‘Geen haat, maar afkeer’

Japanse kampbewakers
in de ogen van geïnterneerden in Nederlands-Indië

Een vergelijking van dagboeken, memoires en interviews

 

Jasper van der Hoek

 

Masterscriptie Maatschappijgeschiedenis

Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
Erasmus Universiteit Rotterdam
 

Academiejaar: 2005-2006

Begeleidend docent: Dr. J.N.F.M. à Campo
Medebeoordelaar: Dr. R.M. Dekker

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

1.  Inleiding

 

2.  Verschillen tussen egodocumenten

    2.1. Egodocumenten

    2.2. Waarneming en geheugen

    2.3. Geschiedenis van de herinnering

    2.4. Valkuilen en voordelen van egodocumenten

        2.4.1. Dagboeken

        2.4.2. Memoires

        2.4.3. Interviews

    2.5. Ter afsluiting

 

3.  Visies op de kampgeschiedenis

    3.1. Literatuur over de Indische kampen

        3.1.1. Dora van Velden. Grote cultuurverschillen

        3.1.2. Lou de Jong. Een Nederlands perspectief

        3.1.3. Esther Captain. Racistische beschrijvingen tijdens en na de oorlog

    3.2. Verzet of identificatie

        3.2.1. Geestelijk verzet 40 3.2.2. Identificatie met de onderdrukker

    3.3. Ter afsluiting

 

4. Het beeld van Japanners in dagboeken

    4.1. De aanleiding

        4.1.1. Voedsel

        4.1.2. Straffen

        4.1.3. Orders

        4.1.4. Verboden

    4.2. Het uiterlijk en karakter van Japanners

    4.3. Kunnen begrijpen

    4.4. Superioriteitsgevoelens

    4.5. Vijandschap

    4.6. De bedoelingen van Japanners

    4.7. De manier van spreken

    4.8. Ter afsluiting

 

5. Het beeld van Japanners na de oorlog

    5.1. Het beeld van Japanners in memoires

        5.1.1. Een duidelijk negatief beeld

        5.1.2. Andere verschillen tussen dagboeken en memoires

        5.1.3. Onvermogen tot afstand nemen

    5.2. Het beeld van Japanners in interviews

        5.2.1. Vermogen tot afstand nemen

        5.2.2. Inzicht in Japanners

    5.3. Ter afsluiting

 

6.  Ontwikkelingen en verklaringen

    6.1. Ontwikkeling in egodocumenten

    6.2. Ontwikkeling door egodocumenten?

 

7.  Conclusie

 

Primaire bronnen

 

Literatuur

 

home lijst scripties inhoud volgende