Grenzen aan de Unie

een analyse van Europaís geografische ambities
in het licht van het liberaal intergouvernementalisme

 

Lotte Drieghe

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
politieke wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: prof. dr. Hendrik Vos
Commissarissen: dr. Jan Orbie en Liesbeth Taverniers

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Ter Inleiding

De onderzoeksvraag

Stand van zaken

    De rode draad

 

Hoofdstuk I: Moravcsiks Liberaal intergouvernementalisme

Het liberaal intergouvernementalisme omkaderd

De Theorie

De L in het Liberaal intergouvernementalisme

De I in het liberaal Intergouvernementalisme

Het liberaal intergouvernementalisme en mijn     onderzoek

 

Hoofdstuk II: Nationale belangen onderzocht

Het commercieel beleid, markttoegang en ondernemersbelangen

       Duitsland

       Frankrijk

       Groot-BrittanniŽ

       ItaliŽ

Voorzien in sociaal-economische publieke goederen

       De herverdelende dimensie van het landbouwbeleid

       Het energievraagstuk

Politieke samenwerking, EU instituties en algemene inkomensoverdrachten

       Het Europese volk over de uitbreiding

       Regeringsleiders over de uitbreiding

Tot besluit

 

Hoofdstuk III: Grenzen aan de unie

De belangen op een rijtje

       Duitsland

       Frankrijk

       Groot-BrittanniŽ

       ItaliŽ

 

 

Onverzoenbare belangen

OnderhandelingsstrategieŽn

De institutionele context

       De strategie

           Het superieure alternatief

           De alternatieve coalitie

           De Ďpackage dealsí

    Belangen onverzoenbaar?

       Het profiel

De proef op de som: oost en centraal Europa

       Geslaagd voor de test

       Of toch niet

  De these en de antithese: Schimmelfennig versus Moravcsik

De synthese

 

We Besluiten

Terug naar af

De afgelegde weg

Het bos en de bomen

To be continuedÖ

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende