CLBartsen en de preventie van tienerzwangerschappen. (Maria Nys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referentielijst

 

1. Jacquemyn Y, Temmerman M, Martens G, Dom A, Tienerzwangerschap in Vlaanderen. Tijdsch. voor Geneeskunde 2001;57(16):1077-1082

 

2. CGSO Trefpunt: Tienermoeders in België. Available from: URL: http://www,cgso.be/feiten/tiener.htm

 

3. Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking. Verslag ten behoeve van het Parlement- 1 januari 19996-31 december 1997. Brussel augustus 1998.

 

4. SIECUS (Sexuality Information and Education of the United States). Availaible from URL: http://www.siecus.org/pubs/fact/fact0010.htm

 

5. UNICEF, 'A leage table of teenage births in rich nations', Innocenti Report Card issue N°.3, July 2001. UNICEF Innocenti Research Centre, Florence.

Eurostat, NEW CRONOS Demographic database 2000

 

6. Wellings K, ‘Promoting the health of teenage and lone mothers - setting a research agenda’. Report of the UK Health Education Authority Expert working Group, 1999.

 

7. Maynard RA, ‘The study, the context, and the findings in brief’, in Maynard RA (ed), Kids Having Kids: Economic Costs and Social Consequences of Teen Pregnancy, Urban Institute Press, 1997.

 

8. Van Hove, E., et all, Jongeren, seks en AIDS herbekeken, Garant Leuven-Apeldoorn, 1995I

 

9. Beckman LJ, Harvey SM, Sherman SH, Pettiti DB, Changes in provider’s views and practices about emergency contraception with education. Obstet Gynecol 2001 Jun;97(6):942-6.

 

10. Ford C, Preventing teen pregnancy with emergency contraception. Arch Pediatr Adolesc Med 1998 August;vol 152:725-726

 

11. Golden NH, Seigel WM, Fisher M, Schneider M, Quijano E, Suss A, Bergeson R, Seitz M, Saunders D, Emergency contraception: pediatricians’s knowledge, attitudes, and opinions. Pediatrics 2001 Feb;107(2):287-92

 

12. Graham A, Green L, Glasier AF, Teenagers’ knowledge of emergency contraception: questionnaire survey in south east Scotland. BMJ 1996 Oct12; 313(7062):941

 

13. Glazier A, Emergency postcoital contraception. N Engl J Med 1997; 337: 1058-1064

 

 

14. La banque de Données Médico-Sociales (BDMS). Available from http://www.one.be/PDF/RAPBDMS03/complet.pdf

 

15. Van Parijs, J.,De effectiviteit van seksuele voorlichting, Rondom Gezin, 1992, jan, twaalfde jaargang, nr. 4, p185-193

16. Kind in Vlaanderen. Available from http://www.kindengezin.be/images/kind%20 in %20Vlaanderen%20200_tcm149..30227.pdf

 

17. Jongeren en gezondheid: resultaten voor 2000, in de internationale studie Health Behaviour in School-aged Children. Available from http://allserv.rug.ac.be/-cvereeck/hbsc

 

18.Anthonissen, W., Pardon, S., Enquête rond het vrijgedrag bij jongeren, De Voorzorg- Socialistische Mutualiteit. Antwerpen, Jan 2004.

 

19. Peersman, W, et all, Seksueel gedrag en anticonceptiegebruik, Huisarts Nu, 1997, Nov, p 328-334

 

20. Schuil, P.B., et al, Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg Deel B, Van Gorcum; 2002.

 

21. Het sexueel leven van de jongeren, Een onderzoek uitgevoerd door Medistrat in samenwerking met tns dimarso.

 

22. Rademakers, J.,Seksualiteit, anticonceptie en aids- en soa-preventie bij adolescenten in Bonnet-Breusers A.J.M.,Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen; 2000. p VI 2.3-5.

 

23 Rutgers Nisso Groep, Lespakket Lang leve de liefde bevordert veilig vrijen. Soa-Bulletin,jg 24, 2003, nr.4.

 

24. Rademakers, J., Eerste kennismaking met anticonceptie, NISSO studies nr.5, Eburon Delft, 1990

 

25. Van Hove, E., et al, Jongeren, seks en AIDS herbekeken, Garant Leuven-Apeldoorn, 1995

 

26. ‘Gezondheid en seksualiteit’ uit ‘Gezondheidsenquête d.m.v. interview België 2001’, Scientific Institute of Public Health. Availaible from URL: www.iph.fgov.be/epidemio

 

27. Van Oost,P., De Bourdeaudhuij, I., Csinncsak, M.,’ Rsv en aidspreventie in het secundair onderwijs in Vlaanderen’. In: Je zou er aids van krijgen. Multidimensioneel aidspreventieprogramma voor adolescenten en jongvolwassenen. Gent: Cgso/Vormingscentrum Jos Van Ussel, 1994.

 

28. Fret, L., ‘Dialoog in diversiteit’, en ‘Ongewenste zwangerschap’, Alert, jaargang 28, nr. 6, p 6-33

 

29. Beel,V., Vranken.,K., Zijn sekscheques een goed idee? De Standaard 2003, okt,18; 42

 

 

30. Van Parijs, J.,De effectiviteit van seksuele voorlichting, Rondom Gezin, 1992, jan, twaalfde jaargang, nr. 4, p185-193

 

31. Van Parijs, J., De impact van seksuele voorlichting wordt overschat, Informatieblad VWVJ, 1994, jan, Jg. 11, nr. 1en 2, p 4O-41

 

32 Van Parijs J, Seksuele opvoeding in het onderwijs, Rep en Roer 1992 nr 3

 

33. Hellemans, M, Declerk, K. (red), Wegwijzer. Over de leerkracht als referentiefiguur. K.U.L. en R.U.G., 1988, p85 en 248-257.

 

34. Van Hove, E, Jongeren en AIDS. Een onderzoek in opdracht van het Staatssecretariaat voor Volksgezondheid, U.I.A., 1989.

 

35. Peeters, A., Seksuele voorlichting nog steeds hangijzer in het onderwijs, De Standaard 05.03.1994

 

36. Siongers, J., Vakoverschrijdende thema’s in het secundair onderwijs. Op zoek naar een maatschappelijke consensus. Torppublicatie nr. 2000/17 V.U.B.

 

37. Graham A, Green L, Glasier AF, Teenagers’ knowledge of emergency contraception: questionnaire survey in south east Scotland. BMJ 1996 Oct12; 313(7062):941

 

38. Delbanco SF, Parker ML, McIntosh M, Kannel S, Hoff T, Stewart FH, Missed oportunities: teenagers and emergency contraception. Arch Pediatr Adolesc Med. 1998 Aug;152(8):725-6

 

 

39. Kosunen E, Vikat A, Rimpelä M, Rimpelä A, Huhtala H, Questionaire study of use of emergency contraception among teenagers. BMJ 1999 Mai; 319:91-91

40. DiCenso A, Guyatt G, Willan A, Griffith L, Interventions to reduce unintended pregnancies among adolescents: systematic review of randomised controlled trials. BMJ 2002 June;324:1426

 

41. DiCenso A, Botthwick VW, Busca CA, Creatura C, Holmes JA, Kalagian WF, et al, Completing the picture: adolescents talk about what’s missing in sexual health services. Can J Public Health 2001;92:35-38

42. Graham A, Moore L, Sharp D, Diamond, Improving teenagers’ knwoledge of contraception: cluster randomised controlled trial of a teacher led intervention. BMJ 2002 May. 324:1179

43. Wight D, Raab GM, Henderson M, Abraham C, Buston K, Hart G, Scott S, Limits of teacher delivered sex education: interim behavioural outcomes from randomised trial. BMJ 2002 June. 324:1430

 

44. Wight D, Abraham C. From psycho-social theory to sustainable classroom practice: developing a research-based teacher-delivered sex education programma. Health Educ Res. 2000 Feb; 15(1):25-38

 

45. Guyatt G, DiCenso A, Farewell V, Willan A, Griffith L, Randomized trials versus observational studies in adolescent pregnancy prevention. J Clin Epidemiol. 2000 Feb;53(2):167-74

 

46. Smith G, Nurs Times. 2003 Mar 25-31;99(12):36-8

 

47. Wolk Li, Rosenbaum R, The benefits of school-based condom availibility: cross-sectional analysis of a comprehensive high school-based program. J Adolesc Health 1995;17:184-188

 

48. O’Donnell L, Stueve A, O’Donnell C, Duran R, San Doval A, Wilson RF, Haber, D, Perry E, Pleck JH, Long-Term Reductions in Sexual Initiation and Sexual Activity Among Urban Middle Schoolers in the Reach for Health Service Learning Program. J Adolesc Health 2002;31:93-100

 

50. Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding, 2000

 

51. Orde van geneesheren, Tijdschrift Nationale raad, 2003. Available from http://www.ordomedic.be/nl/VIbij3_2003.htm

 

52. De Deken, L. Het medisch schooltoezicht (MST) onder de loep.

Werkgroep WWVH-VWVJ; red. G.Van LOOK, Het medisch schooltoezicht, Huisarts Nu, juni 1993

 

53. F.Troch, Samenwerkingsverband school-schoolarts, Relatievoerming en sexualiteit, studiedag VWVJ 18 oktober1991

 

54. Rademakers, J., Seksualiteit, anticonceptie en aids- en soa-preventie bij adolescenten in Red. Bonnet-Breusers A.J.M., Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen; 2000. p VI 2.3-7-8.

 

55. Wafelbakker, F., Ontwikkeling van seksualiteit en relaties, in Red. MR.A.J.M.Bonnet-Breusers, Handboek Jeugdgezondheidszorg, Elsevier/Bunge. Maarssen; 1989. p G3-9.

 

56. Peremans L., et al, Kennis van contraceptie en verwachtingen bij adolescenten, Huisarts Nu 2002, May 31(4) 183-191

 

57. Vermeire, E., van Royen, P., Griffiths, F., Coenen, S., Peremans, L., Hendrickx, K., The critical appraisal of focus group research articles. Eur J Gen Pract 2002 Oct; 8: 104-8

 

58. Britten, N., Fischer, B., Qualitative research and general practice. Br J Gen Pract 1993; 43: 270-1

 

59. Pope, C., Mays, N. Reaching the parts other methods cannot reach: an introduction to qualitative methods in health services research. BMJ 1995; 311: 42-5

 

60. Frans, E., eds. Seksuele vorming. Raamwerk voor opvoeders, leerkrachten en voorlichters. Gent: CGSO,1994.

 

61. Relationele en Seksuele Vorming. Een overzicht van leermiddelen voor onderwijs en vormingswerk.-Gent: CGSO, 1998.

 

62. Frans, E., Goede Minnaars- ontwerptekst van het Forum RSV.

 

63.Ketting, E., Visser, A., Contraception in the Netherlands: the low abortion rate explained. Patient Education and Counseling 23 (1994) 161-171

 

64.Ravesloot, J., Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu’. Amsterdam: Het Spinhuis, 1997

 

65. Het overzicht van de stand van zaken betreffende de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland, TNO Preventie en Gezondheid. Available from http://www.tno.nl/perskamer/archief/documenten/jongeren_seksualiteit_conclusies.pdf

 

66. Hendrickx, K., Lodewijckx, E., Van Royen, P., Denekens, J., Sexual behaviour of second generation Moroccan immigrants balancing between traditional attitudes and safe sex. Patient Education and Counseling 47 (2002) 89-94

 

67. Alvin, P.,Magnier, J.C., Les mineures et la ‘pilule du lendemain’. La Revue du Practicien 2002, 52 p353.

 

68. Poppe,W, Noodanticonceptie, Tijdschr. Voor Geneeskinde, 57, nr.18, 2001 p1264

 

69.Trussell, J.,et al, Evaluation of a media campaign to increase knowledge about emergency contraception. Contraception 2001, Feb;63(2):81-7

 

70. Beel, V., Seksboekje voor het nachtkastje. De Standaard 20/03/2004

 

71. Voorstel van decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Vlaams parlement stuk 2063 (2003-2004) - Nr.1

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende