Tussen kerk en markt

De profilering van de Evangelische Omroep
in televisiedrama.

 

Charlotte Groenewegen

 

Theater-, Film- en Televisiewetenschap
Specialisaties: Film en Televisie / Kunstbeleid en Management

Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht

Juni 2005
 

Docent: Dr. A. Fickers
Tweede lezer: Prof. Dr. Sonja de Leeuw

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

“You may say I’m a dreamer,

But I’m not the only one.

I hope someday you’ll join us,

And the world will be as one.”

John Lennon – Imagine

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

I. Theoretisch kader: De invloed van televisiefictie op identiteitsvorming

I. 1 Inleiding

I. 2 Ideologie, cultuur en identiteit

 I. 2. 1 Ideologie

 I. 2. 2 Cultuur

 I. 2. 3 Identiteit

 I. 2. 4 Representatie en identiteit

I. 3 Televisie: mediumspecifieke kenmerken

 I. 3. 1 Mediumspecifieke kenmerken

 I. 3. 2 Het actieve publiek

I. 4 De esthetische instelling

I. 5 Conclusie

 

II. De EO van 1994 tot en met 2004

II. 1 Inleiding

II. 2 De geschiedenis van de EO in vogelvlucht

II. 3 1994 tot en met 1997: verandering van de bestuursstructuur van de publieke omroep

II. 4 1998 tot en met 2002: de groter wordende invloed van bovenaf

II. 5 2002 tot en met 2004: de groter wordende rol van internet

II. 6 Conclusie: drie spanningsvelden

 

III. Het dramabeleid van de EO

III. 1 Inleiding

III. 2 Het dramabeleid voor 1994: begrip voor de traditie

III. 3 1994 tot en met 1997: proeftuin van het EO drama

III. 4 1998 tot en met 2002: hoogtepunt van de afdeling drama

III. 5 2003 en 2004: heroverweging van het dramabeleid

III. 6 Conclusie

 

IV. Handvatten voor de analyse

IV. 1 Inleiding

IV. 2 Dramaturgische regels

IV. 3 Toelichting op twee theorieën

 IV. 3. 1 Het model van Christopher Vogler

 IV. 3. 2 Katharsis en bekering

IV. 4 Conclusie

 

V. Analyse van drie dramaproducties

V. 1 Inleiding

V. 2 De Laatste Carrière

 V. 2. 1 Synopsis De Laatste Carrière

 V. 2. 2 Structuur

 V. 2. 3 Realisme in vorm en inhoud

 V. 2. 4 De reis van de hoofdpersoon

 V. 2. 5 Katharsis

 V. 2. 6 De functie van het christelijke geloof

 V. 2. 7 Conclusie

V. 3 In goede aarde

 V. 3. 1 Synopsis In goede aarde

 V. 3. 2 Structuur

 V. 3. 3 Realisme in vorm en inhoud

 V. 3. 4 De reis van de hoofdpersoon

 V. 3. 5 Katharsis

 V. 3. 6 De functie van het christelijke geloof

 V. 3. 7 Conclusie

V. 4 Missie Warmoesstraat

 V. 4. 1 Synopsis Missie Warmoesstraat

 V. 4. 2 Structuur

 V. 4. 3 Realisme in vorm en inhoud

 V. 4. 4 De reis van de hoofdpersoon

 V. 4. 5 Katharsis

 V. 4. 6 De functie van het christelijke geloof

 V. 4. 7 Conclusie

 

VI. Conclusie

 

VII. Bronnenlijst

VII. 1 Literatuurlijst

VII. 2 Internetbronnen

VII. 3 Interne bronnen en notities

VII. 4 Overige bronnen

VII. 5 Beeldmateriaal: dramaproducties van de Evangelische Omroep

1994-2004

 

 

Omslag: “Samen op de aarde”

Beeldend kunstenaar Jannie Slingerland

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

De getoonde foto's in deze scriptie dienen als illustratie in een wetenschappelijk werk. Zoals dit door de wet is toegestaan. Indien de maker en/of rechthebbende hier bezwaar tegen heeft, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij de desbetreffende foto verwijderen.