Medische wetenschap in
PtolemaeÔsch AlexandriŽ.

Mandy Pelzer

Faculteit der Farmaceutische Wetenschappen / Faculteit der Letteren
Universiteit Utrecht
2003-2004
Bachelorwerkstuk

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 : Historische achtergronden

 

Hoofdstuk 2 : AlexandriŽ

 

Hoofdstuk 3 : Medische wetenschap

 

Conclusie

 

Literatuurlijst

 

Bijlagen

 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Omslagillustratie
Deel van de titelpagina van De humani corporus fabrica van Andreas Vesalius (1543), het begin van de moderne wetenschappelijke anatomie.
De schrijver demonstreert hier de anatomie aan een opengesneden lichaam.