NS-Liederen in België 1940-1944. (Laurens De Strijcker)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

II. Lijst van gebruikte afkortingen

 

Afb.: afbeelding

 

AP: Auslandpropaganda

 

BBC: Britisch Broadcasting Corporation

 

BDM: Bund Deutsche Mädel

 

BTNG: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

 

DAF: Deutsche Arbeitsfront

 

DeVlag: De Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap

 

DMS: Dietsche Blauwvoetvendels-Meisjesscharen

 

DM-ZB: Dietsche Militie-Zwarte Brigade

 

HJ: Hitler-Jugend

 

HJV: Hitler-Jeugd-Vlaanderen

 

JL: La jeune Légion

 

Mbfh: Militärbefehlshaber

 

MV: Militärverwaltung

 

Mvch: Militärverwaltungschef

 

NCWOII: Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

 

NS-: nationaal-socialistisch- of Nationalsozialistische-

 

NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei

 

NSJV: Nationaal-Socialistische Jeugd in Vlaanderen

 

NSKK: Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps

 

OKW: Oberkommando der Wehrmacht

 

PK: Propagandakompagnie

 

RM: Reichsmark

 

RMVP: Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

 

SA: Sturmabteilung

 

s.a.: sine anno

 

SMF: Sint-Maartensfonds

 

s.l.: sine loco

 

SOMA: Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

 

SD: Sicherheitsdienst

 

SS: Schutzstaffel

 

TB: Tätigkeitsberichte

 

Verdinaso: Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen

 

VIVO: Vlaamsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek

 

VJ: Vlaamsche Jeugd

 

VNV: Vlaamsch Nationaal Verbond

 

VNZ: Vlaamsch Nationaal Zangverbond

 

VW: Vlaamsche Wacht

 

WB: Wehrmachtsbericht

 

WPr: Wehrmachtspropaganda

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende