NS-Liederen in België 1940-1944. (Laurens De Strijcker)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

IV. Bibliografie

 

1. Onuitgegeven bronnen

 

1.1. CEGESOMA[8]

 

 

 

1.2. Proefschriften ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de moderne geschiedenis [9]

 

 

2. Uitgegeven bronnen

 

3. Pers

 

Volk en Kultuur. Weekblad voor volksche kunst en wetenschap/onder redactie van Frans Haepers en P. Vinck - Antwerpen - ill.; 31,5 x 24 cm - wekelijks.

 

1941 nr. 1 (1 feb)
nr. 4 (22 feb) - nr. 7 (15 maa)
nr. 9 (29 maa) - nr. 12 (19 apr)
nr. 13 (26 apr)
nr. 15 (10 mei) - nr. 17 (24 mei)
nr. 19 (7 jun) - nr. 23 (5 jul)
nr. 25 (19 jul)
nr. 27 (27 aug) - nr. 44 (29 nov)
nr. 46 (13 dec) - nr. 48/49 (30 dec)
1942 nr. 1 (10 jan) - nr. 48 (25 dec)
1943 nr. 49 (9 jan) - nr. 32 (11 sep)
nr. 34 (25 sep) - nr. 37 (16 okt)
nr. 39 (30 okt) - nr. 40 (6 nov)
nr. 47/48 (25 dec)
1944 nr. 2 (12 feb)
nr. 18 (17 jun) - nr. 19 (1 jul)
 

 

LAAGLAND. Weekblad voor Toneel, Letteren en Kunst/onder redactie van A. Martens - Antwerpen - wekelijks.

 

1941 nr. 47 (22 nov) (3e jg.)
1942 nr. 41 (10 okt) (4e jg.)
1943 nr. 5 (30 jan) (5e jg.)
nr. 7 (13 feb) (5e jg.)
nr. 9 (27 feb) (5e jg.)
nr. 13 (27 maa) (5e jg.)
nr. 16 (17 apr) (5e jg.)
nr. 21 (22 mei) (5e jg.)
nr. 26 (26 jun) (5e jg.)
nr. 28 (10 jul) (5e jg.)
nr. 30 (24 jul) (5e jg.)
nr. 34 (21 aug) - nr. 35 (28 aug) (5e jg.)
nr. 41 (9 sep) - nr. 42 (19 okt) (5e jg.)
1944 nr. 5 (29 jan) (6e jg.)
nr. 12 (18 maa) (6e jg.)
nr. 14 (1 apr) (6e jg.)
nr. 27 (1 jul) - nr. 35 (26 aug) (6e jg.)

De Nationaalsocialist. Orgaan van het Vlaamsch Nationaal Verbond/uitgegeven door Vlaamsch Nationaal Verbond/VNV en Eenheidsbeweging van het VNV; onder redactie van Pol Le Roy en A. Deckmijn - Brussel/Gent - wekelijks.

 


 

1941 nr. 1 (14 jun) - nr. 29 (27 dec) (1ejg.)
1942 nr. 1 (3 jan) - nr. 52 (25 dec) (2e jg.)
1943 nr. 1 (2 jan) - nr. 52 (25 dec) (3e jg.)
1944 nr. 1 (1 jan) - nr. 32 (2 sep) (4e jg.)

 

Volk en staat. Vlaamsch Nationaal Dagblad/uitgegeven door Vlaamsch Nationaal Verbond/VNV; onder redactie van Antoon Mermans en Jan Brans - Antwerpen - ill.; 59 x 41 cm - dagelijks.

 

Vanaf december 41 twee uitgaven (A & B).

1939 onvolledig
1940 onvolledig
1941 (jul-okt): bijna volledig
uitgave A + B (nov-dec): bijna volledig
1942 uitgave A + B: bijna volledig
1943 uitgave A: onvolledig
uitgave B: bijna volledig
1944 uitgave A: onvolledig
uitgave B: onvolledig
 

Ons Kamp. Leidraad voor opvoeding en scholing in de K.L.V.-Kampen. Bijlage van den Führerdienst der Hitlerjeugd-Vlaanderen/uitgegeven door Dienststelle Kinderland-verschickung - Brussel - 22,5 x 15,5 cm - onregelmatig.

 

s.d. s.n.
s.d. nr. 1
1944 (apr)

 

Volkskamp. Maandschrift voor V.N.V. afd. studenten/uitgegeven door Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond/AVNJ en Nationaal-Socialistische Jeugd in Vlaanderen/NSJV. Dietsche Blauwvoetvendels; onder redactie van Juul Decoodt, Rutger. P. Everaert, Dries Willemijns, Pirijns, Vandommele en Jan Goedertier. - Gent/Brussel - ill.; 26 x 20,5 cm - [Leidersblad van de Dietsche Blauwvoetvendels/Leidersblad van de Nationaal-Socialistische Jeugd (vanaf 1941, nr. 6)/Leidend maandblad voor de jonge generatie (vanaf 1943, nr. 6)].

 

1938 nr. 6/7 (maa/apr) (2e jg.)
1939 nr. 1 (slachtmaand) - nr. 2 (wintermaand) (4e jg.)
s.d. (1940) nr. 5/6 (gras- en bloeimaand) (4e jg.)
1941 "Dubbelnummer"
nr. 3 - nr. 7/8 (5e jg.)
1942 nr. 1/2 - nr. 9/10 (6e jg.)
1943 nr. 1/2 - nr. 9 (7e jg.)
1944 nr. 1/2 - nr. 7 (8e jg.)

 

Jong Europa. Maandblad der Universitaire Jeugd van Europa/onder redactie van Rupert Rupp en Hans Bäh; uitgegeven door Interuniversitaire Cultuurdienst - Berlin: Interuniversitaire Cultuurdienst - ill.; 20 x 14 cm - maandelijks.

 

1942 nr. 9 - nr. 12
1943 nr. 1 - nr. 6

 

Starkadd. Kampblad van de Studeerende Jeugd/onder redactie van Karel Van Deuren en Renaat Pen - Antwerpen - maandelijks.

 

1941 Trekkersnummer
(11 jul)
nr. 3
nr. 4 (okt)
1942 nr. 1 (dec) (2e jg.)
1943 nr. 3 (maa) (2e jg.)

 

Delta Kamp. Maandblad voor de Vl. Nationale Jeugd, dan Kampblad voor Dietsch Nationale Jeugd (vanaf mei '38) vervolgens: Kampblad van de Dietsche Blauwvoetvendels (vanaf jan/feb '41)/uitgegeven door Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond/AVNJ, Dietsch Nationale Jeugd en Dietsche Blauwvoetvendels/DBV; onder redactie van H. Gravez, Jan Seghers en Léon Poppe - Aalst/Antwerpen/Gent: Benoni Van den Spieghel - [Deltakamp (verschenen van maart '36 tot '38) werd vervangen door Jong Dietschland (tot mei '40); van jan '41 tot jun '41 opnieuw als Deltakamp verschenen; vanaf aug '41 verschijnt De Jonge Nationaal-Socialist - vanaf 1944 vervangen door de Blauwvoet].

 

1936 nr. 1 (maa) - nr. 7 (wintermaand) (1e jg.)
1937 nr. 1 (louwmaand) - nr. 12 (wintermaand) (2e jg.)
1938 nr. 1 (louwmaand) - nr. 4/5 (gras- en bloeimaand) (3e jg.)
nr. 4 (grasmaand) - (oogstmaand)
1941 nr. 1/2 (louw- en sprokkelmaand) - nr. 6 (zomermaand)

 

Tijl. De Jonge Nationaal-socialist/onder redactie van Fons Bellefroid - Brussel - ill.; 30 x 20,5 cm - maandelijks.

 

1944 nr. 1 (jun) - nr. 2 (jul) (1e jg.)

 

De Vlaamsche Jeugdleider. Maandschrift voor het kader der V.J./onder redactie van Jan Wuyts en A. Wachtelaer - Wilrijk - 21,5 x 13,5 cm - maandelijks.

 

Bijzondere uitgave nr. 1 "Ordeoefeningen"
1941 nr. 1 (zomermaand) - nr. 3 (bloeimaand)

 

De Vlaamsche Jeugd. Kampblad voor de eenheid der Vlaamsche jeugd/onder redactie van G. Van Velthoven - Antwerpen - maandelijks [Eenheid in Vlaanderen (vanaf nr. 2, mei '41)].

 

1941 nr. 1 (apr) - nr. 3 (jun) (1e jg.)

 

Maandblad voor Volksche Opvoeding. Dietsch Opvoedkundig Tijdschrift (tot jul/aug '41, n° 5/6)/onder redactie van A. Van Boghout - Antwerpen - 24 x 17 cm - maandelijks.

 

1941 nr. 1 (feb) - nr. 9/10 (dec)
1942 nr. 1 (feb) - nr. 10 (dec) (3e jg.)
1943 nr. 1 (feb) - nr. 9 (nov) (4e jg.)
1944 nr. 2 - nr. 5 (5e jg.)
nr. 11 (5e jg.)

 

N.S.J.V. Halfmaandelijksch Order (nr. 1-10/43)/uitgegeven door Nationaal-Socialistische Jeugd in Vlaanderen/NSJV, Dietsche Blauwvoetvendels/DBV en Dietsche Meisjes-scharen/DMS; onder redactie van E. Lehembre, Jetje Claessens en Leo Poppe - Brussel: Frans de Laeter - 22 x 14 cm - Tweewekelijks/maandelijks [Dietsche Blauwvoetvendels - Dietsche Meisjesscharen - halfmaandelijksch order (11/43 - 8-9/44)/Dietsche Blauwvoetvendels - Dietsche Meisjesscharen - het maandelijksch order (nr. 9-10/44)].

 

1943 nr. 1/43 (1 Hooimaand)
nr. 2/43 (15 jul)
nr. 3/43 (1 aug)
nr. 4/43 (15 aug)
nr. 5/43 (1 sep)
nr. 6/43 (15 sep)
nr. 7/43 (1 okt)
nr. 8/43 (16 okt)
nr. 9/43 (30 okt)
nr. 10/43 (15 nov)
nr. 11/43 (1 Wintermaand)
nr. 12/43 (15 Wintermaand)
1944 nr. 1/44 (1 Louwmaand)
nr. 2/44 (15 Louwmaand)
nr. 3/44 (1 in Sprokkelmaand)
nr. 4/44 (15 in Sprokkelmaand)
nr. 8-9/44 (24 in Grasmaand)
nr. 9/44 (den 20n in Zomermaand)
nr. 10/44 (den 5n in Oogstmaand)

 

De Blauwvoet. Maandblad van het Dietsch Jeugdverbond/uitgegeven door Dietsch Jeugdverbond; onder redactie van Remi Pirijns en Hektor De Bruyne - Kruibeke/Leuven (1941) - ill.; 23 x 16 cm - maandelijks.

 

1939 nr. 10 (nov) (19e jg.)
1940 nr. 4-5 (aug) - nr. 6-10 (sep-okt) (20e jg.)
1941 nr. 1 (21e jg.)

 

Vrouw en Volk. Maandblad van het V.N.V.V./uitgegeven door Vlaams Nationaal Vrouwenverbond/VNVV; onder redactie van Jeanne de Bruyn - Antwerpen - ill.; 29 x 22 cm - maandelijks.

 

1941 (jul) - (dec)
1942 (jan) - (dec)
1943 (jan) - (dec)
1944 (jan) - (jul)

Nele. Orgaan van het V.N.V./uitgegeven door Vlaams Nationaal Vrouwenverbond/VNVV en Dietsche Vrouwen- en Meisjesbond/DMVB; onder redactie van Mme Gravez-Haegens - Aalst - ill.; 27,5 x 21,5 cm - maandelijks [Orgaan van de D.V.M.B. (nov/dec 1940)].

 

1936 nr. 1 (jul) - nr. 3 (sep) (6e jg.)
1937 nr. 7 (jan) (6e jg.)
nr. 10 (apr) (6e jg.) - nr. 2 (aug) (7e jg.)
nr. 4 (okt) (7e jg.)
nr. 6 (dec) (7e jg.)
1938 nr. 7 (jan) (7e jg.)
nr. 10 (apr) (7e jg.)
nr. 12 (jun) (7e jg.)
nr. 2 (aug) - nr. 6 (dec) (8e jg.)
1939 nr. 7 (jan) - nr. 9 (maa) (8e jg.)
nr. 11 (mei) (8e jg.) - nr. 5 (nov) (9e jg.)
1940 nr. 7 (jan) - nr. 10/11 (apr) (9e jg.)
nr. 12 (okt) - nr. 12b (dec) (9e jg.)
1941 nr. 1 (jan) - nr. 2 (feb) (10e jg.)

 

De Grondslag. Strijdblad der Germaansche Levensbeschouwing/uitgegeven door Stichting "De Born"; onder redactie van Léo Verwerft - Antwerpen - 24,5 x 16 cm - maandelijks.

 

1941 nr. 6 - nr. 7 (2e jg.)
1942 nr. 2 - nr. 3 (3e jg.)
+ extra nummer "Adolf Hitler, zijn leven, zijn werk."
1943 nr. 2 - nr. 3 (4e jg.)

 

De Vlaamsche Wacht/uitgegeven door Vlaamsche Wachtafdeeling; onder redactie van Jan De Meulder en M. Dujardin - Gent - ill.; 21,5 x 14 cm - maandelijks.

 

1942 nr. 1 - nr. 6
1943 nr. 1/ 2 (2e jg.)
nr. 10/12 (2e jg.)
1944 nr. 10 (jun) - nr. 11/12 (jul)

 

De SS-Man. Kampblad voor de Algemeene Schutscharen-Vlaanderen/uitgegeven door Algemeene SS-Vlaanderen; onder redactie van René Lagrou, Ward Hermans en M.H. Van de Walle; uitgegeven door Germaansche SS in Vlaanderen en 1e SS-Standaard Vlaanderen - Antwerpen/Brussel - ill.; # afmetingen - wekelijks [Kampblad van de Algemeene SS-Vlaanderen (vanaf 7 juni 1941); vervolgens Kampblad der SS in Vlaanderen (vanaf 6 september 1941), vervolgens Kampblad der Germaansche SS in Vlaanderen (vanaf 17 oktober 1942)].

 

1940 nr. 1 (7 dec) - nr. 3 (27 dec) (1e jg.)
1941 nr. 4 (4 jan) (1e jg.) - nr. 3 (27 dec) (2e jg.)
1942 nr. 4 (3 jan) (2e jg.) - nr. 3 (24 dec) (3e jg.)
1943 nr. 4 (1 jan) (3e jg.) - nr. 3 (25 dec) (4e jg.)
1944 nr. 4 (1 jan) - nr. 39 (2 sep) (4e jg.)

 

Balming. Weekblad/door Jef Van de Wiele, Gerard Angenent en Johan Sacré; uitgegeven door DeVlag - Brussel: Steenlandt - ill.; 58 x 42 cm.

 

1943 nr. 1 (18 apr) - nr. 37 (26 dec) (1e jg.)
1944 nr. 1 (2 jan) - nr. 36 (2 sep) (2e jg.)

 

DeVlag. Tijdschrift van de Vlaamsch-Duitsche Arbeidersgemeenschap (1938). Maandblad van de Vlaamsche-Duitsche Arbeidersgemeenschap/uitgegeven door Deutsch-Vlaemische Arbeitsgemeinschaft. Vlaamsch-Duitsche Arbeidersgemeenschap/DEVLAG; onder redactie van Jef van de Wiele en Maurits Van de Walle - Deurne/Antwerpen/Brussel - maandelijks.

 

1938 nr. 1 (feb) (7e jg.)
1940 nr. 1 (aug) - nr. 5 (dec) (3e jg.)
1941 nr. 6 (jan) - nr. 12 (jul) (3e jg.)
nr. 1 (aug) - nr. 5 (dec) (4e jg.)
(+ speciaal Ekonomisch Nummer)
1942 nr. 6 (jan) – nr.; 12 (jul) (4e jr.)
nr. 1 (aug) - nr. 5 (dec) (5e jg.)
1943 nr. 6 (jan) - nr. 12 (jul) (5e jg.)
nr. 1 (aug) - nr. 5 (dec) (6e jg.)
1944 nr. 6 (jan) - nr. 12 (jul) (6e jg.)
nr. 1 (aug) (7e jg.)

 

Kamp. Weekblad voor het Meetjesland/onder redactie van G. De Vos. - Eeklo. - ill.; 41 x 33 cm - [Nationaalsocialistisch weekblad voor het Meetjesland (vanaf nr.48)].

 

1940 nr. 10 (12 okt)
nr. 14 (9 nov)
nr. 15 (16 nov)
nr. 17 (30 nov)
1941 nr. 12 (23 maa)
nr. 15 (13 apr)
nr. 20 (18 mei)
nr. 21 (25 mei)
nr. 23 (8 jun) (1e jg.)
nr. 35 (31 aug) (2e jg.)
nr. 38 (21 sep)
nr. 48 (30 nov)

 

Roeland. Gewestelijk mededeelingsblad der "DeVlag". Gent-Meetjesland/uitgegeven door DeVlag; onder redactie van J.L. De Belder - Gent: De Vlag - 20 x 14 cm - maandelijks.

 

1944 nr. 2 (1 sep) (1e jg.)

 

De Vlaamsche Socialist! Voor de Arbeiders - Door de Arbeiders/onder redactie van Bert van Combrugge - Mechelen - 28 x 22 cm - halfmaandelijks.

 

1944 nr. 6 (25 apr) - nr. 7 (25 jun)

 

De Arbeidsman. Maandblad van den Vrijwilligen Arbeidsdienst voor Vlaanderen onder leiding van Ir. René Van Thillo/uitgegeven door Vrijwilligen Arbeidsdienst voor Vlaanderen/VAVV; onder redactie van Ir. R. Van Thillo - Antwerpen - ill.; 41 x 29 cm - maandelijks.

 

1941 nr. 1 (1 okt) - nr. 3 (1 dec) (1e jg.)
1942 nr. 4 (1 jan) (1e jg.) - nr. 3 (1 dec) (2e jg.)
1942/194 nr. 4 (Kerstfeest en Nieuwjaar)
1943 nr. 5 (feb) - nr. 3 (dec) (3e jg.)
1944 nr. 4 (jan) - nr. 11 (aug) (3e jg.)

 

De Militant. Onderrichtingsblad voor Unie-propagandisten UNIE/uitgegeven door Unie der Hand- en Geestesarbeiders/UHGA; onder redactie van Marcel De Ridder, D. De Meyer en K. Wiedeman - Brussel - maandelijks [Orgaan van de militantenorde].

 

1942 nr. 1 (nov) - nr. 2 (dec)
1943 nr. 6 (apr)
nr. 14 (dec)
1944 nr. 15 (jan) - nr. 17 (apr)

 

De Vlaamsche Post. Weekblad voor de Vlaamsche Arbeiders in Duitschland/onder redactie van R. Wellens en L. de Roover - Berlijn - ill. ; 46,5 x 32 cm.

 

1941 nr. 2 (4 mei) (1e jg.)
nr. 21 (17 sep) (1e jg.)
1942 nr. 21 (24 mei) (2e jg.)
nr. 23 (7 jun) (2e jg.)
nr. 28 (12 jul) (onvolledig) (2e jg.)
nr. 31 (2 aug) - nr. 34 (23 aug) (2e jg.)
nr. 36 (6 sep) (2e jg.)
nr. 39 (27 sep) - nr. 44 (1 nov) (2e jg.)
nr. 48 (29 nov) (2e jg.)
nr. 50 (13 dec) (2e jg.)
nr. 52/53 (24 dec) (2e jg.)
1943 nr. 1 (10 jan) - nr. 5 (5 feb) (3e jg.)
nr. 7 (19 feb) - nr. 25 (25 jun) (3e jg.)
nr. 27 (7 jun) (3e jg.)
nr. 29 (23 jul) (3e jg.)
nr. 31 (6 aug) - nr. 32 (23 aug) (3e jg.)
nr. 34 (27 aug) - nr. 51/52 (25 dec) (3e jg.)
1944 nr. 1 (8 jan) - nr. 27 (8 jul) (4e jg.)
nr. 30 (29 jul) - nr. 34 (26 aug) (4e jg.)

 

Signaal. Speciale uitgave van de "Berliner illustrierte Zeitung"/onder redactie van Harald Lechenperg, Heinz Medefind en Wilhem Reetz - Berlin: Deutscher Verlag - ill.; 36 x 27 cm - verschijnt alle 14 dagen [Titel wordt "Signal" vanaf 1944, nr. 7].

 

1940 nr. 6 (jul) - nr. 7 (jul)
nr. 13 (okt) - nr. 17 (dec)
1941 nr. 1 (jan) - nr. 23/24 (dec)
1942 nr. 1 (jan) - nr. 23/24 (dec)
1943 nr. 1 (jan) - nr. 20 (okt)
nr. 22 (nov) - nr. 24 (dec)
1944 nr. 1 (jan) - nr. 12

 

Führerdienst Hitler-Jugend (Jeugd)-Vlaanderen/herausgegeben von Hitlerjugend Flandern und Hitler-Jugend-Vlaanderen - ill.; 21,5 x 14 cm - maandelijks.

 

1943 (dec)
1944 (jan) - (aug)
+ 2 "Bijzonder nummer" - s.d.

 

Führerinnendienst der Hitler-Jeugd Vlaanderen/herausgegeben von Hitler-Jugend-Vlaanderen - ill.; 21 x 12,5 cm - maandelijks.

 

1944 (feb) - (sep)

 

Junge Heimat. Die Lesestunde der KLV-Lager/Redaktion von Bannführer Gerhard Dabel; Für die Mädelarbeit Untergauführerin Gretel Seelig; herausgegeben von Reichjügendführung der NSDAP - Dienststelle Kinderlandverschickung - Berlin: Dienststelle Kinderlandverschickung - ill.; 22 x 15 cm - [1942, Heft 6: Die Lesestunde der KLV-Lager und der Jugend der Umsiedlerlager] - [1942, Heft 7 - Heft 9: Die Lesestunde der KLV-Lager. Ernte-Lager und der Umsiedlerjugend].

 

1941 Heft 5 - Heft 7 - Heft 9
1942 Heft 1 - Heft 4 - Heft 6 - Heft 9 - Heft 11 - Heft 12
1943 Heft 5 - Heft 7
1944 Heft 1
 

Kulturdienst des Militärbefehlshabers in Belgien und Nord-Frankreich/herausgegeben von Militärverwaltung. Propaganda-Abteilung - Brüssel: Druckerei "Steenlandt" - ill.; # afmetingen.

 

1940 Nr 3 (7 Dez)
1941 Nr 7 (18 Jan) - Nr 8 (25 Jan)
Nr 11 (s.d.) - Nr 12 (22 Feb)
Nr 14 (8 Mär) - Nr 54 (13 Dez)
1942 Nr 55 (10 Jan) - Nr 61 (Ende Mai)
Nr 63 (Ende Jul)
Nr 66 (Ende Okt) - Nr 67 (Anfang Dez)
1943 Nr 68 (Anfang Jan)
Nr 70 (Anfang Apr) - Nr 71 (Anfang Jun)
Nr 73 (Anfang Okt)
1944 Nr 74 (Anfang Jan)

 

La Jeune Légion. Organe bimensuel de la "Jeunesse Légionnaire"/édité par REX. Jeunesse Légionnaire; sous la rédaction de Lucien Gaillard, Charles Vrijmant, A. Verpoorten et J. Furnelle. - Bruxelles. - [Organe Mensuel de la "Jeunesse Légionnaire" (vanaf mei 1944) - daarna Magazine de la "Jeunesse Légionnaire" (vanaf juni 1944)].

 

1943 n° 1 (1e twee weken van juni) - n° 14 (laatste twee weken van december) (1e jg.)
1944 n° 15 (laatste twee weken van januari) - n° 22 (jul) (2e jg.)

 

TeKos. Teksten, kommentaren en studies - driemaandelijks/uitgegeven door stichting deltapers; onder redactie van L. Pauwels - Wijnegem

 

1995 nr. 76 (1e trim) - nr. 79 (4e trim)
1996 nr. 80 (1e trim) - nr. 82 (4e trim)
1997 nr. 83 (1e trim) - nr. 87 (4e trim)
1998 nr. 88 (1e trim) - nr. 91 (4e trim)
1999 nr. 92 (1e trim) - nr. 94 (3e trim)
2000 nr. 96 (1e trim) - nr. 99 (4e trim)
2001 nr. 100 (4e trim)

 

Broederband. Maandblad van Broederband en "Onze Vriendenkring"/onder redactie van J. Van Dingenen - Boechout - 23 x 15 cm - maandelijks/tweemaandelijks.

 

1965 nr. 1 (jan) - nr. 11 (dec) (1e jg.)
1966 nr. 1 (jan) - nr. 11 (dec) (2e jg.)
1967 nr. 1 (jan) - nr. 11 (dec) (3e jg.)
1968 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (4e jg.)
1969 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (5e jg.)
1970 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (6e jg.)
1971 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (7e jg.)
1972 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (8e jg.)
1973 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (9e jg.)
1974 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (10e jg.)
1975 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (11e jg.)
1976 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (12e jg.)
1978 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (14e jg.)
1979 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (15e jg.)
1980 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (16e jg.)
1981 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (17e jg.)
1982 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (18e jg.)
1983 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (19e jg.)
1984 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (20e jg.)
1985 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (21e jg.)
1986 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (22e jg.)
1987 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (23e jg.)
1988 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (24e jg.)
1989 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (25e jg.)
1990 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (26e jg.)
1991 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (27e jg.)
1992 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (28e jg.)
1993 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (29e jg.)
1994 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (3Oe jg.)
1995 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (31e jg.)
1996 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (32e jg.)
1997 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (33e jg.)
 

Berkenkruis. Maandblad van de oud-Oostfrontstrijders/uitgegeven door Sint-Maartensfonds; onder redactie van Georges Lybaert, B. Derijck, L. Van der Steen, Toon Pauli en R. Demeester - Antwerpen.

 

1964 nr. 6 (jun) - nr. 12 (dec) (11e jg.)
1965 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (12e jg.)
1966 nr. 1 (jan) - nr. 13 (dec) (13e jg.)
1967 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (14e jg.)
1968 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (15e jg.)
1969 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (16e jg.)
1970 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (17e jg.)
1971 nr. 1 (jan) - nr. 11 (nov) (18e jg.)
1972 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (19e jg.)
1973 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (20e jg.)
1974 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (21e jg.)
1975 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (22e jg.)
1976 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (23e jg.)
1977 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (24e jg.)
1978 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (25e jg.)
1979 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (26e jg.)
1980 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (27e jg.)
1981 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (28e jg.)
1982 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (29e jg.)
1983 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (30e jg.)
1984 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (31e jg.)
1985 nr. 3 (ma) - nr. 12 (dec) (32e jg.)
1986 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (33e jg.)
1987 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (34e jg.)
1988 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (35e jg.)
1989 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (36e jg.)
1990 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (37e jg.)
1991 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (38e jg.)
1992 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (39e jg.)
1993 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (40e jg.)
1994 nr. 1 (jan) - nr. 11 (dec) (41e jg.)
1995 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (42e jg.)
1996 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (43e jg.)
1997 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (44e jg.)
1998 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (45e jg.)
1999 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (46e jg.)
2000 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (47e jg.)
2001 nr. 1 (jan) - nr. 2 (feb)
nr. 7/8 (jul/aug)
nr. 10 (okt)

 

Periodiek Kontakt. Van Vlaamse oud-Oostfrontstrijders/onder redactie van P. Claeys - Brussel - s.ill.; 22x28 cm - tweemaandelijks [Gewestelijk Brabants oud-Oostfrontersblad dat voorafgegaan werd door het landelijke Periodiek Contact tussen 1951 en eind 1954 en opgevolgd door het landelijke Periodiek Kontakt vanaf 1957 tot eind 1959. Opnieuw als gewestelijk Brabants orgaan onder de titel Periodiek Contact vanaf 1979, onder redactie van Bert Hendrickx en Andre Van Hecke.

 

1955 nr. 1 (maa) - nr. 3 (jul)
nr. 5 (dec)
1956 nr. 6 (feb) - nr. 7 (apr)

 

Periodiek Kontakt/uitgegeven door Sint-Maartensfonds; onder redactie van Frans de Landsheer en Georges Lybaert - Antwerpen - 21 x 14 cm - maandelijks.

 

1954 nr. 6 (apr) (3e jg.)
1957 (maa)
1957 nr. 6
1958 nr. 12 - nr. 13
1959 nr. 16

 

Periodiek Contact - De Wende/uitgegeven door Hertog Jan van Brabant. Verbond van Vlaamse oud-Oostfrontstrijders; onder redactie van Bert Hendrickx - Brussel - maandelijks [Ontstaan na fusie van het Belgische Periodiek Contact met het Nederlandse De Wende. Vanaf 1988, opnieuw onder de titel Periodiek Contact, onder redactie van André Van Hecke].

 

1979 nr. 1 (nov)
1980 nr. 2 (jan) - nr. 7 (nov/dec)
1981 nr. 1 (jan) - nr. 11 (dec)
1982 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1983 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1984 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1985 nr. 1 (jan) - nr. 7 (jul)
nr. 9 (sep) - nr. 12 (dec)
1986 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1987 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1988 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1989 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1990 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1991 nr. 1 (jan) - nr.12 (dec)
1992 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1993 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec)
1994 nr. 1 (jan) - nr. 6 (nov/dec)
1995 nr. 1 (jan) - nr. 2 (apr)

 

Broederband. Maandblad van Broederband en "Onze Vriendenkring"/onder redactie van J. Van Dingenen - Boechout: Breugelmans E. - 23 x 15 cm - maandelijks/tweemaandelijks [Voorafgegaan door: Mededelingsblad van "Onze Vriendenkring"].

 

1965 nr. 1 (jan) - nr. 11 (dec) (1e jg.)
1966 nr. 1 (jan) - nr. 11 (dec) (2e jg.)
1967 nr. 1 (jan) - nr. 11 (dec) (3e jg.)
1968 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (4e jg.)
1969 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (5e jg.)
1970 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (6e jg.)
1971 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (7e jg.)
1972 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (8e jg.)
1973 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (9e jg.)
1974 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (10e jg.)
1975 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (11e jg.)
1976 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (12e jg.)
1978 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (14e jg.)
1979 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (15e jg.)
1980 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (16e jg.)
1981 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (17e jg.)
1982 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (18e jg.)
1983 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (19e jg.)
1984 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (20e jg.)
1985 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (21e jg.)
1986 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (22e jg.)
1987 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (23e jg.)
1988 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (24e jg.)
1989 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (25e jg.)
1990 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (26e jg.)
1991 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (27e jg.)
1992 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (28e jg.)
1993 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (29e jg.)
1994 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (3Oe jg.)
1995 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (31e jg.)
1996 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (32e jg.)
1997 nr. 1 (jan) - nr. 12 (dec) (33e jg.)

 

De Oorlogskranten. Een unieke collectie van oorspronkelijke dagbladen 1940-’45/onder redactie van K. Vidal - Brussel - ill.; 42x29 cm - wekelijks.

 

1993 volledig
1994 volledig
1995 volledig (gestopt in feb.)

 

Recht! Eer! Trouw! Tweemaandelijks tijdschrift Sint-Maartensfonds Kempen-Limburg/uitgegeven door Sint-Maartensfonds Kempen; onder redactie van Jan Vincx - Kempen - 21,5 x 17 cm.

 

1979 nr. 6 (nov/dec) (5e jg.)
1980 nr. 1 (jan/feb) - nr. 6 (dec) (6e jg.)
1981 nr. 1 (feb/maa) - nr. 7 (sep/okt) (7e jg.)
1982 nr. 1 - nr. 5 (8e jg.)
1983 nr. 1 - nr. 2 (9e jg.)

 

Wolfsangel. Maandblad van extreem rechts Wolfsangel/onder redactie van J. Borghys - Poelkapelle - 27,5 x 21,5 cm - maandelijks.

 

1975 (sep) - (okt)
(1975) s.d. (dec)

 

Bormshuis/Broederband. Tweemaandelijks Vlaams nationaal tijdschrift voor Broederbanders en Vrienden van het Bormshuis/onder redactie van H. Wagemans; uitgegeven door Vrienden van het Bormshuis - Antwerpen - ill.; 14,5x21 cm [Voorafgegaan door: B.D.A.C.-Mededelingsblad en Nieuws uit het Bormshuis].

 

1998 nr. 1 (jan/feb) - nr. 6 (nov/dec)
1999 nr. 1 (jan/feb) - nr. 6 (nov/dec)
s.n. (tentoonstelling: Jos Speybrouck)
2000 nr. 1 (jan/feb) - nr. 2 (maa/apr)
s.n. (tentoonstelling: kunst van eigen bodem)
nr. 3/4 (mei/jun) - nr. 6 (nov/dec)
s.n. (tentoonstelling: Jan Van Hoogten)
2001 nr. 1 (jan/feb) - nr. 6 (nov/dec)

 

 

4. Mondelinge getuigenissen

 

Interview met CDJ[10] op 25/03/2002

Interview met Armandus De Strijcker op 27/03/2002

Interview met Neron Strubbe op 3/04/2002

 

 

5. Klank- en beeldmateriaal

 

5.1. Klankmateriaal

 

1. Les plus célèbres marches militaires allemandes

 

Het betreft hier een muziekcd met achttien opnames uit 1967 en 1972 van Ein grosses Bundesblasarchester mit chor. Het zijn dus naoorlogse opnames van de Bundeswehr. Deze CD is een goede bron om af te wegen in welke mate de Bundeswehr vasthoudt aan de liederen uit de NS-traditie.

 

2. Marschmusik im III. Reich

 

Deze 33-toerenplaat is een naoorlogse heruitgave van een twaalftal originele opnames van bekende Duitse marsliederen. De West-Duitse uitgever, John Jahr Verlag, drukt er op dat deze uitgave bedoeld is als historisch document. Naast heel wat begeleidende uitleg vermeldt hij ook zijn bron: het ‘Deutsches Rundfunk-Archiv’ te Frankfurt.

 

3. Les Waffen SS

 

Dit is een driedelige heruitgave van originele oorlogsopnames van marsmuziek gebracht door diverse muziekkorpsen ingedeeld bij de Waffen-SS. Deze platen zijn uitgegeven te Parijs. De begeleidende commentaar gaat als volgt:

 

L’éditeur précise que son propose n’est pas apologétique. Il n’a d’autre ambition en publiant ces documents sonores que d’aider si peu que ce soit, les hommes libres à mieux comprendre l’histoire de leur temps.

 

4. België bezet en bevrijd

 

‘België bezet en bevrijd’ is een CD-box met vier CD’s met originele klankopnames uit de Tweede Wereldoorlog. Dit uniek document kwam er dankzij de samenwerking tussen de toenmalige BRTN en het Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Vooral de opnames m.b.t. de collaboratie en het begeleidende commentaarboekje waarin een hoofdstuk over ‘Zender Brussel’ handelde was mij zeer gedienstig.

 

5.2. Beeldmateriaal

 

1. De kollaboratie. Jeugdkollaboratie. Deel II: De Hitlerjeugd haalt het

 

Dit programma vormt een onderdeel van de reeks over de Tweede Wereldoorlog gemaakt door de journalist Maurice De Wilde. Ondanks de kritiek die geleverd kan worden op deze reeks is ze zeker nog het bekijken waard.

 

2. De kollaboratie. De militaire organisatie

 

Onderdeel van de BRT-reeks van de hand van Maurice De Wilde.

 

3. De Oostfronters. Vlaams Legioen (1). Mijn eer is trouw

 

Onderdeel van de BRT-reeks van de hand van Maurice De Wilde.

 

4. De Oostfronters. Vlaams Legioen (2). De tragedie van het Legioen

 

Onderdeel van de BRT-reeks van de hand van Maurice De Wilde.

 

5. La collaboration. Au ban de la SS

 

Het betreft hier een door de RTBF bewerkt programma van Maurice De Wilde.

 

6. Frontberichten van Duitse propagandacompagnieën

 

Dit programma werd op de VRT uitgezonden en hangt een sfeerbeeld op van de militaire journaals die in onze bioscopen tijdens de bezetting te zien waren.

 

7. “Propaganda - Oorlog”. Documentaire over Duitse oorlogspropaganda in WOII

 

Deze documentaire werd tijdens het BRTN-programma ‘Boulevard’ in 1993 uitgezonden. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog wordt ons hier in vogelvlucht verteld aan de hand van de Duitse bioscoopjournaals.

 

8. The Hitler Tapes.

 

Het gaat hier over een Amerikaans programma dat bij VTM werd uitgezonden op maandag 21 juni 1993.

 

9. De bevrijding in kleur

 

Een documentaire van de hand van George Stevens op donderdag 2 juni 1994 uitgezonden bij de BRTN-TV1.

 

10. De bevrijding

 

Documentaire in twee delen uitgezonden op 31 augustus en 7 september 1994 tijdens het programma ‘Boulevard’.

 

 

6. Websites

 

http://home.earthlink.net/~jwitmeyer/314Reunion/marlene.html

 

 Deze pagina handelt over de geschiedenis van het succesnummer ‘Lili Marlene’.

 

http://ingeb.org/Lieder

 

Hier kan men nagenoeg alle liedjesteksten van bekende Duitse volksliederen vinden. Ook kan men hier heel wat muziek gratis downloaden. Tevens zijn de meest populaire liedjes er voorzien van een melodie en/of originele klankopnames.

 

http://www.groene.nl/2000/0044/jvc­­_bruinemuziek.html

 

Deze website geeft een artikel weer dat op 04/11/2000 in De Groene Amsterdammer is verschenen met als titel ‘Muziek met een bruin randje’ en geschreven werd door Joris van Casteren. De reporter bericht over een party ergens in Nederland ingericht door neonazi’s. Op vlak van muziek en symboliek hadden zij bewust hun mosterd gehaald uit de rijke traditie van het Derde Rijk.

 

http://www.ihffilm.com/ihf/milmusofadhi7.html

 

Hier biedt men een zesdelige CDset met “Military Music of Adolf Hitler’s Third Reich, all digitally re-mastered by music engineers”. Op het web zijn er massa’s bedrijfjes te vinden die zulke muziek te koop aanbieden. Aangezien het niet in mijn bedoeling ligt deze allemaal in kaart te brengen wil ik enkel deze ene website als voorbeeld naar voren schuiven.

 

http://www.nazisirene.de/

 

Deze webpagine werd opgezet naar aanleiding van een toneelstuk dat onlangs te Berlijn liep, met als titel “nazisirene”. Het toneelstuk gaat over de rol van de Zweedse zangeres Zarah Leander (1907-1981) tijdens de nazi-periode. Met liederen als ‘Davon geht die Welt nicht under’ en films als La Habanera beantwoordde zij perfect aan de eisen van NS-propagandaminister Goebels. Toch heeft zij altijd beweerd dat politiek haar niet interesseerde. De website biedt een naast haar biografie ook muziek en foto’s van haar.

 

http://www.skalman.nu/third-reich/songs.htm

 

Hier wordt meer dan alleen teksten en muziek aangeboden. Deze website omhelst ook een ruime waaier aan relevante informatie over de geschiedenis van het Derde Rijk en een massa aan beeldmateriaal.

 

http://www.uboat.net/special/songs

 

Website opgezet door liefhebbers van het Duitse onderzeebotenwapen. Naast de muziek die in CD-vorm aangekocht kan worden, kan je er ook een dertiental originele muziekopnames beluisteren die iets te maken hebben met de onderzeebotenoorlog. Aardigheidje is dat alle muziek uit de film ‘Das Boot’ er kan beluisterd worden.

 

http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/themen/Bundeswehr/lieder.html

 

Deze website gaat verder in op de ARD-reportage van 25 november 2001 die handelde over: “Lili Marleen” und das Liedgut der Bundeswehr. Das Bundeswehr-Liederbuch enthält viele Lieder mit nationalsozialistischer Tradition.

 

http://www.mdr.de/kulturreport/251101/thema2.html

 

 Hier wordt onderzocht hoe nauw de banden van de Bundeswehr zijn met het NS-Liedgut.

 

 

7. Algemene werken

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[8] Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. Résidence Palace – Blok E Wetstraat 155/bus 2 – 1040 Brussel. tel 02/287.48.11

[9] Zie ook: ART, J. (1986). Lijst der verhandelingen voorgelegd aan de Belgische universiteiten tot het behalen van de graad van Licentiaat Geschiedenis, handelend over de Nieuwste Tijd, zittijden 1975-1985. Gent.

[10] Deze geïnterviewde persoon wenste anoniem te blijven. Wel kon hij er vrede mee nemen dat ik zijn initialen gebruik.