Speelfilm als historische bron.

Case studie: 'Evita'.

 

Roos Denorme

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

 

1 SPEELFILM ALS HISTORISCHE BRON - FILMANALYSE

    1.1 Speelfilm als historische bron

        1.1.1 Inleiding

        1.1.2 Speelfilm: bron voor het verleden?

        1.1.3 Methode

        1.1.4 ‘Evita : historische speelfilm ?

    1.2 Filmanalyse

        1.2.1 Inleiding

        1.2.2 Basisonderdelen van de filmanalyse

            1.2.2.1 Fotografie (photography)

            1.2.2.2 Mise en scène

            1.2.2.3 Beweging

            1.2.2.4 Montage

            1.2.2.5 Geluid

            1.2.2.6 Setting en decor, kostuums en make-up

 

2 DE MUSICAL EN DE FILM EVITA

    2.1 Ontstaansgeschiedenis van de musical en de film Evita

        2.1.1 De Musical

        2.1.2 De Film

    2.2 Verhaallijn

        2.2.1 Bespreking per verhaalsequentie

        2.2.2 Vergelijken film - musical

 

3 FILMANALYSE EVITA

    3.1 Filmgrammatica

        3.1.1 Fotografie

        3.1.2 Mise en scène

        3.1.3 Beweging

        3.1.4 Montage

        3.1.5 Geluid

        3.1.6 Kostuums en decor

    3.2 Besluit

 

4 VERGELIJKING FILM MET LITERATUUR

    4.1 Inleiding

    4.2 Vergelijking per verhaalsequentie

        4.2.1 Seq 1: Begrafenis.

            4.2.1.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.1.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.2 Seq 2 : Junín 1936

            4.2.2.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.2.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.3 Seq 3: Aankomst in Buenos Aires

            4.2.3.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.3.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.4 Seq 4 : Op zoek naar werk/uitbouw carrière

            4.2.4.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.4.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.5 Seq 5 : Juni 1943 : militaire coup

            4.2.5.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.5.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.6 Seq 6 : Aardbeving in San Juan/ Eva ontmoet Perón

            4.2.6.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.6.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.7 Seq 7 : Eva installeert zich bij Perón/ kritiek van het leger en de aristocratie

            4.2.7.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.7.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.8 Seq 8 : Perón gevangen en vrijgelaten/ Een nieuw Argentinië

            4.2.8.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.8.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.9 Seq 9 : Huwelijk en verkiezingscampagne

            4.2.9.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.9.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.10 Seq 10 : President Perón, First Lady Evita

            4.2.10.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.10.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.11 Seq 11 : Europa

            4.2.11.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.11.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.12 Seq 12 : Kritiek aristocratie en inzet lagere klassen/ Eva Peron Foundation

            4.2.12.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.12.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.13 Seq 13 : Hoogtepunt met oa vrouwenstemrecht en vice president

            4.2.13.1 Wat wordt in de film verteld?

            4.2.13.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.14 Seq 14 : Eva ziek/wals

            4.2.14.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.14.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.15 Seq 15 : Naast zich leggen kandidatuur vice-president

            4.2.15.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.15.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

        4.2.16 Seq 16 : Dood

            4.2.16.1 Wat wordt in de film verteld ?

            4.2.16.2 Wat wordt in de literatuur verteld ?

    4.3 Besluit

        4.3.1 Wat wordt geromantiseerd en gedramatiseerd?

            4.3.1.1 Romantisering en dramatisering.

            4.3.1.2 Verdichtingen en verkortingen

            4.3.1.3 Wijzigingen

            4.3.1.4 Metaforen en symboliek

        4.3.2 Wat wordt niet verteld?

        4.3.3 Wat benadert de werkelijkheid?

        4.3.4 Algemeen beeld

 

5 BESLUIT

    5.1 De film Evita: historische bron?

    5.2 Historische speelfilms als bron voor het verleden

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende