Een verkennend onderzoek
naar de antecedenten
van merkpersoonlijkheid bij autoís

Tim Willems

 

Scriptie neergelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de
Psychologie, Optie Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. F. Lievens
Begeleider: Lic. F. Anseel

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

 

LITERATUURSTUDIE

    Merkidentiteit

    Merkpersoonlijkheid

        DefiniŽring

        Merkpersoonlijkheidsschaal

        Recent onderzoek met de Merkpersoonlijkheidsschaal

    Antecedenten van merkpersoonlijkheid

        Mere-ownershipeffect

        DefiniŽring en theoretisch kader

        Theoretische verklaringen voor het mere-ownershipeffect

        Constructie van de hypothese

        Uit-groephomogeniteitseffect bij merken

        DefiniŽring en theoretisch kader

        Theoretische verklaringen voor het uit-groephomogeniteitseffect

        Constructie van de hypothese

        Theoretische onderbouwing van de hypothese

    De auto als studieobject

        Betrokkenheid

        Expressieve en instrumentele functie

 

EMPIRISCHE STUDIE

    Methode

        Steekproef

        Procedure

    Materiaal

        Demografische variabelen

        Items over merkpersoonlijkheid

    Resultaten

 

BESPREKING

    Algemene conclusies

    Beperkingen en toekomstig onderzoek

    Theoretische implicaties

    Praktische implicaties

 

REFERENTIES

 

BIJLAGEN

    Bijlage 1. Vragenlijst

    Bijlage 2. Interne consistenties voor de vijf dimensies

    Bijlage 3. Classificatieresultaten van merken (onderlinge vergelijking)

 

home lijst scripties inhoud volgende