Britney Clinton,
Obama Money Machine
 en McCain the Traitor

Politieke cartoons in de Amerikaanse voorverkiezingen van 2008
 

pdf-version

Steven Verbeiren

 

Masterproef Politieke Communicatie

Academiejaar: 2007-2008

Universiteit Antwerpen

 

Promotor: Prof. Dr. Christíl De Landtsheer
Verslaggever: Prof. Dr. Stefaan Walgrave

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,9 mb)