De armoedebestrijdingsinstrumenten
in Ghana

Analyse van het opstellingsproces van
Ghana’s poverty reduction strategy paper

 

Corentin Genin

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Master of Conflict and Development
 

Academiejaar: 2006-2007

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. A. Walraet
Commissarissen: Pr. Dr. B. Mazijn &Pr. Dr. P. Van Damme

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. INLEIDING

    1.1. SITUERING EN STRUCTUUR

    1.2. METHODOLOGISCHE ASPECTEN

    1.3. KEUZE VAN HET LAND

    1.4. VOORSTELLING VAN HET LAND: ENKELE KENMERKEN

 

2. PRINCIPES EN BEGINSELS VOOR HET ONTWERPEN VAN PRSP’S

    2.1. EVALUATIE VAN DE PARTICIPATIE VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ: EEN AANTAL ‘INZICHTEN’

    2.2. OPERATIONALISERING VAN HET CONCEPT “COUNTRY-OWNERSHIP”: 6 CRITERIA

        2.2.1. Leiderschap binnen de regering en tussen de ministeries

        2.2.2. Rol en impact van de nationale instituties

        2.2.3. Kwaliteit van de dialoog tussen de overheid en de CM

        2.2.4. Rol en invloed van binnenlandse actoren

        2.2.5. Rol en invloed van buitenlandse actoren

        2.2.6. Politieke en economische stabiliteit

 

3. VOORSTELLING VAN DE GPRS: OPSTELLINGSETAPPES EN INHOUD

    3.1. ETAPPES EN VERLOOP

    3.2. INHOUD, KENMERKEN EN VOORUITZICHTEN

 

4. BIJDRAGE EN ROL VAN VIJF HOOFDZAKELIJKE ACTEURS

    4.1. DE REGERING (NDPC; TASK FORCE + CORE TEAMS)

        4.1.1. Institutionele aspecten

        4.1.2. Verloop van de workshops

    4.2. GAPVOD (GHANA ASSOCIATION FOR PRIVATE VOLUNTARY ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT)

        4.2.1. Onze observaties

        4.2.2. Commentaren en visie van de ondervraagden

    4.3. TUC (TRADES UNION CONGRESS)

    4.4. ISODEC (INTEGRATED SOCIAL DEVELOPMENT EDUCATION CENTER)

    4.5. IDEG. (INSTITUTE FOR DEMOCRATIC GOVERNANCE)

 

5. BIJDRAGE VAN NEVENACTOREN

    5.1. HET PARLEMENT

    5.2. HET T.W.N. (THIRD WORLD NETWORK)

    5.3. SEND FOUNDATION (SOCIAL ENTERPRISE OF DEVELOPMENT FOUNDATION)

    5.4. ONDERZOEKINSTITUTEN EN DENKTANKEN

    5.5. DE PERS EN DE MEDIA

    5.6. DE PRIVÉ SECTOR

    5.7. DE LOKALE OVERHEDEN (DISTRICT ASSEMBLIES) EN TRADITIONELE AUTORITEITEN

 

6. ROL EN INVLOED VAN DE IFI’S EN EXTERNE ACTOREN

    6.1. DE IFI’S IN GHANA VÓÓR HET BEGIN VAN HET PROCES

    6.2. HUN BIJDRAGE BINNEN HET GPRS PROCES

    6.3. HUN BIJDRAGE EN ROL BUITEN HET GPRS PROCES

 

7. BIJKOMENDE ELEMENTEN

 

8. BESLUIT

    8.1. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN EN RAAKVLAKKEN

    8.2. TEN OPZICHTE VAN DE 6 INDICATOREN VAN JANET ENTWISTLE (VAN WB)

    8.3. POGING TOT INTERPRETATIE

    8.4. UITGEBREIDE BESCHOUWINGEN

 

9. BIBLIOGRAFIE

 

10. BIJLAGEN

 

AFKORTINGSLIJST

 

 

home lijst scripties inhoud volgende