Met de autocar op reis

Een studie naar de rol van de autocar
in de opgang van het massatoerisme.
 

 

pdf-version

Frederik De Koninck

 

Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis

Academiejaar 2013-2014
 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN
 

Promotor: dr. Feys Torsten
Commissarissen: dr. Jocqué Alexander en dr. Mercelis Joris


 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (6,7 mb)