In het kielzog van de uitbouw van de tertiaire en quartaire sector. Bediendesyndicalisme in België tussen 1970 en 1985. (Celine Maertens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie - Literatuurlijst

 

1. Bronnen

 

1.1 Onuitgegeven bronnen

 

1.2. Uitgegeven bronnen

 

     

2. Literatuur

 

 

3. Mondelinge informatie

 

 

 

Lijst van afkortingen

 

ACV : Algemeen Christelijk Vakverbond

ABVV : Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB : Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ASOD : Algemeen Syndicaat Openbare Diensten

BBTK : Bond van Bedienden, Technici en Kaders

BSHN : Bedienden Syndicaat van Handel en Nijverheid

BVES : Belgisch Verbond van Eenheidssyndicaten

BVV : Belgisch Vakverbond

CAO : Collectieve Arbeidsovereenkomst

CCECL : Christelijke Centrale voor Energie, Chemie en Leder

CCTKB : Christelijke Centrale der Textiel-en Kledingbewerkers van België

CGSLB : Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique

CNE : Centrale Nationale des Employés

CRB : Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens

FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique

GNC : Groupement Professionnel des Cadres

KAV : Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden

LBC : Landelijke Bedienden Centrale

LOFC : Ligues Ouvières Féminines Chrétiennes

MSV : Mouvement Syndical Unifié

NAR : Nationale Arbeidsraad

NVK : Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel

SETCa : Syndicat des Employés Techniciens et Cadres de Belgique

SHN : Syndicaat van Handel en Nijverheid

SNEB : Syndicat National des Employés de Belgique

VBO : Verbond der Belgische Ondernemingen

UHGA : Unie van Hand- en Geestesarbeiders

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende