Achter de Schermen van iTV

De institutionele ontwikkeling van digitale interactieve televisie
in Nederland en Vlaanderen

 

pdf-version

Eva Baaren

Opleiding: Communicatie- en Informatiewetenschappen

Doctoraal: Film- en Televisiewetenschap & Nieuwe Media en Digitale Cultuur

Instituut voor Media- enRe/presentatie

Universiteit Utrecht

Academiejaar: 2005-2006

Begeleiding: Dr. Eggo Müller

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (2,8 mb)