De "glocaliteit" van een wereldreligie:

hoe de pinksterbeweging in Ouagadougou (Burkina Faso)
zich "contextualiseert" via de media.

 

Sylvie Vanderhoydonck

 

Verhandeling voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in de taal- en letterkunde van Afrikaanse talen en culturen,

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Jan Blommaert

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Inleiding

    1.1. Inhoudelijk overzicht

    1.2. Voorbereidend werk

    1.3. Veldwerkperiode

 

2. Een introductie tot de pinksterbeweging

    2.1. Benaming

    2.2. Oorsprong

    2.3. Kenmerken

        2.3.1. Evangelisatie

        2.3.2. Heilige Geest

        2.3.3. Duivelse traditie en moderniteit

        2.3.4. Bevrijdingsrituelen

 

3. De pinksterkerken in Burkina Faso

    3.1. Historisch overzicht

        3.1.1. Buitenlandse missies en klassieke pinksterkerken

        3.1.2. Nieuwe pinksterkerken

        3.1.3. Fédération des Eglises et Missions Evangéliques

        3.1.4. Office de Développement des Eglises Evangélique

    3.2. L’Eglise des Assemblées de Dieu

        3.2.1. Geschiedenis

        3.2.2. Gelovigen in de dorpen

        3.2.3. Nieuwe stedelijke dimensie

 

4. Wereldreligies en hun contextualiseringsmethoden

    4.1. Katholieke en protestantse contextualiseringsmethoden

        4.1.1. Contextualiseringsideologieën

        4.1.2. Contextualiseringsmethoden

        4.1.3. Gevolgen van deze contextualiseringsmethoden

    4.2. Contextualiseringsmethoden van de pinksterkerken

        4.2.1. ‘Onbewuste’ contextualisering: de duivel

        4.2.2. ‘Bewuste’ contextualisering: de traditie

        4.2.3. Contextualisering en moderniteit

 

5. Evangelisch medialandschap te Ouagadougou

    5.1. De geschreven media

        5.1.1. Flamme

        5.1.2. L’éclair

        5.1.3. Drukkerij ‘les Assemblées de Dieu’/ Les Editions Flamme

        5.1.4. Le Mesager, la Perle, le Buisson Ardent

        5.1.5. Contact 

        5.1.6. Lumière

        5.1.7. L’Aurore

        5.1.8. Evangelische boekhandelaars

    5.2. Radiozenders

        5.2.1. Radio Nationale Burkinabé

        5.2.2. Radio Evangélique Développement Ouaga

        5.2.3. Lumière Vie Développement

    5.3. Televisiezender

        5.3.1. Télévision Nationale Burkinabé

        5.3.2. Canal Viim Koeega

    5.4. Productiehuizen

        5.4.1. Studio Viim Koeega/ Chants Joyeux

        5.4.2. Centre Biblique

        5.4.3. Télé-Vie-Déo

    5.5. Bemerkingen

        5.5.1. Een minderheid met de grootste mediaparticipatie

        5.5.2. Relatie tussen de verschillende media

        5.5.3. Efficiëntie van de evangelische media

 

6. Contextualisering in de media

    6.1. Werkterrein van de evangelische media

    6.2. Spanning tussen traditie, bijbel en moderniteit

        6.2.1. Het huwelijk en de vrouw

        6.2.2. Traditionele geneeskunde

        6.2.3.Bijgeloof

        6.2.4. Le Meilleur Choix

        6.2.5. Moderne invloeden

        6.2.6. Lokale producties

 

7. Besluit

 

8. Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende