Het heldendicht van de Roomsche Daad

Een halve eeuw katholiek leven. Een film van geestdrift en liefde

Kritieken op de RKSP verkiezingsfilm, samengesteld voor de propagandastrijd van de Tweede Kamer verkiezingen van 3 juli 1929

 

pdf-version

Meike van Benten

Eindverhandeling voor de richting Master Film- en Televisiewetenschappen

Universiteit Utrecht

Academiejaar: 2005-2006

Begeleider: André van der Velden

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1 mb)