“Gelijk trossen bananen”

Beeldvorming over Congolezen in de Belgische dagbladpers ten tijde van de onafhankelijkheid
(1955-1965).

Een studie van stereotypen, clichés en vooroordelen.

 

Jelle De Mey

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven
 

Promotor: Prof. Dr. Marnix BEYEN

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

I. INLEIDING

    1. Voorstelling van het onderzoek

    2. Probleemstelling

    3. Methode

    4. Presentatie van de bronnen

        4.1. De Standaard

        4.2. Het Laatste Nieuws

        4.3. Volksgazet

        4.4. Le Peuple

        4.5. La Libre Belgique

        4.6. Le Soir

    5. Journalisten

    6. Stereotypering

        6.1. Inleiding

        6.2. Cultivering van het verschil

        6.3. Negatieve zelfdefiniëring

        6.4. Functionaliteit van het stereotype

        6.5. Ambivalentie

 

II. OVERZICHT VAN DE EUROPESE VISIE OP AFRIKA EN AFRIKANEN DOORHEEN DE GESCHIEDENIS

    1. De Antieke Wereld

    2. De invloed van het christendom

        2.1. Negatieve associatie met de kleur zwart

        2.2. Zwarten als de nakomelingen van Cham

        2.3. Zwarten zijn geen volwaardige mensen

    3. Naar een steeds negatiever beeld van de Afrikaan vanaf de zestiedende eeuw ……33

    4. Het belang van de koloniale periode voor het beeld van Congolezen

 

III. DE KOLONIALE PERIODE (1955-1960)

    1. Context : Het Belgische dekolonisatiebeleid.

    2. Het bezoek van koning Boudewijn aan de kolonie

    3. Plechtigheden in het kader van de vijftigste verjaardag van de overname
                    van Congo door België ( 18 oktober 1958 )

    4. De onlusten in Leopoldstad van 4 januari 1959

    5. De regeringsverklaring van 13 januari 1959

    6. De politieke rondetafelconferentie

 

IV. DE ONAFHANKELIJKHEID (1960)

    1. De Congolese onafhankelijkheid op 30 juni 1960

 

V. CRISIS IN CONGO (1960-1965)

    1. De Congolese kwestie gedurende vijf jaar onafhankelijkheid

    2. De muiterij van het Congolese leger en de uittocht van de Belgen

    3. De moord op Patrice Lumumba (17 januari 1961)

    4. De val van Stanleystad ( 5 augustus 1964 )

    5. De staatsgreep van Joseph-Désiré Mobutu ( 25 november 1965 )

 

VI. BESLUIT BIJ DE BEELDVORMING VAN CONGOLEZEN IN DE BELGISCHE PERS (1955-1965)

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende