Levensloopanalyse van de Gentse vondelingen

uit 1830-1831

 

pdf-version

Lien CeŻppens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Dr. Devos

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (5 mb)

Bijlagen