De slasherfilm onder het mes

een cultuur-kritische analyse van de Scream-trilogie
van Wes Craven

 

Ruud Hawinkel

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Communicatiewetenschappen .

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Promotor: Prof. Dr. Willem Hesling
Verslaggever: Prof. Dr. Jan Van den Bulck

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Algemene inleiding

 

Hoofdstuk 1: Horror in de film

    1.1 Definitie en typologie

    1.2 Horror door de eeuwen heen

    1.3 Geschiedenis van de horrorfilm

        1.3.1 De stille film

        1.3.2 De introductie van geluid zorgde voor de echte doorbraak van de horrorfilm in de jaren ’30 en ’40

        1.3.3 De jaren ’50 en ’60 brachten horror dichter bij huis

        1.3.4 De Unholy Trinity kenmerkte de jaren ‘70

        1.3.5 Verschillende subgenres vonden elkaar in de laatste decennia van de 20ste eeuw

 

Hoofdstuk 2: De slasherfilm

    2.1 Terminologische verwarring

    2.2 Voornaamste kenmerken van de slasherfilm

        2.2.1 Productie

        2.2.2 Formele elementen

        2.2.3 De personages

        2.2.4 Thematiek

        2.2.5 Setting

        2.2.6 Narratieve structuur

        2.2.7 Geweld

    2.3 Het spelelement

    2.4 Kort historisch overzicht

    2.5 Belangrijke regisseurs en producenten

        2.5.1 John Carpenter

        2.5.2 Tobe Hooper

        2.5.3 Sean S. Cunningham

        2.5.4 Steve Miner

 

Hoofdstuk 3: De Scream-trilogie: algemeen

    3.1 De regisseur: Wes Craven

    3.2 De scenaristen: Kevin Williamson & Ehren Kruger

        3.2.1 De scenarist voor Scream en Scream 2: Kevin Williamson

        3.2.2 De scenarist van Scream 3: Ehren Kruger

    3.3 Productiegeschiedenis Scream

        3.3.1 Het scenario

        3.3.2 De regisseur

        3.3.3 De casting

        3.3.4 De locatie

        3.3.5 Censuur

        3.3.6 De release

    3.4 Het vervolg: Scream 2

    3.5 Het slot van de trilogie? Scream 3

    3.6 De Scream-trilogie en de discussie over geweld in de cinema

 

Hoofdstuk 4: De Scream-trilogie: filmanalyse

    4.1 Thematiek

    4.2 Narratieve structuur

        4.2.1 De narratieve structuur van Scream

        4.2.2 De narratieve structuur van Scream 2

        4.2.3 De narratieve structuur van Scream 3

    4.3 Mise-en-scène

        4.3.1 De mise-en-scène in Scream

        4.3.2 De mise-en-scène in Scream 2

        4.3.3 De mise-en-scène in Scream 3

    4.4 Camera en montage

        4.4.1 Camera en montage in Scream

        4.4.2 Camera en montage in Scream 2

        4.4.3 Camera en montage in Scream 3

    4.5 Geluid in de Scream-trilogie

 

Hoofdstuk 5: Cultuurkritische benadering van het slashergenre in het algemeen en de Scream-trilogie in het bijzonder

    5.1 Het belang van horror voor de samenleving

        5.1.1 Drie theorieën

        5.1.2 Het publiek

        5.1.3 Overdracht van seksuele informatie via mythologie

        5.1.4 Incest

            5.1.4.1 De oer-mythe van de ‘primal horde’

            5.1.4.2 De incest-thematiek in slasherfilms

    5.2 Het Oedipus-complex

    5.3 De oerverhalen van het slashergenre

        5.3.1 De weerwolf

        5.3.2 Dr. Jekyll en Mr. Wolfman

    5.4 Het sprookje van De drie biggetjes

    5.5 De reflexiviteit van de Scream-trilogie

 

Algemeen besluit

 

Referenties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende