Tot Icoon Verheven. Een onderzoek naar de verheffing van maatschappelijke gebeurtenissen tot fotografische iconen van de recente Nederlandse geschiedenis (Martijn Kleppe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Ik kan deze scriptie niet beëindigen voordat ik een groot aantal mensen heb bedankt voor hulp, advies en medewerking. Allereerst zijn dit natuurlijk de door mij geïnterviewde samenstellers: Han van Bree, Jaap Verschoor, Maarten Valken, Marcel van Riessen en Leo Dalhuisen. Dankzij hun hulp en bereidheid om herinneringen op te halen, kon ik een groot deel van de redenen van publicatie reconstrueren en dus waren zij een waardevolle primaire bron voor mijn onderzoek. Daarnaast is er een aantal andere mensen, die ik erg erkentelijk ben omdat zij mij voorzien hebben van hun artikelen of lezingen, welke ik anders nooit zou hebben gekregen: Bernadette Kester, Chris Vos, Louis Zweers, Ilja van den Broek en David Campbell. Verder zijn er nog twee docenten op mijn faculteit die me geholpen hebben met het lokaliseren van een aantal van de samenstellers: Cock van Horzen en Rudolf Dekker. Hartelijk dank voor het aanspreken van jullie netwerk en enthousiasme voor mijn scriptie.

 

Ook de medewerkers van de verschillende bibliotheken kan ik niet ongenoemd laten: Gemeentebibliotheek Rotterdam, Universiteitsbibliotheek EUR, het Rotterdamsch Leeskabinet, het documentatiecentrum van het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad, het Nederlands Fotomuseum en het Nederlands Audiovisueel Archief. Hartelijk dank voor de vele keren dat jullie boeken of videobanden uit een magazijn voor me haalden en excuses voor de vele keren dat ik deze boeken te laat heb ingeleverd.

 

Maar naast deze professionals zijn er ook de mensen in mijn directe omgeving. Al mijn familie, vrienden, studiegenoten en collega’s bij World Press Photo hebben altijd oprechte interesse getoond en boden me ten allen tijde de gelegenheid enthousiast en uitgebreid te vertellen over mijn onderzoek. Dit leverde vaak leuke en nuttige discussies op, welke allen ten goede zijn gekomen aan mijn onderzoek. In het bijzonder wil ik mijn moeder en zus bedanken die me altijd hebben gesteund tijdens mijn iets langer dan oorspronkelijk geplande studietijd. Of dit nu kwam door een bestuursjaar, meer vakken of een langere stage; het was nooit een probleem. Door deze mogelijkheden kon ik me optimaal ontplooien en dit was alleen mogelijk met hun steun en blijvende interesse, waarvoor ik ze altijd erkentelijk zal zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor Annemarie, die me enorm heeft geholpen met de uiteindelijke onderzoeksopzet. Maar ook wanneer ik iets niet begreep van de percentages die uit mijn onderzoek kwamen, was zij er altijd om me te helpen. Haar steun en geduld, ook wanneer ik tot ’s avonds laat ‘nog eventjes’ allerlei gegevens zat in te voeren, hebben mij enorm geholpen.

 

Als laatste wil ik natuurlijk mijn begeleider Henri Beunders bedanken. Door zijn enthousiasme voor het onderwerp is het de scriptie geworden, die het nu is. Er zullen maar weinig studenten zijn, die ’s avonds bij hun begeleider thuis kwamen om een hoofdstuk te bespreken en daar een hartelijke en altijd geïnteresseerde begeleider aantroffen. Zelden heb ik iemand meegemaakt die zo voor z’n vak leeft en ik hoop dan ook in de toekomst met hem te mogen samenwerken.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

De getoonde foto's in deze scriptie dienen als illustratie in een wetenschappelijk werk. Dit is wettelijk toegestaan in het kader van het citaatrecht. Indien de maker en/of rechthebbende echter bezwaar heeft tegen het gebruik, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij de desbetreffende foto verwijderen.