De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde (1573-1700) (Frederik Van Crombrugge)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Graag wil ik hier een aantal personen bedanken die voor mij een grote steun hebben betekend bij het schrijven van mijn verhandeling.

Eerst en vooral zou ik mijn promotor Prof. Dr. E. Thoen willen bedanken voor zijn interesse in mijn onderzoeksresultaten, zijn raadgevingen en goede begeleiding tijdens mijn onderzoek. Ook R. Castelain, archivaris van het O.C.M.W.-archief van Oudenaarde, en An wil ik hartelijk danken voor hun spontane medewerking.

Bijzondere dank gaat vooral uit naar mijn vader. Zonder zijn technische bijstand zou de verwerking van het archiefmateriaal in een database in het computerprogramma Access een bijna onmogelijke taak geweest zijn.

Een dankwoord gaat ook uit naar B. Van Maelzaeke voor het bezorgen van zijn persoonlijke onderzoeksresultaten.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die op de een of andere manier heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van deze verhandeling: mijn leescommissarissen Prof. Dr. M. Boone, Prof. Dr. C. Vandenbroeke, mijn moeder en zus voor het lezen en verbeteren van mijn werk, J. Van Acker, alle bedienden van het Oudenaardse stadsarchief, mijn grootouders en vrienden voor hun sympathieke aanmoediging en steun.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende