de ongekend grote mogelijkheden van de ICT in onze

 

 

diensteneconomie, deze sector zoveel mogelijk moeten steunen.

 

~

Dit kan o.a. met geld verkregen uit de UMTS veilingen.

 

~

De bereikbaarheid is zwaar in de knel gekomen.

 

~

Mobiliteit is het gevolg van sociaal-economische (werken, inkopen doen) en

 

 

sociaal-culturele (recreëren, familiebezoek) activiteiten en gedrag.

 

~

De oplossingen zullen dan ook gevonden moeten worden binnen deze activiteiten

 

 

en gedrag en dus niet alleen door de aanleg van infrastructuur (wegen, spoorwegen,

 

 

vaarwegen) waar in ons land onvoldoende plaats en geld voor is.

 

~

Met name zullen toepassingen van ICT-paviljoens en andere creatieve ideeën voor

 

 

oplossingen moeten zorgen onder het motto: "Benutten naast bouwen".

 

~

Flexibele arbeidstijden kunnen de spitsdrukte doen afnemen.

 

~

De aanleg van de volstrekt onrendabele Betuwelijn zal zo snel mogelijk gestopt

 

 

worden; het vrijkomende geld kan voor de mobiliteitsproblematiek gebruikt worden.

 

~

Knelpunten moeten worden aangepakt door extra rijstroken aan te leggen.

 

~

Vinex-locaties als de Leische Rijn dreigen een fiasco te worden omdat er geen

 

 

goede (trein)verbindingen zijn.

412

 

Gecontroleerde economie

 

~

Monopolies in de dienstverlening zullen bij voorkeur niet worden geprivatiseerd.

413

 

Nationalisatie

414

 

Economische rechtzinnigheid

 

~

Dat geldt zeker als het budgettaire belang gering is en er relatief veel perceptie-

 

 

kosten (inning, handhaving en fiscale procedures) worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

5

Welzijn en levenskwaliteit

501

 

Bescherming van het milieu

 

~

In het algemeen kan worden geconstateerd dat het falende grote stedenbeleid en

 

 

de stijgende criminaliteit er de oorzaken van zijn dat bedrijven en de middenklasse

 

 

wegtrekken uit de stad.

 

~

Hierdoor neemt de druk op het platteland toe.

 

~

De oorzaken wegnemen zal het milieu grotere winst bezorgen dan alle goedbe-

 

 

doelde plannenmakerij en milieuregelgeving.

502

 

Cultuur

 

~

De culturele vorming en ontwikkeling van de Nederlandse burger is evenals het

 

 

behoud van de bestaande cultuur in al zijn vormen van groot belang.

 

~

LPF is echter van mening dat subsidiering van culturele ontwikkeling met grote

 

 

terughoudendheid zal moeten geschieden.

 

~

Hier zal sprake moeten zijn van het profijtbeginsel en is sponsoring op zijn plaats.

503

 

Sociale gerechtigheid

 

~

Het poldermodel wordt kritisch tegen het licht gehouden.

 

~

Deze achterstanden zijn zeer onwenselijk, daar zij zorgen voor een tweedeling

 

 

in de maatschappij en een bedreiging vormen van het functioneren van onze

 

 

grote steden.

 

~

In een democratische samenleving als de onze hebben alle burgers dezelfde

 

 

rechten en plichten, ongeacht ras, geslacht, geloof en geaardheid.

 

~

De gelden die bespaard worden aan de opvang van deze immigranten/asiel-

 

 

zoekers kunnen dan besteed worden aan de verbetering van de achterstandspositie

 

 

van alle legale inwoners van Nederland

504

 

Uitbereiding van de welzijnsstaat

 

~

Door verkeerde inrichting van de zorg en de regelzucht van de centrale overheid is

 

 

de gezondheidszorg in ons land in een crisis gekomen, waardoor aan velen niet

 

 

meer de zorg geboden kan worden waar men in een beschaafd westers land op

 

 

zou moeten kunnen rekenen.

 

~

Met name de wachtlijsten voor levensbedreigende ziekten zijn onacceptabel.

 

~

In de zorg is sprake van enorme bureaucratie waardoor een wanverhouding is

 

 

ontstaan tussen het geïnvesteerde geld en de geboden kwaliteit.

 

~

Het huidige bestel zal niet in staat zijn de poblemen in de gezondheidszorg op te

 

 

lossen, laat staan de toekomstige vergrijzingsgolf het hoofd te bieden.

 

~

De LPF wil door het stellen van heldere criteria inzake kwaliteit en kwantiteit van

 

 

de zorg en het frequent hierop afrekenen, bereiken dat weer geboden wordt waar

 

 

de burger recht op heeft.

 

~

Het is aan de sector zelf om dit te organiseren, in eerste instantie op basis van de

 

 

huidige begroting uitgezonderd de ouderenzorg waar meer geld voor meer

 

 

personeel uitgetrokken moet worden.

 

~

Het is duidelijk dat deze kwaliteitsverbetering enkel lukt door inzet van meer

 

 

zorgverlenenden, minder managers en meer kleinschaligheid.

 

~

Hiernaast dient veel gedaan te worden aan preventie door bevordering gezonde

 

 

leefstijl en gezonde leefomgeving.

 

~

Om de wachtlijsten terug te dringen, moet het huidige budgetteringssyteem

 

 

worden afgeschaft, zodat de medische specialist extra ingrepen mag verrichten.

 

~

Dit kan ingaande 2005, omdat de huidige raamovereenkomsten in 2004 aflopen.

 

~

De LPF wil de eerstelijnszorg versterken door het aantrekken van praktijk-

 

 

verpleegkundigen die de huisartsen kunnen ontlasten.

 

~

Door het vestigen van huisartsenposten bij ziekenhuizen kan het aantal

 

 

bezoekers van spoedeisende hulp sterk worden verminderd.

 

~

Kleinere (streek)ziekenhuizen in de wooncentra dienen te worden gehandhaafd;

 

 

door samenwerking met opleidingsziekenhuizen en ICT-toepassing kan de

 

 

kwaliteit worden gewaarborgd.

 

~

Meer handen aan het bed door stimulering opleidingen, terugdringing

 

 

ziekteverzuim, opleiding van OK-assistenten in ziekenhuizen financieel faciliteren

 

 

en invoering van een sociale stage voor middelbare scholieren.

 

~

Dit moet met kracht bestreden worden door enerzijds extra zorg inzake huis-

 

 

vesting, scholing en culturele vorming aan deze groepen te besteden, maar

 

 

anderzijds van deze groepen te eisen dat zij zich zelf ook tot het uiterste

 

 

inspannen.

505

 

Beperking van de welzijnsstaat

 

~

Aan de instroom in de WAO dient dan ook met kracht een halt te worden

 

 

toegeroepen.

 

~

LPF wil dit bereiken door de WAO nog uitsluitend toegankelijk te maken voor

 

 

arbeidsongeschiktheid ontstaan in of door werksituaties.

 

~

Hiervoor dienen door artsen heldere en controleerbare medische criteria te worden

 

 

opgesteld.

 

~

Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht die de

 

 

werkgever verplichtingen oplegt aangaande zieke en arbeidsongeschikte

 

 

werknemers.

 

~

Mede om te voorkomen dat bedrijven alleen kerngezonde werknemers in dienst

 

 

nemen, is het nodig om de WAO te beperken tot beroepsgerelateerde ziekten.

 

~

Voor alle andere oorzaken van arbeidsongeschikheid dient men - net als

 

 

zelfstandig werkenden dat al doen - een particuliere verzekering af te sluiten om

 

 

te voorkomen dat men in de bijstand komt.

 

~

De premie hiervoor kan dan afhankelijk van persoonlijke wensen betaald worden

 

 

uit de koopkrachtverbetering door verlaging van de WAO-premie.

 

~

Mensen die onder de huidige WAO-regeling uit de boot vallen, zoals studenten,

 

 

freelancers en huisvrouwen/mannen, kunnen meeprofiteren van verbeterde moge-

 

 

lijkheden tot particuliere verzekering.

 

~

Aan preventie en herintreding dient grote aandacht besteed te worden.

 

~

Inkomensafhankelijke subsidies die instroom in de arbeidsmarkt verhinderen ( de

 

 

armoedeval) moeten worden afgeschaft en vervangen door andere regelingen.

506

 

Uitbereiding van onderwijs

 

~

Marktconforme beloning onderwijsgevenden en herstructurering van het onderwijs-

 

 

systeem mede op basis van de wensen van de arbeidsmarkt.

 

~

Algemene vorming tot modernere zorgzame, voor zich zelf opkomende mondige

 

 

burgers is de leidraad van de LPF.

 

~

Door deregulering het onderwijssysteem weer uitvoerbaar maken.

 

~

De administratieve lasten en de bureaucratie dienen drastisch te worden

 

 

teruggedrongen.

 

~

Geen verstikkende regelgeving en onderwijsexperimenten, maar keuzevrijheid voor

 

 

de onderwijsgevenden.

 

~

Zij zijn de echte deskundigen.

 

~

Vrijheid van onderwijs waarborgen, maar onmaatschappelijke invloeden in het

 

 

onderwijs tegengaan.

 

~

Kleinere scholen hebben onze voorkeur, ieder kind moet op de fiets naar de

 

 

basisschool kunnen gaan.

507

 

Beperking van onderwijs

 

 

 

 

 

 

6

Inrichting van de maatschappij

601

 

Nationale manier van leven: positief

602

 

Nationale manier van leven: negatief

603

 

Traditionele moraal: positief

604

 

Traditionele moraal: negatief

 

 

 

605

 

Rechtshandhaving

 

~

Sociale diensten en wethouders moeten de wet toepassen en geen ontduiking

 

 

gedogen.

 

~

Minder dan een kwart van alle 45 000 politieambtenaren werkt in de uitvoerende

 

 

dienst.

 

~

Er moet meer blauw op straat en minder achter het bureau.

 

~

Elk gedoogbeleid ten aanzien van onveiligheid in de publieke ruimte dient te

 

 

verdwijnen.

 

~

Daartoe moeten prioriteiten worden gesteld

 

~

Met name de geweldscriminaliteit dient met kracht te worden aangepakt.

 

~

Het is onbegrijpelijk dat Justitie wel de burger aanpakt die het recht op zelfver-

 

 

dediging uitoefent, maar echte criminelen wegens tijdgebrek laat lopen.

 

~

Het is onbegrijpelijk dat Justitie wel een brave Turkse kleermaker en hardwerkende

 

 

Poolse aspergestekers oppakt, maar zich niet vertoont in criminele buurten.

 

~

Burgemeester en gemeenteraad moeten rechtstreekse zeggenschap over de

 

 

politie krijgen.

 

~

De korpsleiding moet op resultaat worden afgerekend en bij tegenwerking zonodig

 

 

worden vervangen door promotie van het middenkader.

 

~

Tegen minachting van de politie wordt krachtig opgetreden.

 

~

Het zwaar belasten van het opsporingsapparaat door draaideurcriminelen dient

 

 

per omgaande beëindigd te worden door uitbreiding van de cellencapaciteit met

 

 

bijbehorend personeel.

 

~

Waarom mogen in Nederland wel vier bejaarden op een kamer in een verpleeghuis

 

 

en mogen niet vier criminelen tenminste tijdelijk in een cel?