Kracht, Leven, Vreugde.

De “Kinderlandverschickung”
in Duitsland en België (1940- 1945).

 

Leen Schmücker

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Bruno De Wever

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

DEEL I Maatschappelijke situering: jeugd in Duitsland 1900- 1945

    1 Maatschappelijke situering

        1.1 De mythe van de jeugd

        1.2 De vaderloze maatschappij

        1.3 Ontstaan van de jeugdbeweging.

            1.3.1 Van 1896 tot 1913: de ‘Wandervogels’:

            1.3.2 Van 1918 tot 1923: de ‘ Freideutsche Jugend’

            1.3.3 Van 1924 tot 1933: de koepel van de‘ Bündische Jugend’

        1.4 Een rechtstreekse link tussen jeugdbeweging Hitlerjugend?

    2 Hitlerjugend

        2.1 Inleiding

        2.2 HJ tot ’33: Periode van opbouw

            2.2.1 Ontstaan

            2.2.2 propagandamachine en martelaarschap

            2.2.3 vraag naar aantrekkingskracht

        2.3 HJ van ’33 tot ’36: Aanspraak op totaliteit

            2.3.1 Ongelijke concurrentiestrijd

            2.3.2 Fysieke weerbaarheidstraining

        2.4 HJ van ’37 tot ’44: Hoogtepunt en ondergang

            2.4.1 Voorbereiding op de oorlog

            2.4.2 Tijdens de oorlog

    3 Bund Deutscher Mädel

        3.1 Inleiding

        3.2 Een korte geschiedenis

            3.2.1 Ontstaan

            3.2.2 Machtsuitbreiding

            3.2.3 Hoogtepunt en ondergang

                3.2.3.1 periode ’36 – ‘39

                3.2.3.2 periode ’39 – ‘ 42

                3.2.3.3 periode ’42 – ‘45

        3.3 Doelstellingen

            3.3.1 Opvoeden

                3.3.1.1 Moederschap

                3.3.1.2 Emotionele verbondenheid

                3.3.1.3 Groepsvorming

                3.3.1.4 Lichamelijke opvoeding

                3.3.1.5 Wereldbeschouwelijke opvoeding

                3.3.1.6 Arbeidsethos

        3.4 BDM als identiteitsvormer en emancipatiebeweging

            3.4.1 Emancipatiestrijd

            3.4.2 Identiteitsvormer

 

DEEL II De ‘Erweiterte kinderlandverschickung in Duitsland ( 1940 – 1945)

    4 De ‘Erweiterte Kinderlandverschickung’ in Duitsland ( 1940 –1945)

        4.1 Inleiding

        4.2 Status questionis

        4.3 Doelstellingen

            4.3.1 Bescherming / instandhouding ras?

            4.3.2 Concurrentiestrijd met andere invloedssferen

            4.3.3 Gleichschaltung

        4.4 organisatie en werving

            4.4.1 Hitler, Baldur Von Schirach en de algemene planning

            4.4.2 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt  (NSV)

            4.4.3 De Hitlerjugend

            4.4.4 De “Nationalsozialitischer Lehrerbund” (NSLB)

            4.4.5 Werving

            4.4.6 Cijfergegevens

        4.5 Dagelijks Leven

            4.5.1 Verspreiding en behuizing

            4.5.2 Materiele bevoorrading

            4.5.3 Pedagogische doelstellingen

            4.5.4 Dagelijkse routine

            4.5.5 communicatie met de buitenwereld

        4.6 voorlopig besluit

 

Deel III Maatschappelijke situering: Jeugd in België (1940 – 1945)

    5 Belgische jeugd tijdens de bezetting

        5.1 Inleiding

        5.2 Vooroorlogse situatie

        5.3 Het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond

        5.4 Poging tot eenmaking en het NSJV

        5.5 De VVKS en KAJ

        5.6 Hitlerjugend Vlaanderen

 

Deel IV  Kinderlandverschickung in België: Kracht, Leven, Vreugde ( 1940- 1945)

    6 Kinderlandverschickung in België: Kracht, Leven, Vreugde

        6.1 Inleiding

        6.2 Status questionis

        6.3 Propaganda en werving

            6.3.1 Veiligheid en gezondheid van de kinderen

            6.3.2 Germaanse samenhorigheid

            6.3.3 Nationaal socialistische opvoeding

        6.4 Selectiekriteria

        6.5 Cijfergegevens

        6.6 Organisatie

            6.6.1 Nationaal socialistische volkswelvaart Vlaanderen

            6.6.2 Het NSJV

            6.6.3 De Vlag

        6.7 Reisroutine

            6.7.1 Voorbereiding

            6.7.2 Vertrek

            6.7.3 Thuiskoms

        6.8 Verblijf

        6.9 Vakantie voor enkele weken bij gezinnen

        6.10 Zes maanden KLV kamp

            6.10.1 Verblijf en organisatie

            6.10.2 Dagelijkse routine

            6.10.3 Pedagogie

                6.10.3.1 Volksch werkelijkheidsonderricht

                6.10.3 2 Zelfstandigheid

                6.10.3 3 Weerbaarheid

                6.10.3.4 Duits of Vlaams nationalisme?

            6.10.4 Religie

            6.10.5 Communicatie met de buitenwereld

            6.10.6 Onregelmatigheden

        6.11 Oppositie

        6.12 Alternatieven

            6.12.1 Oogstreizen

            6.12.2 Muttererholungsheim

            6.12.3 Zwitsers kartel voor Hulp aan kinderen welke het slachtoffers van den Oorlog

            6.12.4 Boerenhulp aan stadskinderen

            6.12.5 Vakantiehuizen Winterhulp

 

DEEL V Besluiten

    7. Besluiten

        7.1 Doelstellingen

        7.2 Verantwoordelijken en verloop

        7.3 Pedagogie

        7.4 De verschillen in impact in Duitsland en België

        7.5 De Vlaamse zaak

        7.6 Dualiteiten

        7.7 Algemeen besluit

 

DEEL VI   Bijlagen en bibliografieën

 

home lijst scripties inhoud volgende