De Kattenfeesten te Ieper

Een analyse van de Kattenstoet en het Kattenwerpen aan de hand van de theorie van Hobsbawm.

Annemie Moesen

 

Doctoraalscriptie Cultuurwetenschappen
Universiteit Maastricht
 

Academiejaar: 2004-2005

 

Begeleiders: Jan de Roder en Ludo Hellemans

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

 

 

1.

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

 

 

 

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

 

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.2.

 

3.

3.1.

3.2.

 

Dankwoord

Inleiding

 

Cultuurhistorische beschrijving van de Kattenfeesten te Ieper

Ieper, de Kattenstad

Historisch Kader van de Kattenstoet en het Kattenwerpen

Kattenfoltering in de Europese Middeleeuwen

Reden van de kattenfolteringen

Het Kattenwerpen in Ieper

Ontstaan van de Kattenstoet

Wat is de Kattenstoet?

Enkele gevestigde waarden/wagens

Samenwerking met andere Steden

Ook dit hoort bij de Kattenstoet

 

Illustraties

 

Hobsbawm’s ‘invented tradition’ theorie

‘The invention of Tradition’

‘Invented traditions’

Terminologie

Belang van kunstmatige tradities voor wetenschappers

Verschillen tussen kunstmatige tradities en gewoontes, conventies en routines

Het onderzoeken van kunstmatige tradities

Het ontstaan van kunstmatige tradities

Continuïteit met het verleden

Algemene opmerkingen betreffende kunstmatige tradities

Contextualisering van het onderzoek

 

 

De Kattenfeesten als authentieke of kunstmatige traditie

De Kattenstoet als Invented Tradition

Het Kattenwerpen als authentieke traditie. Of toch niet?

 

Conclusie en discussie

Bijlagen

Bibliografie

Verantwoording Illustraties

 

 

home lijst scripties inhoud volgende