De crisis van de jaren 1840 in Lokeren. Bepaling van het profiel van de Lokerse gezinnen in deze crisisjaren. (Evelyn Bullaert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Naast een boeiende ontdekkingstocht en een leerrijke ervaring is een scriptie schrijven ook zwoegen, stressen en af en toe in de knoop zitten. Hoe meer mensen er dan zijn om op terug te vallen, die hulp, een oplossing of een rustpunt bieden; hoe sneller de moeilijke momenten worden vergeten en weer plaats maken voor optimisme en nieuwe werklust. De personen die zich, allen belangeloos, ingezet hebben om mijn scriptie te helpen ‘construeren’, verdienen stuk voor stuk een blijk van erkenning.

 Eerst en vooral wil ik mijn promotor, professor Vanhaute, hartelijk danken voor zijn aanwijzingen, goede raad en altijd weer verfrissende inzichten die mij steeds weer op weg hielpen.

 Mijn voornaamste dank gaat uit naar de heer Van Campenhout, stadsarchivaris van Lokeren, die me steeds met raad en daad bijstond, en die me door zijn bereidwilligheid en flexibiliteit een aangename en vooral vruchtbare opzoekingstijd in het archief bezorgde. De tips en aanwijzingen tijdens het schrijven van mijn scriptie werden eveneens enorm gewaardeerd. Aan mevrouw Van Acker en mevrouw De Cock wil ik eveneens mijn oprechte dank betuigen.

 Ook mijn mama, als immer trouwe controlelezer, en mijn vriend, als co – verwerker van de gezinsfiches, verdienen een hartelijk en welgemeend ‘dank je wel’.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende