De maatschappelijke effecten
van devolution in Schotland

 

Jens Van Herp

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. F. DELMARTINO
Verslaggever : Prof. Dr. B. MADDENS

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Onderzoekskader voor devolution

    1.1 Probleemstelling

    1.2 Begrippenkader

        1.2.1 Devolution

            1.2.1.1 Administratieve devolutie

            1.2.1.2 Asymmetrische devolutie

            1.2.1.3 Inhoud van de Scotland Act

        1.2.2 Maatschappelijke effecten

            1.2.2.1 Consequentionele effecten

            1.2.2.2 Nonconsequentionele effecten

            1.2.2.3 Sociaal kapitaal in Schotland

        1.2.3 Intergouvernementele relaties

    1.3. Onderzoeksvraag

    1.4. Conclusie

 

Hoofdstuk 2: De verschillende facetten van het devolutionproces

    2.1 De binnenlandse politieke verhoudingen tussen de regio’s voor het devolutionproces

    2.2 Devolution in stroomversnelling: de jaren ’70-’90

    2.3 Verschillen tussen ’79 en ’97

    2.4 Een Schots parlement vanaf ’99: voornemens, organen en werking

        2.4.1 Het Parlement: samenstelling

        2.4.2 Nieuw parlement, nieuwe politici?

        2.4.3 De Schotse kieswetgeving

            2.4.3.1 De wet van Duverger

            2.4.3.2 Duverger getoetst aan devolution

        2.4.4 Devolution en de vertegenwoordiging in Westminster

    2.5 De Barnett formule: het kostenkaartje van devolution

        2.5.1 Oorsprong en evolutie

        2.5.2 Kritiek op het Barnett-mechanisme

        2.5.3 Alternatieven en toekomstperspecief

    2.6 Conclusie

 

Hoofdstuk 3 : Beleid, de Schotse publieke opinie en devolution in Schotland

    3.1 De beleidsrealisaties van Holyrood

        3.1.1 Algemene kenmerken van het Schotse beleid

        3.1.2 Beleidsdomeinen na devolution

            3.1.2.1 De Schotse welvaartsstaat

            3.1.2.2 Hoger onderwijs in Schotland

            3.1.2.3 Schotse gezondheidszorg

        3.1.3 Invloed van devolution op het Schotse beleid sinds 1999

    3.2 Een chronologische analyse van de Schotse publieke opinie

        3.2.1 Verkiezingen als graadmeter voor de devolution-steun

            3.2.1.1 Devolution in de startblokken: de eerste regionale verkiezingen in Schotland

            3.2.1.2 De algemene verkiezingen van 2001: de eerste post-devolution stembusgang

            3.2.1.3 Devolution door de kiezer gewogen na één legislatuur: de regionale Schotse verkiezingen van 2003

    3.3 De Schotse publieke opinie en devolution: steun of wantrouwen?

    3.4 De kiezer en devolution in toekomstperspectief

    3.5 Conclusie

 

Algemeen besluit

 

Referentielijst

 

home lijst scripties inhoud volgende