De Catalaanse Communistische Partij (PSUC)
en het hervormingsproces van franquisme
naar democratie in Catalonië

(1971-1977)

 

Bart Grugeon

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. E. Lamberts

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Durant l'antifranquisme, era més fàcil somniar; com que res no era possible, tot era imaginable; qualsevol propòsit (inclosos els més revolucionaris) era igualment (in)versemblant.

 

Tijdens de strijd tegen het franquisme was het eenvoudiger om te dromen. Omdat niets mogelijk was, was alles denkbaar; ieder voorstel (zelfs het meest revolutionaire) was even waarschijnlijk als onwaarschijnlijk.

 

Josep Maria Colomer, La ideologia de l'antifranquisme, 1977, p. 77.

 

INLEIDING

 

DEEL 1 : HET FRANQUISME EN DE PSUC. 1939-1970

 

1. De instelling en de organisatie van een autarkische totalitaire staat onder Franco, 1939-1951

2. De geleidelijke industrialisering van de autarkische staat, 1951-1959

3. De economische boom en de maatschappelijke transformatie, 1959-1969

4. Het regime in crisis vanaf 1969

5. Het herstel van de oppositie

6. PSUC en de coördinatie van de oppositie in Catalonië

 

DEEL 2 : DE PSUC EN DE GROEIENDE SOCIALE ONRUST: EEN VOORTEKEN VAN DE “TOTALE STAKING”. 1971-1973

 

1. “De arbeiders kunnen de dictatuur omverwerpen”

2. Het verzet breidde uit naar andere maatschappelijke sectoren

3. “Extensió, extensió, extensió del combat obrer”

4. De samenwerking van de oppositie in de Assemblea de Catalunya

5. Besluit

 

DEEL 3 : NAAR DE SAMENWERKING VAN DE OPPOSITIE AAN DE VAL VAN DE DICTATUUR : 1974-1976

 

1. De gevolgen van de economische crisis

2. “Een algemene mobilisatie van de bevolking kan het land lamleggen”

3. “Van het repressieve regime valt geen opening te verwachten”

4. “Met alle politieke partijen naar de ‘Totale Staking’”

5. “De enige uitweg naar de democratie is een breuk met het regime”

6. Besluit

 

DEEL 4 : DE DEMOCRATISCHE HERVORMINGEN VAN BOVEN UIT : DE PSUC HUNKERT NAAR DE VRIJHEID : 1976-1977

 

1. “Neen aan het hervormingsproces van Suárez”

2. De samenwerking van de oppositie

3. De PSUC bleef hameren op de “ruptura”

4. Het transitieproces in Catalonië

5. De bevolking steunde Suárez

6. De legalisering van de communistische partij

7. De voorbereiding van de verkiezingen

8. Besluit

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende