De crisis van de jaren 1840 in Lokeren.

Bepaling van het profiel van de Lokerse gezinnen in deze crisisjaren.

Evelyn Bullaert

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. E. Vanhaute

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

Woord vooraf

 

Lokeren: een terreinverkenning

 

Inleiding

    1. Probleemstelling

    2. Lijst van de gebruikte bronnen en bespreking van de consultatiemethiode

    3. De gebruikte literatuur

    4. Structuur van de scriptie

 

Deel 1: Het crisisbeeld te Lokeren tussen 1840 en 1850

    A. OORZAKEN VAN DE CRISIS

        Vooraf : Belang van de linnennijverheid in Lokeren

        1. Verval van de linnennijverheid

        2. Structurele en accidentele problemen in de landbouw

    B. GEVOLGEN VAN DE CRISIS

        1. Economische gevolgen

        2. Sociale gevolgen

    C. DEMOGRAFIE

        1. Bevolkingsverloop

        2. Geboorten

        3. Huwelijken

        4. Sterfgevallen

        5. Migraties

    D. HET BELEID NAAR AANLEIDING VAN DE CRISIS

        1. De aanpak van het stadsbestuur

        2. De positie van het bureel van weldadigheid

 

Deel II: Bepaling van het profiel van de Lokerse gezinnen in de crisisjaren

    A. ALGEMEEN

        1. Voorstelling en verantwoording van het bestudeerde gebied

        2. Bespreking en verantwoording van de gehanteerde methode

    B. BESPREKING VAN DE ALGEMENE GEMIDDELDEN VAN DE BESTUDEERDE WIJKEN

        1. Bepaling van de relatieve welstand van de verscheidene wijken

        2. Beroepsstructuur

        3. Afkomst

        4. Gezinsstructuur

        5. Besluit

    C. HET PROFIEL VAN DE LOKERSE ONDERSTEUNDEN IN 1844 EN 1846

        1. Algemeen

        2. Het aantal ondersteunden

        3. Beroepsstructuur

        4. Leeftijdsstructuur

        5. Afkomst van de ondersteunden

        6. Gezinsstructuur

        7. Geografische spreiding

        8. Besluit

    D. HET PROFIEL VAN DE LOKERSE WELGESTELDE KLASSE

        1. Algemeen

        2. Beroepsstructuur

        3. Afkomst van de welgestelde klasse

        4. Leeftijdsstructuur

        5. Gezinsstructuur

        6. Geografische spreiding

        7. Besluit

 

Algemeen Besluit

 

Bijlagen (pdf 300kb)

 

home lijst scripties inhoud volgende