De domaniale organisatie van het
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde

(1573-1700)

 

Frederik Van Crombrugge

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. E. Thoen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

A. Voorwoord

B. Doelstellingen van het onderzoek

C. Het chronologisch kader

D. Bronnen en methode

E. Onderverdeling

 

DEEL 1: DE GOEDERENVERWERVING EN DE GOEDERENEXPLOITATIE (1202-1700)

    HOOFDSTUK I: DE GOEDERENVERWERVING VAN HET ONZE-LIEVE-VROUWEHOSPITAAL

        I.1  De goederenverwerving

        I.2  De verhouding tussen schenkingen en aankopen

        I.3  De aard van de verwervingen

    HOOFDSTUK II:  DE GOEDERENEXPLOITATIE VAN HET ONZE-LIEVE-VROUWHOSPITAAL

        II.1  De evolutie van de rechtstreekse exploitatie van de hospitaalgronden naar pachtuitbatingen

        II.2 De evolutie van de totale pachtoppervlakte in de periode 1435-1681

        II.3 Betaalde versus onbetaalde pachtoppervlakte in de periode 1573-1681

        II.4 De gemiddelde oppervlakte pachtgrond per pachter tussen 1435 en 1690

        II.5 Geografische spreiding van het pachtbezit

 

DEEL 2: DE PACHTPOLITIEK VAN HET HOSPITAAL (1573-1700)

    HOOFDSTUK I: DE FINANCIEEL-ECONOMISCHE POLITIEK VAN HET HOSPITAAL 15de-17de EEUW

        I.1  De financieel-economische politiek in de periode 1435-1572

            I.1.1  Inkomsten

            I.1.2  Uitgaven

            I.1.3  Besluit

        I.2  De financieel-economische politiek in de periode 1573-1698/1700

            I.2.1  Inkomsten

            I.2.2  De inkomsten uit diverse bronnen

            I.2.3  Uitgaven

            I.2.4  Besluit

    HOOFDSTUK II: DE PACHTPRIJZEN

        II.1  Het pachtprijzenverloop en de pachtprijzenpolitiek van het hospitaal van 1435 tot 1700

            II.1.1 Het pachtprijzenverloop en de pachtpolitiek van het hospitaal van 1435-36 tot 1571-72

            II.1.2 Het pachtprijzenverloop en de pachtpolitiek van het hospitaal van 1573-74 tot 1698-1700

        II.2 Pachtprijzen volgens de aard van de pacht

        II.3 Pachtprijzen volgens de vermogensklasse van de pachters

            II.3.1 Verdeling in oppervlaktecategorieŽn

            II.3.2 De gemiddelde pachtprijs en de vermogensklassen van de pachters 1435-1681

        II.4 Pachtprijzen en de afstand ten opzichte van de stad

            II.4.1 Concentratie van de verschillende oppervlaktecategorieŽn pachtgronden van het hospitaal

            II.4.2 Pachtprijs naargelang de afstand ten aanzien van de stad

 

BESLUIT

 

BRONNEN EN BIBLIOGRAFIE

 

OPPERVLAKTEMATEN EN INHOUDSMATEN VAN GRANEN

 

BIJLAGEN (pdf 140 kb)

 

home lijst scripties inhoud volgende