Succesvol mens-zijn:

Tussen “worden” en “jezelf blijven”,
tussen massificatie en distinctie.

Een frappante boodschap van een Vlaams commercieel jeugdtijdschrift tijdens het laatste kwart van de twintigste eeuw, blijkens een kwalitatieve analyse van het blad.

 

Brigit Van Cauwelaert

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. J. ART

commissarissen: Prof. Dr. G. DENECKERE en lic. Ch. VERBRUGGEN

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

DEEL I. THEORETISCH KADER

     Hoofdstuk 1.: THESE: tussen “worden” en “jezelf blijven”, tussen massificatie en distinctie

        0. TEN GELEIDE

        1. AANLOOP TOT DE THESE

        2. THESE

        3. EIGEN BEGRIPPEN

        4. BETEKENISSEN

        5. HET WORDEN VAN DE PROBLEEMSTELLING

        6. DE STRUCTUUR VAN HET WORDEN

        7. EEN BIJZONDERE SOCIALISATIE

        8. DE EVOLUTIE VAN DE BOODSCHAPPER: van éénduidige deskundigheid naar ondeskundige verdeeldheid

        9. DUS

        10.LEESWIJZER

     Hoofdstuk 2.: METHODOLOGIE

        1. WAT HOUDT DEZE METHODE IN?

        2. DE WEG DIE IK AFLEGDE

            a. Een eerste maal exploratie- en specificatiefase

            b. Een eerste maal reductie- en integratiefase

            c. Mijn voorlopige theorie uitgeschreven

            d. Rust voor reflectie en enige reading

            e. Een tweede maal de cyclus doorlopen

     Hoofdstuk 3: DE CONTEXT

        1. ENKELE KERNBEGRIPPEN VAN HET LIBERALISME:

            a. Persoonlijk belang, individuele autonomie en belangenconvergentie

            b. Eigendom als motor van vooruitgang en criterium voor civisme

            c. Individualisme en vrijheid

            d. Rationalisme, vooruitgang en optimisme

        2. CONSUMENTISME

        3. SECULARISATIE

        4. LICHAAMSCULTUUR

        5. VERANDERENDE MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS VAN “jeugd”:

            a. Veranderende kind- en jeugdbeelden

            b. De producent ontdekt de jeugd

            c. Over adolescente jongeren en eeuwig jeugdigen

        6. JEUGDPSYCHOLOGIE

        7. HET FENOMEEN VAN DE “stars”

        8. COMMERCIËLE JEUGDTIJDSCHRIFTEN

 

DEEL II.: KWALITATIEVE ANALYSE VAN “Joepie”

     Hoofdstuk 4.: DE ZICHZELF VERWEZENLIJKENDE MENS

            - identiteit 1

            - identiteit 2

     Hoofdstuk 5.: “Wie ben ik?” HET BEELD DAT DE ANDER VAN HET INDIVIDU HEEFT,

            DAT HET INDIVIDU VAN ZICHZELF HEEFT EN DAT HET INDIVIDU VAN DE ANDER HEEFT

            - identiteit 1

            - identiteit 2

     Hoofdstuk 6.: DE SOCIALE MENS: NIET EXPLICIET SEKSUEEL EN EXPLICIET SEKSUEEL

            - identiteit 1

            - identiteit 2

 

DEEL III.: DE INTEGRATIEFASE

     Hoofdstuk 7.: CONCLUSIE

        1. AAN HET LEGITIMEREN SLAAN

        2. EEN CONTRADICTOIRE BOODSCHAP IN JOEPIE?

        3. DE EVOLUTIE VAN DE BOODSCHAPPER

        4. GEĎNDIVIDUALISEERDE EMANCIPATIE, CONSUMENTISME EN PROCREATIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende