De spoorlijn Gent-Brussel via Aalst in de Belgische spoorwegpolitiek.(Danny Mattheeuws)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Bronnen

 

1. Uitgegeven bronnen

 

Annales Parlementaires, 1844-1876.

Documents Parlementaires, 1832-1876.

Moniteur Belge, 1832-1876.

Expos‚ de la situation du Royaume 1851-1860, Bruxelles, Min. de l'Int‚rieur, 1865.

DELAVELEYE (A.), Examen de la question du chemin de fer direct, de Bruxelles … Gand, fait … la demande de la ville de Malines, Bruxelles, 1847, 62 p.

LOISEL (F.), Annuaire sp‚cial des chemins de fer 1835-1865, Bruxelles, Devaux, 1866, XVI + 626 p.

MALOU (J.), Etude sur les chemins de fer belges, Bruxelles, DeliŠvre, 1860, 34 p.

 

2. Onuitgegeven bronnen

 

ABZ, Fonds N.V.'s.

ARA, Ministerie van Openbare Werken. Beheer van Bruggen en Wegen. Waterwegen.

ARA, Archief Jules Malou.

SAA, Gemeenteraad en schepencollege van Aalst, 1844-1852.


II. Literatuur

 

ANDRIES (B.), 'Les chemins de fer … Bruxelles', in: Revue belge de G‚ographie, 1976 (C), pp. 183-219.

AVAKIAN (L.), 'Le rythme de d‚veloppement des voies ferr‚es en Belgique', in: Bulletin de l'institut des sciences ‚conomiques, 7, 1936,  pp. 449-482.

BAIROCH (P.), Commerce ext‚rieur et d‚veloppement ‚conomique de l'Europe au XIXe siŠcle, Paris, Mouton, 1976, 355 p. (Civilisations et Soci‚t‚s 53).

CASSIERS (I.), 'La cr‚ation et la gestion des chemins de fer (1850-1914)', in: Contradictions, 1980 (24-25), pp. 153-164.

CHLEPNER (B.S.), La banque en Belgique, Bruxelles, Lamartin, 1926, 429 p.

CLAESSENS (E.), 'De ijzeren evolutie. Spoorwegen en industrialisering in het 19de eeuwse Europa', in: Streven, 53, 1985, pp.33-46.

CLUYSENAAR (J. P.), Chemins de fer de Dendre-et- Waes (d'Ath … Lokeren) et de Bruxellesvers Gand par Alost: Bƒtiments des stations et maisons de garde, Bruxelles, Van Der Kolk, 1855, 28 p. + 32 plans.

DE BELDER (J.), 'Het sociale leven in Belgi‰. Adel en burgerij, 1844-1914', in: N.A.G.N. 12, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 78-79.

DE BRULLE (D.), 'Les chemins de fer belges, Charles Rogier et l'Etat', in: Annales Economic Collective, LV, 1967 (1), pp. 25-93.

DECHESNE (L.), Histoire ‚conomique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris/LiŠge, 1932, 519 p.

DELAVELEYE (A.), Chemins de fer belges. Histoire des 25 premiŠres ann‚es des chemins de fer belges, Bruxelles, Decq, 1862, 228 p.

DE LEENER (G.), La politique des transports en Belgique, Bruxelles/Leipzig, Misch et Thron; Paris, RiviŠre et Cie, 1913, 320 p.

DE LEENER (G.), Les chemins de fer en Belgique. Leur pass‚, la nouvelle soci‚t‚ nationale des chemins de fer belges. Ses perspectives d'avenir, Bruxelles, Lamartin, 1927, 249 p.

DELMELLE (J.), Histoire des chemins de fer belges, Bruxelles, 1977, 175 p.

DEMEUR (A.), Les soci‚t‚s anonymes de Belgique en 1857, Bruxelles, 1857.

DE RIJCK (L.), 'Kenmerken van de industri‰le ontwikkeling te Aalst (1795-1975)', in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XVIII, 1964,  19 p.

DE TRANNOY (H.), WOESTE (C.), Jules Malou, 1810 … 1870, Bruxelles, Dewit, 1905, XVI+590 p.

DEVULDER, Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers (1830 tot 1/8/1965), Gent, RUG, 1965 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), s.p. (10 delen).

DEVYS  (J.), Les chemins de fer de l'Etat belge, Paris, A. Rousseau, 1910, 263 p.

DHONDT (J.), 'Nieuw geluid over 1830', in: De Vlaamsche Gids, XXXV, 1951, pp. 181-186 en 235-254.

DHONDT (J.), 'De politieke groei in Belgi‰ tussen 1789 en 1856', in: De Vlaamse Gids, XXXVII, 1953, pp. 385-401.

DUMONT (F.), Histoire des chemins de fer, Tournai, Casterman, 1964, 61 p.

DU PONT (A.), De houding van de pers en het parlement ten opzichte van het ontstaan der Belgische spoorwegen, 1830-1834 , Gent , RUG, 1963 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling; promotor: prof. dr. J. Dhondt), 278 p.

ELST (G.), De besprekingen in het parlement en de reactie van de pers in verband met het ontstaan van de Belgische spoorwegen, Gent, RUG, 1970 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling; promotor: prof. dr. J. Dhondt), 14+111+49+13 p. + Bijlagen.

FERON (G.), 'De Belgische spoorwegen van 1835 tot nu', in: Brabant, 1972 (2), pp. 24-31; (3), pp. 28-37.

GROOTE (P.), Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1800-1913, Capelle a/d Yssel, Labyrint, 1995, XVIII+342 p.

HAQUIN (ed.), Gemeenten van Belgi‰: geschiedkundig en administratief woordenboek. 1. Vlaanderen, Gemeentekrediet van Belgi‰, 1980, 1401 p.

HEARDER (H.), Europe in the Nineteenth Century 1830-1880, London/New York, Longman, 1988, 490 p. (A General History of Europe).

HYMANS (L.), Le chemin de fer, Bruxelles, Lebegue, 1882, 125 p.

KURGAN-VANHENTENRYK (G.), Rail, finance et politique: les entreprises Philippart, 1865-1890, Bruxelles, Ed. de l'Universit‚ de Bruxelles, 1982, 392 p.

 KURGAN-VANHENTENRYK (G.), JAUMAIN (S.) en MONTENS (U.), Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, Les entreprises, les r‚seaux, Bruxelles, De Boeck, 1996, 729 p.

 KURGAN-VANHENTENRIJK (G.), 'Aspects financiers de la r‚organisation des Chemins de Fer Belges (1870-1877), in: Revue de la Banque, XXXIX, 1975, pp. 796-817.

KURGAN-VANHENTENRIJK (G.), 'La formation d'un capitalisme nationale en Belgique', in:  Tijdschrift voor Geschiedenis, 95, 1982 (4), pp. 488-506.

KURGAN-VANHENTENRIJK (G.), 'Geld-en bankwezen', in: N.A.G.N. 12, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp.43-48.

 KURGAN-VANHENTENRIJK (G.), 'Industri‰le ontwikkeling', in: N.A.G.N. 12, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 43-48.

KURGAN-VANHENTENRIJK (G.), 'D'excellentes voies de communication', La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire-‚conomies-soci‚t‚s. II. De 1830 … nos jours, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1976, pp. 53-91.

KURGAN-VANHENTENRIJK (G.), 'Banques et entreprises', La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire-‚conomies-soci‚t‚s. II. De 1830 … nos jours, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1976, pp. 25-91.

LAFFUT (M.), Les chemins de fer belges de 1835 … 1913. Description et instruments de travail, LiŠge, Univ. Hist. Quantitative, 1974, 27 p.

LAFFUT (M.), 'Pour une description des chemins de fer belges', in: Groupes de Contact, 1974, pp. 152-196.

LAMALLE (U.), Histoire des chemins de fer belges, Bruxelles, Office de Publicit‚,  1953, 292 p.

LAUREYSSEN (J.), Industri‰le Naamloze Vennootschappen in Belgi‰ 1819-1857, Leuven/Parijs, Nauwelaerts, 1975.

LEROUGE (W.), ' Het Noordstation te Aalst en de Oostvlaamse spoorlijn 'Dender-en Waas' van Jean-Pierre Cluysenaar', in: Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen, 18, 1982, pp. 105-147.

LEVY-LEBOYER (M.), Banques europ‚ennes et l'industrialisation internationale dans la premiŠre moiti‚ du XIX siŠcle, Paris, PUF, 1964, 813 p.

LUYCKX (T.), PLATEL (M.), Politieke geschiedenis van Belgi‰ van 1789 tot 1944, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 1011 p.

MALOU (J.), Discours sur les chemins de fer de l'Etat (Tableaux statistiques), Bruxelles, 1972.

MARTENS (E.), 'De spoorweg in Limbug', in: De Tijdspiegel, XIX, 1964, pp. 219-223 en 245-247.

NICOLAI (E.), Les chemins de fer de l'‚tat en Belgique (1834-1884). Etude historique, ‚conomique et statistique, Bruxelles, 1885, 91 p.

O'BRIEN (P.), 'Transport and economic growth in Western Europe 1830-1914', in: Journal of European Economic History, 1982, 11 (2), pp. 335-367.

O'BRIEN (P.), Railways and the economic development of Western Europe, 1830-1914, New York, St.-Martin's, 1883, 243 p.

 PAULY (J.), Le chemin de fer et le parlement. 1835 … 1860, Bruxelles, Editorial Office, 1935, 258 p.

 RENKIN (J.), 'Les chemins de fer de l'‚tat belge', in: Revue ‚conomique internationale, 1904 (4), pp. 593-632.

 SCHIVELBUSCH (W.), The railway journey: the industrialisation of time and space in the 19th century, Berg Learnington Spa, 1986, XVI+203 p.

SCH™LLER (P.), 'La transformation ‚conomique de la Belgique de 1832 … 1844', in: Bulletin de l'Institut de Recherches ‚conomiques et sociales, XIV,  1948 (3-5), pp. 525-596.

SEGERS (P.W.), 'De Belgische spoorwegen', in: Tijdschrift voor politiek, 1954 (5), pp. 458-479.

SEYS (K.), Profiel van de motivering van investeerders in spoorwegmaatschappijen. Casus Oost-Vlaanderen en Henegouwen, Gent, RUG, 1989 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling; promotor: prof. dr. Van Eenoo), 221 p.

 STRUYE (J.), VAN DEUREN (K.), De reizigers worden verzocht van in te stappen, Tielt, Lannoo, 1980, 188 p.

VAN DEN EECKHOUT (P.), HANNES (J.), 'Sociale verhoudingen en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1770-1840', in: N.A.G.N. 10, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 435-475.

 

VAN DER HERTEN (B.), 'In de schaduw van de waterwegen en spoorwegen. De economische prestatie van het wegtransport in Belgi‰ 1830-1866', in: Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 49, 1995, 4/194, pp.51-66.

 

VAN DER HERTEN (B.), 'Nieuwe interpretatiesover de besluitvorming rond de eerste spoorlijn in Belgi‰, 1830-1834', in: Revue belge de Philologie et d'Histoire/Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 73, 1995 (2), pp. 379-400.

 

VAN DER HERTEN (B.), VAN MEERTEN (M.), 'De spoorlijn Antwerpen-Gent. De wisselwerking tussen priv‚-initiatief en overheidsinterventie in de Belgische spoorwegen', in: Revue belge de Philologie et d'Histoire/Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 72, 1994 (4), pp. 861-912.

 

VAN DER HERTEN (B.), DE GRAUWE (P.), De legitimering van overheidsmonopolies in het spoorwegvervoer en in de telecommunicatie: een historische analyse, Leuven, KUL, 1993, 29 p. (Leuvense Economische Standpunten 67).

VAN LUL (A.J.), 'De eerste spoorweg in het Land van Aalst', in:  Het Land van Aalst, 2, 1950 (4), pp. 147-158.

VELLE (K.), Het Ministerie van Openbare Werken (1837-1990). I. Organisatie. II. Bevoegdheden, Brussel, Miscellanea Archivistica Studia, 1993, 839 p.

VERAGHTERT (K.), 'Buitenlandse handel', in: N.A.G.N. 12, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 49-52.

 VERAGHTERT (K.), 'Conjunctuurbewegingen 1830-1914', in: N.A.G.N. 10, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 253-283.

 VERAGHTERT (K.), 'De economie in de Zuidelijke Nederlanden, 1790-1970', in: N.A.G.N. 10, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 253-283.

VERAGHTERT (K.), 'Ambacht en nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden, 1795-1844',  in: N.A.G.N. 10, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 253-283

 VERAGHTERT (K.), 'Geld, bankwezen en handel in de Zuidelijke Nederlanden, 1795-1844', in: N.A.G.N. 10, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 323-346.

WITTE (E.), 'De politieke ontwikkeling in Belgi‰, 1831-1846', in: N.A.G.N. 10, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 315-323.

WITTE (E.), CRAEYBECKX (J.) en MEYNEN (A.), Politieke Geschiedenis van Belgi‰. Van 1830 tot heden, Antwerpen, Standaard, 1993, 416 p

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende