Frenologie in BelgiŽ en Nederland

in de negentiende eeuw.

 

Evi Loncke

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Promotor: Prof. Dr. J. Tollebeek
Co- promotor: Prof. Dr. K. Wils

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 De grondleggers van de frenologie en hun leer

    Franz Joseph Gall

    Johann Caspar Spurzheim

    De leer van de frenologie

        Definitie

        Ontstaansgeschiedenis

        Hersen- en schedelleer

        Grondslagen van de frenologie

        Faculteiten en organen

        Belang van de frenologie

 

Hoofdstuk 2 De plaats van de frenologie in de geschiedenis van de geneeskunde

 

Hoofdstuk 3 Frenologie in BelgiŽ

    Ontstaan en opgang van de frenologie

    Succesperiode van de frenologie

    Neergang van de frenologie

 

Hoofdstuk IV Frenologie in Nederland

    Ontstaan en opgang van de frenologie

    Bezoek van Gall en Spurzheim aan Nederland

    Nasleep van het bezoek van Gall en Spurzheim aan Nederland

    Verder verloop van de frenologie na het vertrek van Gall en Spurzheim

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende