NS-Liederen in België

1940-1944.

 

Laurens De Strijcker

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. E. Van Ermen

 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Ik wil een nieuwe wereld met alleen maar lieve,

Waar geen plaats is voor de agressieve,

Waar geen kans is voor de rijke krijgsmijnheren,

Waar mensen wandelen in plaats van te marcheren.

 

Toon Hermans, 1980.

1. Inhoudstafel

 

2. Afkortingen

 

3. Voorbeschouwingen

    1. Inleiding

    2. De historicus en het historiseren van het Derde Rijk

        2.1. Wat is de taak van de historicus?

        2.2. Hoe het Derde Rijk historiseren?

        2.3. Johan Sauwens viert vijftig jaar Sint-Maartensfonds

    3. Status quaestionis

 

4. Bibliografie

    1. Onuitgegeven bronnen

        1.1. SOMA

        1.2. Licentiaatverhandelingen

    2. Uitgegeven bronnen

    3. Pers

    4. Mondelinge getuigenissen

    5. Klank- en beeldmateriaal

        5.1. Klankmateriaal

        5.2. Beeldmateriaal

     6. Websites

     7. Algemene werken

 

5. Bronnenbespreking

    1. Inleiding

    2. Onuitgegeven bronnen

    3. Pers

    4. Mondelinge getuigenissen

        4.1.  Wat is de waarde van een mondelinge bron

        4.2.  Het interview

        4.3.  De interviews door mij afgenomen

    5. Algemene werken

 

6. Terreinafbakening: typologie van de NS-liederen

    1. Inleiding

    2. Von deutschem Singen: de Duitsers en hun zangcultuur

        2.1. De teksten van de liederen

        2.2. De intentie van de componist

    3. Kampf

    4. De soldatenliederen: Soldaten sind immer Soldaten

    5. Het vaderland

    6. Werken in dienst van het vaderland

    7. De liederen gezongen door vrouwen

    8. De zucht naar Lebensraum

 

7. Belgen onder Duitse wapens

    1. Vlamingen onder Duitse wapens

    2. Walen onder Duitse wapens

    3. De muzikale tradities binnen de Waffen-SS

        3.1.  De muzikale vorming van de SS-mannen tijdens hun opleiding

        3.2.  De Spielmannszug en het muziekkorps van het SS-A-Lager te Sennheim

            3.2.1. Sennheim

            3.2.2. De Spielmannszug

            3.2.3. De Musikzug

 

8. DeVlag en de NS-liederen

    1. De geschiedenis van De Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap

    2. De muzikale ideologie van DeVlag volgens hun huisfilosoof Walter Weyler

    3. ‘Onze Feesten’

    4. De Unie van Hand- en Geestesarbeiders

 

9. Het VNV en de NS-liederen

    1. De geschiedenis van het Vlaamsch Nationaal Verbond

    2. De NS-liederen binnen de verschillende geledingen van het VNV

        2.1. De Vlaamsche Wacht

        2.2. De Dietsche Militie-Zwarte Brigade

        2.3. De Fabriekswacht

        2.4. De Vrijwillige Arbeidsdienst

 

10. Het VNZ en de NS-liederen

 

11. De jeugdbewegingen en de NS-liederen

    1. Inleiding

    2. De Dietsche Blauwvoetvendels-Meisjesscharen

    3. ‘De Vlaamsche Jeugd’

    4. De AVNJ-Blauwvoetvendels

    5. De Nationaal-Socialistische Jeugd in Vlaanderen

    6. Hitler-Jeugd-Vlaanderen

    7. La jeune Légion

 

12. De Militärverwaltung en de NS-liederen

    1. België bezet

    2. De Militärbefehlshaber

    3. De organisatie van het militaire bestuur

    4. Het militaire bestuur en de NS-liederen

 

13. De publieke opinie en de NS-liederen

    1. Inleiding

    2. De publieke opinie en de NS-liederen

 

14. Zender Brussel en de NS-liederen

    1. De geschiedenis van Zender Brussel

    2. NS-Liederen door Zender Brussel uitgestraald

 

15. Jazzmuziek in de Nieuwe Tijd

    1. Jazzmuziek in Duitsland

    2. Jazzmuziek in het geallieerde kamp

    3. Jazz and hot in België

 

16. Sporen van NS-liederen in het heden

    1. Inleiding

    2. Das Liedgut der Bundeswehr

    3. The evergreens

        3.1. ‘Lili Marleen’

        3.2. ‘Alte Kameraden’

        3.3. ‘Ich hatt’ einen Kameraden’

        3.4. Das Lied der Deutschen: ‘Deutschland über Alles’

 

17. Conclusies

 

18. Lijst met herkomst van de afbeeldingen

 

home lijst scripties inhoud volgende