Kaia Kuku

Geweld bij de traditionele
Purari tussen circa 1880 en 1900

 

pdf-version

Johan de Wal

 

Afstudeerscriptie voor de studie Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen.

Vrije Universiteit in Amsterdam

Academiejaar 1996-1997
 

Begeleider: Prof. Dr. André Droogers
Meelezer: Drs. Marjo de Theije

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (4,5 mb)