Betere beelden?

Kritische elementen van het Vlaams,
alternatief beeldverhaal 1995-2005

 

Sébastien Conard

 

Master na master in de Cultuurwetenschappen
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunstwetenschappen en archeologie

Proefschrift voorgelegd tot het bekomen van de graad van master na master in de Cultuurwetenschappen

 

Academiejaar: 2005-2006

 Vrije Universiteit Brussel

 

Promotor: Prof. Dr. Johan Swinnen

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Structurele aspecten van het Vlaams, alternatief beeldverhaal 1995-2005

 1.1. Martkpositie van het andere beeldverhaal

 1.2. Bij gebrek aan een Ministerie van het Beeldverhaal: het Vlaamse stripbeleid

 1.3. Andere actoren in het striplandschap

 1.4. Besluit

 

2. Grafisch afwijkend

 2.1. Beelden van het beeldverhaal

 2.2. Zwart, wit en alles tussenin

 2.2.1. Zwart, wit en de grijzen

 2.2.2. Soberheid troef: de Vlaamse couleur locale.

 2.3. Van krabbels tot klare lijn: lijnvoering en stijl

 2.3.1. Van klare lijn tot retropulp: de invloed van het Noorden?.

 2.3.2. De krabbelaars en de twijfelende lijn

 2.4. Besluit

 

3. De kneepjes van het vakje. Experimenten in het medium

 3.1. Gekibbel in stripland: de clichés voorbij?

 3.2. Van kader tot verhaal

 3.2.1. Smullen van het wafelijzer en andere decoupages

 3.2.2. Kader, ritme en beweging

 3.2.3. Verhaalstructuren

 3.3. Tekst en beeld

 3.4. Genres, marginaliteit en commercialiteit

 3.5. Besluit

 

Besluit

 

Lijst van illustraties

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende