Bormsfonds

Vereniging zonder winstoogmerk
(1927-1990)

Merksem

 

Hans Vandenhouten

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. L. VOS

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

DEEL 1: De historische wortels

    HOOFDSTUK 1. Borms en zijn Groeningerwachten te Merksem (1903-1918)

        De oprichting van de Merksemse afdeling der Groeningerwachten

        Doorbraak van het Antwerps activisme

        Komiteit tot ondersteuning der Merxemse krijgsgevangenen

        Vlaams Economisch Secretariaat en Vlaamse Arbeidersgemeenschap

        Zelfbestuur en hulp aan de krijgsgevangenen

    HOOFDSTUK 2. Steunfonds der Familie Borms (1920-1927)

        Arrestatie en veroordeling van August Borms

        Bedrijvige Borms achter de tralies

        Stichting Steunfonds

        FinanciŽle organisatie

        Martelaarsfonds en andere verenigingen

        Feesten ten voordele van het goede doel

        Amnestiedebat met Antoon Jacob

        Studiefonds voor de kinderen van getroffen Vlamingen

        Mogelijke vrijlating van Borms

 

DEEL 2: Bormsfonds vzw (1927-1990)

    HOOFDSTUK 3. De beginperiode (1927-1928)

        Stichting

        Beheerraad en de leden

        Kritiek

        FinanciŽle organisatie

        Vlaamsch-Hollands Comitť: onderafdeling Bormsfonds vzw

        Frans-Belgisch militair akkoord

        Financieel beleid van het Vlaamsch- Hollands Comitť

    HOOFDSTUK 4. Jaren van bevestiging (1929-1930)

        Bormsverkiezing

        Borms vrij! (1929)

        Vl.E.K 310

        Huisvesting van Borms

    HOOFDSTUK 5. De laatste fase tot het half miljoen (1930-1945)

        Fondsenbezit

        FinanciŽle malaise

        Bormshulde (1938)

    HOOFDSTUK 6. Van WOII tot het einde van de vzw: een apart verhaal

        Commissie voor Rechtsherstel

        Bormshulde (1943)

        Bormsfonds naar zijn einde?

        Bormsfonds wiste de vlek van de oorlog uit

        Vl.E.K: een nieuwe naam, een nieuw doel (1951-1990)

 

NAWOORD

 

BIBLIOGRAFIE

 

AFKORTINGEN

 
home lijst scripties inhoud volgende