Tot Icoon Verheven.

Een onderzoek naar de verheffing van maatschappelijke gebeurtenissen tot fotografische iconen van de recente Nederlandse geschiedenis

 

Martijn Kleppe

website

 

afstudeerscriptie (master thesis)
Faculteit der Historische- en Kunstwetenschappen,

Erasmus Universiteit Rotterdam,

Academiejaar: 2003-2004

Scriptiebegeleider: Prof.dr. H.J.G. Beunders

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding.

 

Hoofdstuk I: Theoretisch kader.

1.1 Fotografie in Nederland.

1.2 De geschiedwetenschap over fotografie als historische bron.

1.3 De fotografie als onderdeel van de Mediastudies in Nederland.

1.4 Mediastudies in het buitenland.

1.5 Iconografie.

1.6 Historiografisch onderzoek naar culturele fotografische industrie.

 

Hoofdstuk II: Onderzoeksopzet.

 2.1 Onderzoeksmethodes.

 2.2 Onderzochte bronnen.

 2.3 Conclusie.

 

Hoofdstuk III: 1966.

 3.1 Gebeurtenissen in 1966.

 3.2 Onderwerpen in Algemeen Dagblad en Nieuwe Rotterdamsche Courant.

 3.3 Naar een plek in de geschiedenis.

 3.4 Een plaats in de geschiedenis.

 3.5 De provo-beweging en de rookbom.

 3.6 Makkelijk te verklaren.

 3.7 Foto’s rellen.

 3.8 Nacht van Schmelzer.

 3.9 Conclusie.

 

Hoofdstuk IV: 1977.

 4.1 Gebeurtenissen in 1977.

 4.2 Onderwerpen in Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad.

 4.3 Naar een plek in de geschiedenis.

 4.4 Een plaats in de geschiedenis.

 4.5 Het einde van het kabinet Den Uyl.

 4.6 De Molukse gijzelingsacties.

 4.7 Conclusie.

 

Hoofdstuk V: 1984 .

 5.1 Gebeurtenissen in 1984.

 5.2 Onderwerpen in Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad.

 5.3 Naar een plek in de geschiedenis.

 5.4 Een plek in de geschiedenis.

 5.5 Conclusie.

 

Conclusie.

6.1 Iconen.

6.2 Eerste publicatie.

6.3 Beeld kranten versus geschiedenisboeken.

6.4 Bronnenmateriaal samenstellers.

6.5 Redenen plaatsen foto.

6.6 Bepalende factoren.

6.7 Conclusie.

 

Slotbeschouwing.

 7.1 Bewuste subjectiviteit.

 7.2 Algemene icoonfoto’s.

 7.3 Methodologische kanttekeningen.

 7.4 Terug naar de basis.

 

Dankwoord.

 

Bronvermelding.

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

De getoonde foto's in deze scriptie dienen als illustratie in een wetenschappelijk werk. Dit is wettelijk toegestaan in het kader van het citaatrecht. Indien de maker en/of rechthebbende echter bezwaar heeft tegen het gebruik, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij de desbetreffende foto verwijderen.