Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:          Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 1. Een verklaring van het ontstaan en de politieke evolutie van gewapende links-revolutionaire bewegingen in Nicaragua en El Salvador. (Geert Nauwelaerts)

 2. Het belang van mediaberichtgeving voor het uitbouwen van een muzikale loopbaan. Case: dEUS. (Jonas Bruyneel)

 3. La rťsurgence du concept d'Empire: islamistes, nťoconservateurs et altermondialistes. (Johan van den Broek)

 4. Les enfants dits sorciers in Kinshasa (DRC). Een blik op het hulpverleningsveld. (Koen Vergauwen)

 5. The unholy trinity. Constructing the external identity of the European Union. (Gilles Pittoors)

 6. Experientia docet? An analysis of the various methods of cooperation in europeís integration process. (Gilles Pittoors)

 7. Recent contributions of Lithuania to the EU common foreign and security policy. (Bruno Vandecasteele)

 8. IsraŽl en de Palestijnen (Ewoud Kieviet & Huub Floor)

 9. De diplomatieke betrekkingen tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe onder Thambo Mbeki. (Bert Boonen)

 10. EU Think Tanks in Brussels. Policy-Making Roles, Functions and Influence. (Simon Nichelson)

 11. De Shanghai Cooperation Organization. Een vorm van balancing tegen het Westen? (Peter Debaere)

 12. 7 Samurai (Katia Aerts)

 13. Het beleid van de EU tegenover islamitische actoren. Case studie SomaliŽ. (Anand Moons)

 14. ďA Conspiracy of SilenceĒ rond de Economische Partnerschapsakkoorden (EPAís)? (Tim De Backer)

 15. Grandeur ou Grand Marchť? Les conceptions atlantiques et europťennes de Charles de Gaulle et de Ludwig Erhard, 1963-1966. (Frederik Dhondt)

 16. Risico's, cultuur en besluitvorming. Een Casestudy naar de Regulering van Genetisch Gemanipuleerde Organismen in de VS en Europa. (Ruben Brugnera)

 17. ĎUs here, them thereí Is er Apartheid in IsraŽl en de Westbank? (Korneel De Rynck)

 18. Words you can believe in. The first six months of Obama's foreign policy. (Liebrecht Lierman)

 19. Europa was een mooie vrouw. De Europese Veiligheidsstrategie als teken van de groeiende ambitie van Europa. (Liebrecht Lierman)

 20. Duurzaamheid in uitvoering. Hoe implementeren Nederlandse gemeenten duurzaamheid in hun inkoopbeleid? (Bas Molenaar)

 21. Suikerziek? Het Suikerbeleid van de Europese Unie ten opzichte van Afrika. Trends, actoren en evolutie. (Luc Junior Content)

 22. De VLD en de VVD, een vergelijkende analyse van partijprogrammaís. (Glenn Vervoort)

 23. Niet geÔnteresseerd of niet geÔnformeerd? De registratie van niet-EU-burgers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in Leuven en Mechelen. (Marlies Stubbe)

 24. The Shanghai Cooperation Organization. A Critical Evaluation. (Tim Lagrange)

 25. Het monetaire trilemma in de internationale financiele architectuur. (Mattias Vermeiren)

 26. Rondhangen: een betekenisvolle tijdsbesteding voor jongeren? (Kaat Sabbe)

 27. Ideologieconstructie in The Sowetan en Die Burger. Een kwalitatieve discoursanalyse. (Bert Boonen)

 28. Ethno-politics, mobilization and violence in Northern Ireland and the basque country. A comparative analysis of Sinn Fein / Herri Batasuna and evaluation of the respective state responses to militant ethno-nationalism. (Pavlos Ė Ioannis Koktsidis)

 29. De Afrikaanse Unie en conflictpreventie - gevalstudie Darfoer'. (Ward Saver)

 30. De werking van de vlaamse socialistische partij op arrondissementeel niveau. Onderzoek over de periode 1989-1999. (Michael Erkens)

 31. De armoedebestrijdingsinstrumenten in Ghana. Analyse van het opstellingsproces van Ghanaís poverty reduction strategy paper. (Corentin Genin)

 32. Waarden van belang? Een onderzoek naar de rol van Perceptie van Eigenbelang bij de vorming van sociaaleconomische attitudes van werknemers. (Steven Lannoo)

 33. Het Russisch Buitenlands Beleid. Casus Iran. (Tim Lagrange)

 34. De Rol van het Verenigd Koninkrijk binnen het ESDP. Kiezen voor het vasteland?Ē (Dries Verbraeken)

 35. De hervormingen van de NMBS en NS. (Jens Van Laer)

 36. Oproer in de Franse voorsteden. Van frustratie tot functioneel geweld? De conflicttheorie van Ralf Dahrendorf toegepast. (Katrien Stynen)

 37. Profielstudie van de medewerkers op de Vlaamse ministeriŽle kabinetten van de regering Leterme I 2004-2006. (Matthias Vandamme)

 38. De NSV als metapolitieke voorhoede. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang. (Jeffrey De Keyser)

 39. Nieuwe vormen van bestuur in een ineengestorte staat. Casus: SomaliŽ. (Pieter Nuytinck)

 40. De bondgenoodschap tussen Turkije en de Verenigde Staten: ContinuÔteit of verandering. Een studie over alliantiestrategieŽn bandwagoning, balancing en bridge-building. (Hakan Şenel)

 41. Studentenactivisme aan de UNIKIN, 1998-2006. (Stijn Van Bever)

 42. Mensenrechten onder Constructie. Institutionalisering van Publieke Verantwoordelijkheden van Transnationale Corporaties. (DaniŽl Schut)

 43. Kwetsbaarheid van vrouwen in de kledingindustrie. Een analyse van de informele sector in kaapstad. (Leen Grevendonck)

 44. Van Concept tot Werkelijkheid. Conceptuele Analyse van ĎMulticulturalismeí. (Marijn Straetemans)

 45. Klassiek terrorisme versus Al-Qaeda: een comparatieve analyse. (Peter Saerens)

 46. Le vote obligatoire en France: que se passerait-il si tout le monde votait? (Olivier Coudevylle)

 47. Islamofobie: een nieuwe vorm van racisme? (Tom Demeestere)

 48. De Palestijnse kwestie vanuit het perspectief van IsraŽl. Achtergronden bij het harde IsraŽlische antwoord op de Tweede Intifada. (Jonathan Vandenbroeck)

 49. De erkenning van Somaliland als een onafhankelijke staat. (Laura Jacobs)

 50. Een vergelijkend onderzoek naar de strijd tegen analfabetisme in Peru. Casestudy: Chincha. (Isabel Vandenbulcke)

 51. De negatieve gevolgen van humanitaire hulp op conflicten. Een gevalstudie van Caritas International BelgiŽ in het gebied van de Grote Meren, Centraal-Afrika. (Tine Deschacht)

 52. De bestaande percepties rond Child Domestic Work in India en de invloed van de National Domestic Workers Movement. (Kirsten D'Hooghe)

 53. De Belgische dagbladpers in transitie. De Vlaamse socialistische dagbladpers in de jaren í70. (Fien Vandenheede)

 54. Grenzen aan de Unie: een analyse van Europaís geografische ambities in het licht van het liberaal intergouvernementalisme. (Lotte Drieghe)

 55. Cordon sanitaire of ďbesmettingĒ? Een onderzoek naar de invloed van regeringsdeelname op rechts-populistische en extreem-rechtse partijen. (Ellen Van Den Block)

 56. De commercialisering van microkrediet.  De contradictie tussen winst en armoedebestrijding. Een case-studie. (Bram Riems)

 57. Een analyse van de veranderingen in het wereldbeeld van de amerikaanse burgers, sinds 9/11. De impact van de eerste Bush-regering op het wereldbeeld. (Christophe Diercxsens)

 58. KroatiŽ op weg naar de EU. Wat kan BosniŽ-Herzegovina hiervan leren? (Katleen Vos)

 59. Van KGB tot FSB. De hervorming van de Russische geheime diensten doorgelicht. (Casper Peeters)

 60. De maatschappelijke effecten van devolution in Schotland. (Jens Van Herp)

 61. Het Barcelona Proces. Een studie van de aanpak van het terrorisme voor en na 11 september 2001. (Charlotte Gilson)

 62. Het UDPS. Een toekomst voor de Democratische Republiek Congo? (Maarten Loncin)

 63. De problematiek van de multiculturele samenleving vanuit stedelijk perspectief (Casus Gent). (Marc Vercoutere)

 64. The contribution of business intelligence to strategic management. (Jochen Fries)

 65. De golfoorlog (1991). Een strategische en militaire analyse en de gevolgen voor het Amerikaans defensiebeleid. (Tom Grandjean)

 66. Succes- en faalfactoren bij het afsluiten van een publiek-private samenwerking. Studie van drie pps-constructies in de ouderenzorg. (Vincent De Wolf)

 67. Bruto Nationaal Geluk in de Derde Wereld. (Jeroen De Smet)

 68. Politieke partijen & criminaliteit. Een evaluatie van 1978 tot 2004. (Toon Colen)

 69. De socialisatie van nieuwe parlementsleden in het vlaams parlement na 13 juni 2004. (Sarah Botterman)

 70. CoŲrdinatie tussen ruimtelijke ordening en natuurbeleid in Vlaanderen. Case study: het RSV en het VEN-IVON. (Steven D'hont)

 71. On the brink. Een studie over de nucleaire onderhandelingsstrategie van Noord-Korea: 1993-1994 en 2002-2006. (Kobe Verheyen)

 72. De angstfactor bij verkiezingen. Case-study: de herverkiezing van George W. Bush. (Bruno Fierens)

 73. Warlordisme: casus Afghanistan. (Miguel Coulier)

 74. Transities in post-communistische staten: KirgiziŽ. (Miguel Coulier)

 75. Ontwikkelingslanden en klimaatverdragen; een kritische kijk op de implementatie van het Clean Development Mechanism. (Thomas Peeters)

 76. Het Belgisch beleid inzake de vergrijzing. (Ronny Eelen)

 77. De verhoudingen tussen de VS en de VN na het einde van de Koude Oorlog. (Gjovalin Macaj)

 78. De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland na de Koude Oorlog. De gebeurtenissen getoetst aan theorieŽn van internationale betrekkingen. (Wouter Peters)

 79. Intercultureel personeelsmanagement in het licht van een representatieve bureaucratie. Case: de stad Gent. (÷zgŁr Balci)

 80. De Pers van de DeVlag tijdens de bezetting. Case : De Gazet (Toni De Winne)

 81. De Mudawwana: het Marokkaanse familierecht in beweging. (Anoniem)

 82. De rechtstreekse Premierverkiezing in IsraŽl in 1996 en 1999 met een analyse van de campagnes. (Pieter Vanheuverzwijn)

 83. De invloed van belangengroepen op de beleidsvorming. Onderzoek naar de rol van de Boerenbond tijdens het overleg rond de financiering van de BSE-testen. (Ria Binst)

 84. Het nucleaire non-proliferatie regime. Een Beschrijving en Evaluatie na de Koude Oorlog. (Katrien Hadermann)

 85. Openbaarheid van bestuur op gemeentelijk niveau. Een empirisch onderzoek naar de openbaarheidspraktijk in de steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. (Gert Kerckhof)

 86. De feedbackeffecten van de geschillenregeling van de WTO. Een studie van de Amerikaanse reactie op de werking van de DSU. (Trees Robijns)

 87. DemocratieŽn in Latijns ĖAmerika. Een vergelijkende studie naar kies- en partijsystemen. (Fedde de Haan)

 88. The E.U.íS external relations deficit towards the Middle East. The road from the Maastricht Treaty to the European Constitution. (Michail Hamntan)

 89. Politieke kennis in Vlaanderen. Een comparatieve studie van 16-jarigen en stemgerechtigden. (Tine Polfliet)

 90. An analysis of the European Parliamentís electoral arrangement(s). A uniform procedure for the elections to the European Parliament? (Christiaan Ziccardi)

 91. De kracht van de middencategorie in de WTO. Een analyse van de rol en het beleid van India als opkomend ontwikkelingsland. (Karoline Van den Brande)

 92. Het staatssocialisme en de revoluties van 1989 : een kritische kijk op de visie van de wereld-systeemanalyse. (Stefaan Van Kerchove)

 93. De sandinisten: evaluatie een kwarteeuw na de revolutie. (Marjolijn Lemahieu)

 94. Behoud van sociale netwerken bij ouderen. Een realiseerbare kaart voor de lokale dienstencentra? (Rudi Mahieu)

 95. De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen. Op weg naar een financiŽle gezondmaking? (Pascal Wiliquet)

 96. Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. (Pascal Wiliquet)

 97. Staatsvorming en etniciteit: IsraŽl tussen 1948 en 1967. (Brecht Soen)

 98. Klachtenmanagement in de Vlaamse Overheid: aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsman en de doorwerking ervan op de regelgeving en het beleid. (Christel Verhas)

 99. Geweld bij betogingen in BelgiŽ van 1960 tot 1975. (Elly Servranckx)

 100. United colors of Benetton. Een onderzoek naar culturele verschillen in de perceptie van de Benettoncampagnes. (Lien Billiet)

 101. Toekomstperspectieven voor het Rekenhof bij de audit van de financiŽle beleids- en beheerscyclus in de federale overheid, na de Copernicushervorming: een aantal reflecties vanuit de praktijk. (Bart Put)

 102. De werking van de pacificatiemechanismen van het kiessysteem in Noord-Ierland sinds het vredesakkoord van 1998. (Ferre Pauwels)

 103. Overheidsoptreden versus self-regulation. Analyse van twee conflicterende benaderingen a.h.v. richtlijn 95/46/EC inzake private databeschermingĒ (Mathijs Bijnens)

 104. Unie van links in Frankrijk. Van Front Populaire tot Gauche Plurielle. (Olivier Coudevylle)

 105. 20 jaar voorzorgsprincipe in het milieubeleid. Milieuethische en Sociaalwetenschappelijke Perspectieven. (Maarten Van den Eynde)

 106. De terroristische aanslagen van 11 september. Analyse van mogelijke verklaringen. (Jan Carmans)

 107. De afbrokkeling van de neoliberale marktideologie. Een case study van de Structurele Aanpassingsprogrammaís van het IMF en de Wereldbank. (Annelies Aquarius)

 108. Administratieve hervorming van de Europese Commissie. Een vergelijking tussen de Commissie Ė Santer en de Commissie Ė Prodi. (Brecht Tessier)

 109. Nationalisme en globalisering. Een theoretische verkenning geÔllustreerd aan de hand van het nationalisme in Schotland. (Maarten Van Onckelen)

 110. Het Debat omtrent een Nieuw Instrument voor Culturele Diversiteit in een Context van CultuurindustrieŽn met een Globaal Actieterrein: een tegenwicht voor de WTO? (Jan Zienkowski)

 111. Het vertrouwen in de regering. Verklaringen voor het verschil in vertrouwen tussen de regeringen Dehaene I en Verhofstadt I. (Michiel Nuytemans)

 112. De politiek van de Verenigde Staten ten aanzien van Latijns-Amerika onder het presidentschap van John F. Kennedy. (Daan Sanders)

 113. Een doorlichting van het media-imperium van Tony O'Reilly. (Kevin McMullan)

 114. Amerikaans buitenlands beleid en democratie. Een historische analyse van de democratische invloed op het beleid voor, tijdens en na de Koude Oorlog. (Philip Maelfait)

 115. Het Vlaams Blok: democratie in eigen huis? Een comparatief onderzoek naar de interne werking van de Vlaamse politieke partijen. (Jan Jagers)

 116. Interne audit en ombudsfunctie in de gemeente: een vergelijking. (Nancy Peeters)

 117. Waar en vals bewustzijn in het Marxisme: een studie van Das Kapital en de vroege werken van Marx. (Matthias Lievens)

 118. International Crisis Group en conflictpreventie. (Ellen Bakkers)

 119. De Frankfurter Schule en de media. Is haar kritiek nog geldig? (Lambert Heijnen)

Psychologie

 1. Feit of Fabel. Anekdotes en antropomorfisme als hulpmiddelen bij het wetenschappelijk onderzoek naar dierlijke emoties. (Charlotte Post)

 2. Ouderstatus Adoptief. Invloed van Ervaren Stigmatisering door Adoptieouders op Gezondheid, Psychisch Welbevinden en Nazorgbehoefte. (Gerd Callewaert)

 3. De positie en functie van de Nachtopvang in het netwerk van de thuislozenzorg in Gent. (Karel Thys)

 4. Childlessness and Genetic Relatedness. Their Influence on Sibling Ties in a Post-Industrial Society. (Thomas Pollet)

 5. Kleur in Meervoud, een exploratief onderzoek naar de notie van culturele diversiteit bij kunstproductie van allochtonen. (Bram Bogaerts)

 6. De kracht van aanwezige vadersÖ Niet langer lost voices. Beleving en perspectief van vaders van een kind met een beperking. (Merel Van Den Broucke)

 7. Paranormal beliefs, religious beliefs and personality correlates. (Chris Huntley)

 8. Aphasia and the Theta System. (Ismael IvŠn Teomiro GarcŪa)

 9. Het psychotisch discours in dialogisch perspectief. Mikhail Bakhtins taalfilosofie en de psychoanalyse van de schizofrene psychose. (Arne Saeys)

 10. Participatie en betrokkenheid in een ontmoetingshuis voor patiŽnten met ernstige en langdurige psychische problemen. (Eveline Mertens)

 11. Een verkennend onderzoek naar de antecedenten van merkpersoonlijkheid bij autoís. (Tim Willems)

 12. Het verband tussen autoritarisme Ė gerelateerde persoonlijkheidsfactoren, agressie, racisme en delinquentie. (Kathleen Massart)

 13. Het Symmetriemodel: Een Nieuw Verklaringsmodel voor het Mozart-effect? (Peter Butseraen)

 14. Klinische en therapeutische inzichten bij hulpverlening aan homoseksuele mannen. (Dieter Hendrickx)

 15. De invloed van pijncoping op de levenskwaliteit bij patiŽnten met chronische pijn. (Karel Thys)

<<<   >>>

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

 

 

Laatste aanpassing op dinsdag 02 juni 2015

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.