Licht, Lucht en Ruimte. Van ideaalbeeld tot pragmatisme: een eeuw stedenbouwkundig denken toegepast op de Antwerpse linker Schelde-oever. (Dirk Schoofs)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. WERKEN

 

1.1. Uitgegeven Werken en tijdschriftartikels

 

Krantenartikels

 

Gazet van Antwerpen:

 17/09/2002, 07/11/2002, 28/11/2002, 07/12/2002, 06/02/2003, 02/05/2003, 08/05/2003, 14/05/2003.

 

1.2. Onuitgegeven werken

 

Cursussen

 

 

Thesissen

 

Seminarieverslagen

 

2. BRONNEN

 

2.1. Archivalische Bronnen

 

2.1.1. Uitgegeven archivalische bronnen

 

Imalsoarchief

 

 Zo ook voor de resterende 11 maanden van 1945 en het volledige jaar 1946.

 

Zo ook voor alle jaarverslagen t.e.m. het verslag van het jaar 1997, gepubliceerd in het laatste jaar van het bestaan van Imalso, 1998.

 

 

Kaarten, bouwplannen, tentoonstellingscatalogi, studies

 

Antwerpen West 1:25000, 1918, 1blz.

 

Aanneming van 47 woongelegenheden . Blok 1 Lode Zielenslaan, 1955.

 

Tentoonstelling St. Anneke vroeger en nu. 15- 30 september 1962, 1962, 70blz.

 

Tentoonstelling Europark verkennen. Een sociaal-artistiek project in het kader van ĎCultuur articulerení (Cera Foundation). 6-30 september 2003, 2003, 16 blz.

 

Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris, Brussel, 1965.

 

S.M. Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever, Kaart van Antwerpen-Linkeroever 1956, 1957.

 

Stad Antwerpen, Alphabetische benamingen der openbare wegen van de stad Antwerpen- West, 1923, 16blz.

 

Stad Antwerpen, 85 huizen Linkeroever, 1963, 19 blz.

 

Studiecentrum voor expansie van Antwerpen, Huisvesting, Antwerpen, 1967.

 

2.2.2. Onuitgegeven Archivalische Bronnen

 

2.3. Elektronische Bronnen

 

Websites

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende