Ouderstatus Adoptief

Invloed van Ervaren Stigmatisering door Adoptieouders
op Gezondheid, Psychisch Welbevinden en Nazorgbehoefte

 

pdf-version

Gerd Callewaert

 

September 2007
Faculteit Psychologie
Afstudeerrichting Gezondheidspsychologie
Open Universiteit Nederland

Eerste begeleider: dr. H. Lodewijkx
Tweede begeleider: dr. A. Bos
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (400 kb)