Televisie in Burkina Faso

een analyse van de manier waarop kijkers hun ervaringen verbinden met televisieboodschappen.

Barbara Schepens

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van Licentiaat Afrikaanse Talen en Culturen.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. J. Blommaert

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

Hoofdstuk 1 : Inleiding

    1. Korte schets van het onderzoek

    2. Probleemstelling

    3. Methodiek

        3.1.Etnografisch veldwerk

        3.2. Onderzoeksmethodes

            3.2.1.Inleiding

            3.2.2.Participerende observatie

            3.2.3.Interviews

            3.2.4.Focusgroepen

            3.2.5.Diepte-interviews

        3.3.Gebruikte bronnen

    4. Opbouw van de scriptie

 

Hoofdstuk 2 : Korte schets van Burkina Faso

    1. De verschillende bevolkingsgroepen in Burkina Faso

    2. Een stukje geschiedenis van Burkina Faso

 

Hoofdstuk 3 : Medialandschap in Burkina Faso

    1. Ontwikkeling van het medium televisie in Afrika

    2. Televisielandschap in Burkina Faso

    3. Evolutie van het aanbod van binnen –en buitenlandse programma’s

    4. Aanbod van de programma’s van de TNB verbonden met het kijkgedrag van de familie Ouedraogo

        4.1.Voorstelling van de familie Ouedraogo

        4.2.Aanalyse van de kijkschema’s

 

Hoofdstuk 4 : Indrukken van de Ouagalese bevolking over mogelijke ‘effecten’ van de televisie op de bevolking

    1. De evolutie van sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de betekenis en de invloed van de televisie.

        1.1. Cultivatiebenadering van Gerbner

        1.2. ‘Uses and gratifications’-theorie

        1.3. De receptietheorie en het einde van de effectstudies

        1.4. De interpretatieve kijker

    2. Een aantal algemene indrukken over verandering van attitudes bij de Burkinabese bevolking

    3. Verandering van kledij onder invloed van televisie.

    4. Besluit

 

Hoofdstuk 5 : Parasociale interactie nader onderzocht aan de hand van een populaire Braziliaanse telenovela in Burkina Faso: ‘Marimar’

    1. De telenovela

    2. De Braziliaanse telenovelas

    3. Relatie kijker - televisieprogramma’s

    4. De parasociale interactie

    5. Case-study: Parasociale interactie en de Braziliaanse telenovela Marimar

        5.1. Marimar als telenovela en parasociale interactie

        5.2. Praten over televisie om sociale problematieken ter sprake te brengen

    6. Besluit

 

Hoofdstuk 6 : Decontextualisatie en recontextualisatie van spreekvormen.

    1. Decontextualisatie en recontextualisatie van spreekvormen aan de hand van een uitdrukking uit ‘Vis ŕVis’.

    2. Besluit

 

Hoofdstuk 7 : Besluit

 

Bibliografie