Les Congrès national wallon

een persstudie

 

Davy Van Assche

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. De Wever

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord.

 

Inleiding en probleemstelling.

 

Deel I: Geschiedenis van de Waalse Beweging

            Inleiding en methodologie

            1. De 19° eeuw.

            2. De 20° eeuw tot WOI.

            3. Het woelige interbellum.

            4. WOII.

            5. Na WOII.

 

Deel II: De naoorlogse congressen.

            Inleiding en methodologie

1. CNW 1945

1.1    Inleiding.

1.2 Zaterdagochtend 20 oktober 1945.

1.2.1 Openingsrede van de voorzitter.

1.2.2 Het rapport van de Secretaris Generaal.

1.3 Zaterdagnamiddag 20 oktober 1945.

                                   1.3.1 Het behoud van de Belgische eenheid.

                                   1.3.2 Het federalisme

                                   1.3.3 De onafhankelijkheid.

                                   1.3.4 Het rattachisme

                                   1.3.5 Enkele interventies.

                                   1.3.6 De stemming, resultaten en reacties

1.4 Zondag 21 oktober 1945

1.4.1 Rapport van de resolutiecommissie.

1.4.2 Enkele interventies.

1.4.3 Slot.

            2. CNW 1946

2.1 Inleiding

2.2 Zaterdagochtend 11 mei 1946.

2.2.1 Openingsrede van de voorzitter.

2.2.2 Het rapport van de Secretaris Generaal.

2.2.3 Rapport van de grievencommissie.

2.3 Zaterdagnamiddag 11 mei 1946.

2.3.1 Rapport van de constitutionele commissie.blz.65

2.3.2 Enkele interventies.

2.4 Zondag 12 mei 1946.

2.4.1 Motie van de Conseil national wallon de la Radiodiffusion

2.4.2 Rapport van de resolutiecommissie.

2.4.3 De discussie van het rapport.

2.4.4 Resoluties, stemming en slotwoord van de voorzitter.

            3. CNW 1947

3.1 Inleiding

3.2 Zaterdagochtend 3 mei 1947

3.2.1 Openingsrede.

3.2.2 Het rapport van de Secretaris Generaal.

3.2.3 Openingsrede van de voorzitter.

3.2.4 Het rapport van de Waalse parlementaire groep

3.2.5 Enkele moties.

3.3 Zaterdagnamiddag 3 mei 1947.

3.3.1 Het debat

3.4 Zondag 4 mei 1947

3.4.1 Voortzetting van het debat.

3.4.2 Het rapport van de resolutiecommissie

3.4.3 De discussie van het rapport.

3.4.4 Resoluties en stemming.

            4. CNW 1948

                        4.1 Zaterdagochtend 21 februari 1948

                                   4.1.1 Openingsrede van de voorzitter.

                                   4.1.2 Het rapport van de Secretaris Generaal.

                                   4.1.3 Twee korte interventies

                        4.2 Zaterdagnamiddag 21 februari 1948.

                                   4.2.1 Het debat

                        4.3 Zondagochtend 22 februari 1948

                                   4.3.1 Rapport van de resolutiecommissie.

                                   4.3.2 Discussie over het rapport

                                   4.3.3 Resoluties.

            5. CNW 1949

                        5.1 Zaterdagochtend 1 oktober 1949

                                               5.1.1 Openingsrede van de voorzitter.

                                   5.1.2 Het rapport van de secretaris-generaal.

                                   5.1.3 Enkele korte interventies.

                        5.2 Zaterdagnamiddag 1 oktober 1949.

                                   5.2.1 Het politiek rapport

                                   5.2.2 Enkele tussenkomsten

                                   5.2.3 Het einde van de eerste dag.

                        5.3 Zondagochtend 2 oktober 1949

                                   5.3.1 Het administratief rapport

                                   5.3.2 Het culturele rapport

                                   5.3.3 Enkele interventies.

                        5.4 Zondagnamiddag 2 oktober 1949.

5.4.1Het rapport over het Europees federalisme.

5.4.2 Het economische rapport.

            6. CNW 1950.

                        6.1 Zondagochtend 26 maart 1950.

6.1.1 Inleiding en openingsrede van de voorzitter

6.1.2 Debat

6.2 Zondagnamiddag 26 maart 1950

6.2.1 Voortzetting van het debat.

6.2.2 De resoluties.

            7. CNW 1959

                               7.1 Inleiding.

                        7.2 Zaterdagochtend 25 april 1959.

7.2.1 Openingrede van de voorzitter.

7.2.2 Hulde aan Merlot door Arille Carlier

7.3 Zaterdagnamiddag 25 april 1959

7.3.1 Het economisch rapport.

7.3.2 Het cultureel rapport

7.3.3 Het politiek rapport

                                   7.3.4 Het debat

7.4 Zondagvoormiddag 26 april 1959

7.4.1 De voortzetting van het debat.

7.4.2 De resoluties

 

Deel III: Personderzoek

1. Inleiding en methodologie

1.1 Het verzamelen van het materiaal

1.1.1 Welk materiaal?.

1.1.2 Welke kranten?

1.1.3 Het verzamelen van de artikels.

                                   1.1.4 De ‘volledige’ persdossiers.

                        1.2 Probleemstelling.

1.2.1 Inspiratiebronnen.

1.2.2 Duiding bij mijn onderzoek.

           2. CNW 1945

2.1 Vóór het CNW

2.1.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

2.1.2 Analyse

a) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge.

b) De socialistische pers.

Le Peuple.

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

c) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette.

2.1.3 Voorlopige conclusie.

2.2 Ná het CNW.

2.2.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

2.2.2 Analyse

a) De ‘neutrale’ pers.

Le Soir.

b) De katholiek-unitaire pers.

La Nation Belge

La Libre Belgique.

La Gazette de Liège.

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge.

d) De socialistische pers

Le Peuple..

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

                                               e) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette

2.3 Besluit.

            3. CNW 1946

                        3.1 Vóór het CNW

3.1.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

3.1.2 Analyse.

a) De katholiek-unitaire pers.

La Nation Belge.

b) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge.

c) De socialistische pers

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

d) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette

3.1.3 Voorlopige conclusie.

3.2 Ná het CNW..

3.2.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

3.2.2 Analyse.

a) De ‘neutrale’ pers.

Le Soirblz.167

b) De katholiek-unitaire pers.

La Nation Belge.

La Libre Belgique.

La Gazette de Liège.

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge.

d) De socialistische pers.

Le Peuple.

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

e) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette

3.3 Besluit.

            4. CNW 1947

4.1 Vóór het CNW

4.1.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

4.1.2 Analyse

a) De katholiek- en unitaire pers.

                                                           La Gazette de Liège.

b) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge.

c) De socialistische pers

La Wallonie.

d) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette.

4.1.3 Voorlopige conclusie

4.2 Ná het CNW.

4.2.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

4.2.2 Analyse.

a) De ‘neutrale’ pers

Le Soir.

b) De katholiek-unitaire pers.

La Nation Belge.

La Libre Belgique.

La Gazette de Liège.

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge.

d) De socialistische pers.

Le Peuple.

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

e) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette

4.3 Besluit.

5. CNW 1948.

5.1 Vóór het CNW

5.1.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

5.1.2 Analyse.

a) De ‘neutrale’ pers.

Le Soir.

b) De katholiek- en unitaire pers.

La Gazette de Liège.

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge

d) De socialistische pers.

La Wallonie

Le Monde du Travail

e) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette

5.1.3 Voorlopige conclusie.

5.2 Ná het CNW.

5.2.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

5.2.2 Analyse.

a) De ‘neutrale’ pers

Le Soir.

b) De katholiek-unitaire pers.

La Nation Belge.

La Libre Belgique.

La Gazette de Liège.

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge

d) De socialistische pers.

Le Peuple

La Wallonie

Le Monde du Travail

e) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette

5.3 Besluit.

            6. CNW 1949.

                        6.1 Vóór het CNW.

6.1.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

6.1.2 Analyse.

a) De ‘neutrale’ pers.

Le Soir.

b) De katholiek-unitaire pers.

La Gazette de Liège.

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge

d) De socialistische pers

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

e) De liberale pers.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette

                                   6.1.3 Voorlopige conclusie.

6.2 Ná het CNW.

6.2.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

6.2.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

6.2.2 Analyse.

a) De ‘neutrale’ pers

Le Soir.

b) De katholiek-unitaire pers.

La Nation Belge.

La Libre Belgique.

La Gazette de Liège

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge

d) De socialistische pers.

Le Peuple.

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

e) De liberale pers.

La Dernière Heure

La Meuse

La Nouvelle Gazette.

6.3 Besluit.

            7. CNW 1950.

7.1 Vóór het CNW.

7.1.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?

7.1.2 Analyse

a) De ‘neutrale’ pers

Le Soir.

b) De katholiek-unitaire pers.

La Libre Belgique.

La Gazette de Liège.

c) De socialistische pers

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

d) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Nouvelle Gazette

                                   7.1.3 Voorlopige conclusie.

7.2 Ná het CNW.

7.2.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

7.2.2 Analyse.

a) De ‘neutrale’ pers

Le Soir.

b) De katholiek-unitaire pers.

La Nation Belge.

La Libre Belgique.

La Gazette de Liège.

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge.

d) De socialistische pers.

Le Peuple.

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

e) De liberale pers.

La Dernière Heure.

La Meuse.

La Nouvelle Gazette

7.3 Besluit.

8. CNW 1959

8.1 Vóór het CNW

8.1.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

8.1.2 Analyse

a) De socialistische pers.

La Wallonie.

Le Monde du Travail

                                   8.1.3 Voorlopige conclusie.

8.2 Ná het CNW.

8.2.1 Welke kranten besteden aandacht aan het CNW?.

8.2.2 Analyse.

a) De ‘neutrale’ pers

Le Soir.

b) De katholiek-unitaire pers

La Libre Belgique.

La Gazette de Liège

c) De communistische pers.

Le Drapeau Rouge.

d) De socialistische pers.

Le Peuple.

La Wallonie.

Le Monde du Travail.

e) De liberale pers.

La Dernière Heure

La Nouvelle Gazette.

8.3 Besluit.

 

Algemene conclusie.

 

Bibliografie

 

Lijst met gebruikte afkortingen.

 

Werknota

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende