Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thesis indienen bij e-thesis

Hoe verwijzen naar een werk op e-thesis

Citeren, parafraseren, plagiaat

Weetjes over e-thesis

Doelstellingen van het project

 

Thesis indienen bij e-thesis

Schreef U een licentiaatsverhandeling of een doctoraalscriptie dan is deze vraag voor u bestemd.

Aan deze scriptie hebt u ongetwijfeld hard gewerkt, maar nadien blijkt dat slechts weinig mensen dit lezen of er toegang toe hebben. Met dit project willen we daaraan iets doen. Door dergelijke verhandelingen on-line te plaatsen bereiken ze een grotere groep van geīnteresseerden.

Indien u bereid bent uw thesis daarvoor ter beschikking te stellen, stuur dan de digitale versie  via een e-mail naar de projectleider mail at ethesis.net. Zijn er problemen met het doorsturen van grote bestanden neem dan eerst even contact op. We hebben een zeer goed systeem om die bestanden zonder problemen door te sturen. U kan natuurlijk een diskette of cd-rom ook altijd via de post laten bezorgen.

De enige voorwaarde is dat de verhandeling in een digitale vorm bestaat. Het gaat dan in de meeste gevallen om een Word-document (of afzonderlijke Word-bestanden). Ook oudere Wordperfect-bestanden zijn welkom. Verder moet het natuurlijk ook technisch haalbaar zijn. Doordoor liggen verhandelingen met formules en/of speciale tekens wat moeilijker. We kunnen die echter altijd in pdf-vorm plaatsen.

Ook verhandelingen uit andere landen (in het Nederlands, Frans, Engels of Duits) zijn van harte welkom.

U blijft als auteur de volledige auteursrechten behouden. Uw verhandeling is immers wettelijk gedeponeerd bij de universiteit waar u afstudeerde. Wij zetten ze enkel on-line. U blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage.

 

Hoe verwijzen naar een werk op e-thesis

Dit doe je op dezelfde manier als je dat zou doen vanuit de papieren versie. Dus auteur, titel, licentiaatsverhandeling (niet onuitgegeven want via ethesis zijn ze uitgegeven) en dan het jaar. Aangezien ethesis geen paginanummers heeft kan je daar ook niet naar verwijzen. Je verwijzing zal dus bestaan uit een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de plaats in de verhandeling. Dat kan door middel van hoofdstuknummer, paragraafnummer en eventueel verdere onderverdeling. Zet bij je verwijzing (zeker in de bibliografie) ook altijd de verwijzing naar ethesis. Dat kan zijn naar de algemene startpagina (www.ethesis.net) of naar de startpagina van het werk dat je in de bibliografie vernoemt. Wees in je verwijzing zo correct mogelijk en neem geen te grote stukken over.

 

bvb:

DE MEYER F., Tweezijdig pragmatisme. De relatie tussen Koning Albert I en de socialistische leiders van zijn tijd. (licentiaatverhandeling, uitgegeven op www.ethesis.net), Universiteit Gent, Gent, 2002, deel III, hfst. I, B, 1.
Dan verwijs je naar het stukje met de titel "wantrouwen ten overstaan van uiterst links"
Eventueel geef je de url van de bewuste pagina.
In dit voorbeeld wordt dat dan: http://www.ethesis.net/albert/albert_deel_III.htm.

 

Citeren, parafraseren, plagiaat

Wat mag, wat kan en wat mag zeker niet. Een goed overzicht kan je vinden op volgende twee pagina's

http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorstudenten/bronliteratuurgebruik/citeren

http://www.rug.nl/noordster/schriftelijkevaardigheden/voorstudenten/plagiaat

Weetjes over e-thesis

  Aantal scripties on-line tijdens het jaar

2002-2003

147
2004 186
2005 256
2006 183
2007 99
2008 59
2009 34

 

  Aantal bezoekers
2004 746.692
2005 842.619
2006 1.171.777
2007 1.047.118
2008 991.481
2009 375.330

 

 

Doelstellingen van het project

Met dit project willen wij licentiaatsverhandelingen on-line brengen. In deze verhandelingen is door de auteur heel veel werk gestoken, doch ze bereiken meestal een heel beperkt publiek. Door ze via het web ter beschikking te stellen, zijn ze "wereldwijd" consulteerbaar voor andere onderzoekers en belangstellenden.

Door deze oefening zullen onze leerlingen tekstverwerkings-, database-, webdesign- en fotoprogramma's op een constructieve manier leren gebruiken.
Het bestaand, maar onontgonnen materiaal dat hen ter beschikking wordt gesteld, biedt hen de mogelijkheid om een website te leren maken. Het is een oefening waarbij de leerlingen producerend gaan leren. Wat zij nodig hebben om het eindresultaat te bereiken, leren zij (gedeeltelijk) tijdens het maken van de oefening.

Tijdens het maken van de website komen de leerlingen ook in contact met de inhoud. Zij krijgen een grote en diepgaande kennis van het behandelde onderwerp. Daarnaast leren zij hoe een verhandeling wordt opgebouwd en welk onderzoek de auteur heeft moeten voeren om tot dit resultaat te komen. Vooral voor de leerlingen die nadien hogere studies volgen, is dit een waardevolle ervaring.
Het project slaat eveneens een brug tussen de universiteit en het secundair onderwijs.

De leerlingen dragen bij tot het verspreiden van de algemene kennis en helpen ook anderen terwijl ze zelf nog in het leerproces zitten.

 

 

 

ŠNiets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.