Licht, Lucht en Ruimte. Van ideaalbeeld tot pragmatisme: een eeuw stedenbouwkundig denken toegepast op de Antwerpse linker Schelde-oever. (Dirk Schoofs)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1

 

De nieuwe en oude grenzen van de polder

Bron: R. HAVERMANS, De gedaantewisseling van de Borgerweertpolder, in: Antwerpen,
Antwerpen, 2 (1959), blz. 84.

 

 

Bijlage 2

 

Plan van de Linker Scheldeoever in 1918

Bron: Antwerpen West 1:25000, 1918, 1blz.

 

 

Bijlage 3

 

Het plan van de Franse architecten Girard en Romejon uit 1933

(derde premie 25000 Bef.)

Bron: J. DE BRAEJ, Internationale wedstrijd voor de aanleg van de Linker Scheldeoever, in: KMBA, 9-12 (1933), blz. 173.

 

 

Bijlage 4

 

De groenstad van Le Corbusier, Hoste en Loquet uit 1933

 

Bron: J. VAN DE VOORT, Ontwerpen Linkeroever en Groot-Antwerpen, in: Kunst, 4-5 (1934), blz. 144.

 

 

Bron: R. TIJS,  Antwerpen. Historisch portret van een stad, Tielt, 2001, blz. 155.

 

 

Bijlage 5

 

Het aanlegplan van Eggericx en Verwilghen uit 1933

In dit plan werd zelfs de loop van de schelde naar het westen verlegd, waardoor de oude loop ter hoogte van het stadscentrum een recreatieve functie kreeg.

Bron: J. VAN DE VOORT,  Ontwerpen Linkeroever en Groot-Antwerpen, in: Kunst, 4-5 (1934), blz. 141.

 

 

Het ontwerp van France en Verbruggen uit 1933

Bron: J. VAN DE VOORT,  Ontwerpen Linkeroever en Groot-Antwerpen, in: Kunst, 4-5 (1934), blz. 128.

 

 

Bijlage 6

 

Ontwerp van de Duitse architecten Fahrenkamp, Blume, Heinicke, Herbeck, Jenny, Pitzner, Schmidt en Winkelmann uit 1933, bekroond met een derde prijs van 25000 Bef

 

 

Bron: J. DE BRAEJ, Internationale wedstrijd voor de aanleg van de Linker Scheldeoever,
in: KMBA, 10 (1933), blz. 158.

 

 

Bijlage 7

 

Het ontwerp van de Antwerpse architect Léon Stynen uit 1933
(aankoop 10000 Bef.)

 

 

Bron: J. DE BRAEJ, Internationale wedstrijd voor de aanleg van de Linker Scheldeoever,
 in: KMBA, 9-12 (1933), blz 189.

 

 

Bijlage 8

 

Het ontwerp van de Antwerpse architect Goormans uit 1933
(aankoop 10000 Bef.)

 

 

Bron: J. DE BRAEJ, Internationale wedstrijd voor de aanleg van de Linker Scheldeoever, in: KMBA, 9-12 (1933), blz. 178.

 

 

Bijlage 9

 

Het plan De Heem – Van Averbeke uit 1934

Bron: G. DE BRABANDER, Na-kaarten over Antwerpen, Brugge, 1998, blz. 128-129.

 

 

Bijlage 10

 

Historisch overzicht van de aangelegde straten op Linkeroever

Jaar

Datum

Straat

1936

24/apr

St.-Annastrand

1938

20/okt

Blancefloerlaan

 

25/nov

Beatrijslaan

 

 

Halewijnlaan

1939

20/okt

Gloriantlaan

 

 

Esmoreitlaan

1940

21/nov

Waterhoenlaan

 

 

Meeuwstraat

 

 

Reigerstraat

1943

28/jan

Thonetlaan

1949

25/feb

Louis Frarynstraat

1950

 

Verkaveling Sector 1

 

11/mrt

Lode Zielenslaan

 

 

Georges Eekhoudlaan

 

 

Oscar de Gruyterlaan

 

 

August van Cauwelaertstraat

 

 

Paul van Ostayenlaan (2de sector)

 

 

August Vermeylenlaan (4de sector)

1951

2/mrt

Emile Verhaerenlaan

 

 

Victor de la Montagnestraat

 

 

Schamelhoutstraat

 

 

Prosper van Langendonckstraat

 

 

Mac Leodplein

 

 

Multatuliplein

1952

18/feb

Frederik van Eedenplein

 

 

Charles de Costerlaan

 

 

Willem Kloosplein

1953

2/feb

Willem Gijsselsstraat

1954

21/sep

Abraham Verhoevenlaan (2de sector)

1954

3/nov

Galgenweelstraat  --->  Galgenweellaan

1955

18/nov

Aug. van Cauwelaertstraat & Louis Frarynstraat worden lanen

1956

 

Verkaveling Sector 2

 

3/feb

Alsemstraat

 

 

Akkerwindestraat

 

 

Vlaams Hoofdlaan

 

 

Jonker van der Nootstraat

 

 

Pluvierstraat

 

 

Hanegraefstraat

 

 

Heer van Bergenstraat

1956

9/okt

Juul Persijnstraat (1ste sector)

1957

 

Verkaveling Sector 3

 

21/jun

Busken Huetstraat

 

 

Constantijn Huygensstraat

 

 

Roemer Visscherstraat

 

 

Thomas Morusplein

 

 

Albrecht Dürerstraat

 

 

Schillerstraat

 

 

Goethestraat

 

 

Wilhelm Raabestraat

 

 

Fromentinstraat

 

 

Theophile Gautierstraat

 

 

Victor Hugostraat

 

 

Micheletstraat

 

 

Walter Scottstraat

 

 

Guicciardinistraat

 

 

Alexander Farneseplein

1957

8/nov

Afschaffing van de straten van Oud St. Anneke in de eerste sector:

 

 

Geldofstraat

 

 

Geniestraat

 

 

Oude Heirbaan

 

 

Oud Fort Burcht

 

 

Rijselsebaan

1962

 

Verkaveling Sector 4 eerste fase

 

27/jul

Tijl Uilenspiegellaan

 

 

Jan van Heelulaan

 

 

Jan van Brabantlaan

 

 

Aernout en Willemlaan

 

 

Julius Vuylstekelaan

1962

7/dec

Dwarslaan (aan de grens van Zwijndrecht)

 

 

Verkaveling Sector 4 tweede fase

 

 

Lodewijk van Velthemlaan

 

 

Willem van Haechtlaan

 

 

Melis Stokelaan

 

 

Pieter Doorlantlaan

 

 

Bouvaertlaan

1970

 

Verkaveling Europark

 

6/feb

Ernest Claesstraat

 

21/dec

Willem Elsschotstraat

1972

15/sep

Katwilgweg (Verkaveling Nieuwe Stationswijk)

1974

18/mrt

Carel van Manderstraat

 

 

Reinaertlaan

 

 

Verkaveling op oude spoorweggronden ten oosten van Galgenweellaan (Sector 2)

 

20/jun

nieuwe gedeelten G. Burssensln, J. Van der Nootstr. & Alsemstraat

1976

26/jan

nieuwe benaming straten St-Annastrand na de sanering:

 

 

Wandeldijk

 

 

Kastanjedreef

 

 

Jachthavenweg

 

 

Verkaveling woonsector Galgenweel

 

 

Antoon Marstboomstraat

 

 

Ludwig Burchardstraat

 

 

Gustaaf Wappersstraat

 

 

Johan Jongkindstraat

 

 

Walter Vaesstraat

 

 

Romain Looymansstraat

 

 

Edmond De Coussemakerstraat

1977

 

Waterwilgweg (Verkaveling Nieuwe Stationswijk)

 

28/jul

Verkaveling August Vermeylenlaan West (Sector 4)

 

 

Willem Klooslaan

 

 

Le Corbusierlaan

 

 

De Heemlaan

 

 

Van Averbekelaan

1996

 

Bijkomende verkavelingen in Sector 1

 

 

Urbain Reniersstraat

 

 

Paul Housmansstraat

Bron: eigen samenstelling.

 

 

Bijlage 11

 

Overzichtsplan van Linkeroever 1997 (oostelijk deel)

 

 

Linkeroever in 1997 (westelijk deel)

Bron: Imalso jaarverslag 1997.

 

 

Bijlage 12

 

Overzichtsplan van Linkeroever (1956)

Bron: Imalso jaarverslag 1956.

 

 

Bijlage 13

 

Het structuurplan van de v.z.w. Schelde-Dijle (1972)

Bron: L. MERLIN, Vijftig jaar IMALSO. Gedenkbrochure, Antwerpen, 1979, blz. 31.

 

 

Bijlage 14

 

Gewestplan voor de regio Antwerpen-Mechelen, detail van Linkeroever (1979)

Bron: www.vlaanderen.be

 

 

 

Bijlage 15

 

Verkavelingsplan Sector Galgenweel (1974)

Bron: Imalso jaarverslag 1974.

 

 

Bijlage 16

 

Verkavelingsplan August Vermeylenlaan West (1977)

Bron: Imalso jaarverslag 1977.

 

 

Bijlage 17

 

Ontwerp van de nieuwe brug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel
(2003)

 

 

 

Bron: C. LEYSEN, Antwerpen onvoltooide stad. Ontwikkeling tussen droom en daad, Tielt, 2003, blz. 131.

 

 

Bijlage 18

 

Grondverkoop tussen 1937 en 1997

 

Bron: eigen samenstelling op basis van Imalso jaarverslagen.

 

 

Bijlage 19

 

Bevolkingsgroei op Linkeroever tussen 1955 en 1997

Bron: eigen samenstelling op basis van Imalso jaarverslagen.

 

 

Bevolkingsevolutie tussen 1998 en 2003, per wijk

Sector

1998

1999

2000

2001

2002

2003

  Wijk

B701

5633

5608

5545

5474

5630

5615

Sector 1 & Europark

B71-

2475

2456

2472

2479

2254

2311

Sector 2

B721

4118

4126

4062

4189

4158

4103

Sector 4

B742

1492

1463

1468

1464

1445

1418

Sector 3

B752

188

193

186

173

180

179

Sector 1 (oostelijk deel)

B813

647

674

738

765

804

814

Sector Galgenweel

Tot.

14584

14560

14513

14585

14513

14476

 

De bevolking per statistische sector, toegepast op de wijken van Linkeroever.

Bron: eigen samenstelling op basis van gegevens van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf van Antwerpen, http://www.dspa.be

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende