“Onder de toren”

Limburgs socialistisch personeel tijdens het interbellum.

Stef Telen

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Gita Deneckere

 

home lijst scripties inhoud volgende

 

DEEL I: INLEIDING 

    1. PROBLEEMSTELLING 

    2. METHODE 

    3. BRONNEN 

        1. Archiefbronnen

        2. Werkinstrumenten 

        3. Selectieve bibliografie 

    4. LIJST VAN GRAFIEKEN 

 

DEEL II: CORPUS 

    1. LIMBURG VOOR HET INTERBELLUM 

        A. Transport 

            1. Rivieren en kanalen 

            2. Treinen 

            3. Trams 

            4. De ontsluiting van de Kempense steenkoolmijnen 

            5. Besluit 

        B. Sociaal-Demografisch 

        C. Economisch 

            1. Economisch leven 

            2. Hoofdzakelijk agrarisch 

            3. De kleinschalige industrie 

        D. De mijnbouw voor het Interbellum 

        E. Politiek 

            1. Inleiding 

            2. Wetgevende verkiezingen 

            3. Provincieraadsverkiezingen 

            4. Gemeenteraadsverkiezingen 

            5. Besluit 

    2. DE KATHOLIEKE PARTIJ VOOR HET INTERBELLUM 

        1. Inleiding 

        2. De sociale kwestie 

        3. De sociale kwestie in de ogen van de katholieken

        4. De mutualistische beweging op het einde van de 19de eeuw 

        5. De eerste katholieke vakverenigingen 

        6. Besluit 

    3. HET LIMBURGSE SOCIALISME VOOR HET INTERBELLUM 

        1. De eerste socialistische deiningen in Limburg 

        2. De Limburgse socialisten van het eerste uur 

        3. De uitbouw van het socialistische netwerk te Tongeren 

        4. De trek naar de stembus 

        5. Het Limburgse socialisme buiten Tongeren 

        6. Besluit 

    4. CAMILLE HUYSMANS 

        1. Jeugd en studie 

        2. Huysmans en het Marxisme 

        3. Huysmans en de Internationale 

        4. De drie kraaiende hanen 

        5. Na de Eerste Wereldoorlog 

        6. Huysmans, Destrée en het Compromis des Belges 

        7. Besluit 

    5. DE NATIONALE SITUATIE NA DE EERSTE WERELDOORLOG 

        1. De invoering van het Algemeen Stemrecht 

        2. De gewijzigde economische verhoudingen

        3. De uitbreiding van de arbeidersorganisaties 

        4. Besluit 

    6. DE LIMBURGSE STEENKOOLMIJNEN TIJDENS HET INTERBELLUM 

        1. Algemeen 

        2. De verandering van het Limburgse economische landschap 

        3. De syndicalisering van de Limburgse mijnwerker 

        4. Stakingen in de Limburgse mijnen 

        5. Besluit 

    7. DE POLITIEKE EVOLUTIE IN LIMBURG TIJDENS HET INTERBELLUM

        1. Wetgevende verkiezingen

        2. Provincieraadsverkiezingen 

        3. Gemeenteraadsverkiezingen 

        4. Besluit 

    8. DE LIMBURGSE KATHOLIEKEN TIJDENS HET INTERBELLUM 

        1. Uitbouw van de katholieke arbeidersorganisatie

        2. Het katholieke coöperatiewezen 

        3. Besluit 

    9. HET LIMBURGSE SOCIALISME TIJDENS HET INTERBELLUM 

        1. Hernieuwde moed na de wapenstilstand 

        2. De Limburgse socialisten laten van zich horen in de jaren 1920-1930 

        3. Het zelfbesef van de Limburgse socialisten 

        4. De crisis en de grote mijnstakingen in de jaren dertig 

        5. De jaren 1930-1940 

        6. Besluit 

 

DEEL III: BESLUITEN 

 

BIJLAGE: LIJST VAN AANGEHAALDE LIMBURGSE SOCIALISTEN 

 

home lijst scripties inhoud volgende