Stad Antwerpen DiverCity: van een kleurloos naar een kleurrijk personeelsbeleid? Analyse van het door Stad Antwerpen gevoerde kleurrijk personeelsbeleid van 1998 tot 2003 en vergelijking met het door Gemeente Rotterdam gevoerde beleid. (Marjan Van De Maele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referenties

 

Algemeen Christelijk Vakverbond. (z.d.). Resultaten ACV-enquête “werken in een

dienstenbaan” [www]. ACV: URL http://www.acv-csc.be/newacv/nl/waas& dender/enquete.htm [02.05.2003].

Agócs, C. & Burr, C. (1996). Employment equity, affirmative action and managing

diversity: assessing the differences. International Journal of Manpower,

17(4/5), pp.30-45.

Albers, Ch.(2002). Blank en blond blijft het ideaal. Knack, 32(50), pp.26-27.

Allers, M.A. & Sterks, C.G.M. (1995). Naar een geïntegreerd stelsel voor

gesubsidieerde arbeid? Evaluatie van de voorstellen van de commissie

Houben. Groningen: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Lagere Overheden & Faculteit der Economische Wetenschappen,

Rijksuniversiteit Groningen.

Atminah, S.J. (Rotterdam, 10.02.2003). Informatie over de gemeentelijke structuren

die bijdragen aan het Rotterdamse Diversiteitsbeleid [telefoongesprek met

M. Van de maele].

Baleci, S. (Antwerpen, 18.11.2002). Betrokkenheid, visie en toekomstperspectieven

van het CCOD met betrekking tot het stedelijk kleurrijk personeelsbeleid

[Interview met M. Van de maele].

Bijzondere Opdrachten. (z.d.). Bijzondere Opdrachten. Familiedag. 7 december

2002 [Interne Brochure]. Antwerpen: Techniek, Aankoop & Logistiek.

Boden, K. (Antwerpen, 18.10.2002). Informatie over de actuele werking van de

overkoepelende stedelijke werkgroep diversiteit en de stuurgroep ‘HRM en

diversiteit’ [telefoongesprek met M. Van de maele].

Boden, K. (karin.boden@bz.antwerpen.be). (20.02.2003). Informatie over de functie

van diversiteitsconsulente en de nieuw opgerichte diversiteitscel [Email aan M. Van de maele (marjan.vandemaele@student.kuleuven.ac.be)].

Bowes, A. & Sim, D. (2001). Positive Action in Minority Ethnic Employment: The

Role of Scottish Housing Organizations. Social Policy & Administration,

35(6), pp. 732-746.

Brinckman, B. (30.11.2002). Interview. Burgemeester Leona Detiège bezorgd om

politiek opbod [www]. De Standaard Online: URL http://www.standaard.be /Misc/print.asp?articleID=DST30112002_009 [27.04.2003].

Brinckman, B. (22.04.2003). De uitdaging: Integratie. De oplossing. Fauzaya

Talhaoui: blijven gaan voor stemrecht. De Standaard, p.5.

Burgerzaken & Ontwikkelingsbedrijf. (2000). Antwerpen, scheve stad in sterke

positie. Sociaal-economische nota 2000. Antwerpen: Stad Antwerpen.

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. (z.d.). Toegang

van vreemdelingen tot het openbaar ambt. Brussel: CGKR.

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. (2000).

Medeburgers en landgenoten. Jaarverslag 1999 van het Centrum voor

Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Brussel: CGKR.

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. (2001). Vechten

voor rechten. Jaarverslag 2000 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen

en voor Racismebestrijding. Brussel: CGKR.

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. (20.12.2002).

Antidiscriminatie. De wet is gestemd. CGKR: URL http://www.antiracisme .be/nl/gestemd.htm [06.03.2003].

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. (12.02.2003). Wet

van 20 januari 2003 tot versterking van de wetgeving tegen het racisme.

CGKR: URL http://www.antiracisme.be/nl/kader_nl.htm [06.03.2003].

College van burgemeester en schepenen. (1999a). Zitting van 4 februari 1999. Nota

interdepartementele overlegcommissie migranten en werkgelegenheid

(Jaarnummer 1411).

College van burgemeester en schepenen. (1999b). Zitting van 25 maart 1999. Nota

interdepartementele overlegcommissie ‘De arbeidspositie van allochtonen in

Antwerpen’. Positieve actieplannen (Jaarnummer 4262).

College van burgemeester en schepenen. (1999c). Zitting van donderdag 9

september 1999. Positief actieplan allochtonen Stad Antwerpen (Jaarnummer

12498).

College van burgemeester en schepenen. (2000). Zitting van donderdag 8 juni 2000.

SIF-beleidsplan. Ken- en stuurgetallen (Jaarnummer 8208).

College van burgemeester en schepenen. (20.12.2000). Bestuursakkoord 2001-2006

[www]. Stad Antwerpen: URL http://stadsbestuur.antwerpen.be/MIDA/

[23.10.2002].

College van burgemeester en schepenen. (2001). Zitting van woensdag 23 mei 2001.

Samenstelling en werking HRM-beleid doelgroepen (Jaarnummer 4886).

College van burgemeester en schepenen. (2002a). Zitting van woensdag 20 februari

2002. Diversiteit op de stadsagenda. Naar een gediversifieerd

personeelsbeleid voor de Stad Antwerpen. Concretisering beleidsrichtlijn

(Jaarnummer 1879).

College van burgemeester en schepenen. (2002b). Zitting van woensdag 20 maart

2002. Diversiteit op de stadsagenda. Naar een gediversifieerd

personeelsbeleid voor de Stad Antwerpen. Concretisering beleidsrichtlijn

(Jaarnummer 3193).

College van burgemeester en schepenen. (2002c). Zitting van woensdag 24 april

2002. Diversiteit op de stadsagenda. Naar een gediversifieerd

personeelsbeleid voor de Stad Antwerpen. Concretisering beleidsrichtlijn

(Jaarnummer 4667).

College van burgemeester en schepenen. (2002d). Zitting van woensdag 26 juni

2002. Beleidsplan Antwerpen voor iedereen kleurrijk. Concretisering beleidsrichtlijn (Jaarnummer 7327).

College van burgemeester en schepenen. (2003a). Stappenplan Integratie 12 februari

2003. Na de moord op Achrak.

College van burgemeester en schepenen. (2003b). Zitting van woensdag 12 februari

2003. Stappenplan Integratie. Concretisering beleidsrichtlijn (Jaarnummer

1361).

De Bruyne, F. (Franka.DeBruyne@bz.Antwerpen.be). (07.04.2003). Informatie met

betrekking tot de diversiteitscel en de verhouding met de stuurgroep HRM en

diversiteit en de overkoepelende stedelijke werkgroep [Email aan M. Van de

maele (marjan.vandemaele@student.kuleuven.ac.be)].

De Ceulaer, J. & Piryns, P. (2002). Knack Interview: ‘Arabisch moet de vierde

landstaal worden’. Knack, 32(34), pp.10-14.

De Ceulaer, J. (2002). Provocaties en prioriteiten. Knack, 32(35), pp.20-21.

Decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002.

(26.07.2002). Belgisch Staatsblad, pp.33262-33271.

Degraeve, F.(Antwerpen, 10.02.2003). Informatie met betrekking tot de vacature

consulent aangepast HRM-beleid risicogroepen [telefoongesprek met M.

Van de maele].

de Jong, W. & Verkuyten, M. (1990). De smalle marges van positieve actie.

Positieve actie voor etnische minderheden bij de gemeente Rotterdam. Zeist:

Kerckebosch BV.

De Loor, A. (Luchtbal, 02.12.2002). Inleidend gesprek met betrekking tot de

interviews op de werkvloer bij Bijzondere Opdrachten [Gesprek met M. Van

de maele].

Derden, I., Voets, F., Goris, A., Reynaert, J. & Vermeiren, M. (1999). Positieve actie

allochtonen Stad Antwerpen [Intern document].

Derden, I. (Antwerpen, 14.10.2002). Informatie met betrekking tot de werking van de

stuurgroep ‘HRM en diversiteit’ [telefoongesprek met M. Van de maele].

Detiège, L. (Antwerpen, 05.06.1998). Antwerpen Werkt. Tweede

werkgelegenheidsconferentie. Slottoespraak van de burgemeester, pp. 1-4.

Dienst Integratie Stad Antwerpen. (2000). Beleidsplan etnisch-culturele

minderheden 1-1-2000 – 31-12-2002. Antwerpen: DIA.

Dienst Integratie Stad Antwerpen. (2001). Stadsgenoten. Actieplan voor een stedelijk

diversiteitsbeleid. Antwerpen: DIA.

Dienst Integratie Stad Antwerpen. (2002). Antwerpen voor iedereen kleurrijk.

Beleidsnota 2003-2006 Dienst Integratie Antwerpen. Antwerpen: DIA.

Dienst voor Samenlevingsopbouw. (1999). Allemaal Antwerpenaars. Beleidsnota.

Antwerpen: Stad Antwerpen.

Dobbelaere, B. (26.04.2003). Allochtonen vragen werk, werk, werk en onderwijs.

Resultaten eerste grote bevraging allochtone gemeenschap [www]. De

Standaard Online: URL http://www.standaard.be/nieuws/binnenland/ index.asp?articlelD=DST26042003­_001 [26.04.2003].

Emancipatieraad. (1987). Positieve actie internationaal. Een studie naar positieve

actie in Canada, Australië, Noorwegen en Frankrijk. Den Haag:

Staatsuitgeverij.

Gambier, H.Th.(Rotterdam, 21.02.2003). Het diversiteitsbeleid van Gemeente

Rotterdam als werkgever en de concrete implementatie van het beleid in de

bestuursdienst [Interview met M. Van de maele].

 

Gemeenteraad. (2002). Openbare zitting van woensdag16 september 2002.

Beleidsplan Antwerpen voor iedereen kleurrijk. Concretisering

beleidsrichtlijn (Jaarnummer 1481).

Gemeente Rotterdam. (2001). Jaarverslag wet SAMEN 2001. Concern Gemeente

Rotterdam. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Gemeente Rotterdam. (2002). Concern Jaarverslag Wet SAMEN 2001. Rotterdam:

Gemeente Rotterdam.

Gillis-Burleson, W.L. (z.d.) Programma Veelkleurige Stad. Rotterdam:

Bestuursdienst Rotterdam.

Glastra, F. (1999). Organisaties en diversiteit. Naar een contextuele benadering van

intercultureel management. Utrecht: Uitgeverij LEMA BV.

Heirstraten, N. (Antwerpen, 14.02.2003). Inleidend gesprek voor de interviews op

de werkvloer bij de buurttoezichters [Telefoongesprek met M. Van de

maele].

Helpdesk Minderheden. (z.d. a). ICM; wat, waarom en hoe? [www]. Helpdesk

Minderheden: URL http://www.wetsamen.nl/icm/frame.htm [25.02.2003].

Helpdesk Minderheden. (z.d. b). Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden.

SAMEN [www]. Helpdesk Minderheden: URL http://www.wetsamen.nl/

[20.02.2003].

Hill, M. (1995). Who gets what: social divisions of welfare. In Social Policy. A

comparative analysis (pp. 257-291). London: Prentice Hall/Harvester

Wheatsheaf.

Interdepartementele Commissie Etnisch-culturele Minderheden. (2000). Het Vlaams

Beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden. Jaarrapport 1999. Brussel:

Ministerie van de Vlaamse Overheid.

Interdepartementele Commissie Etnisch-culturele Minderheden. (2001). Vlaams

Beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden. Jaarrapport 2000. Brussel:

Ministerie van de Vlaamse Overheid.

Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) & Centrum voor

Onderzoek en Statistiek (COS). (1999). Minderhedenmonitor 1998. Etnische

minderheden in Rotterdam. Rotterdam: ISEO & COS.

Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) & Centrum voor

Onderzoek en Statistiek (COS). (2000). Minderhedenmonitor 1999. Etnische

minderheden in Rotterdam. Rotterdam: ISEO & COS.

Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) & Centrum voor

Onderzoek en Statistiek (COS). (2002). Minderhedenmonitor 2001. Etnische

minderheden in Rotterdam. Rotterdam: ISEO & COS.

Interdepartementele Overlegcommissie Allochtonen Stad Antwerpen. (1999). De

arbeidspositie van allochtonen in Antwerpen. Antwerpen: Dienst voor

samenlevingsopbouw, Burgerzaken.

Jobcoaches. (Antwerpen, 16.10.2002). Gesprek omtrent problemen die rezen met de

allochtone polyvalente werkmannen op niveau E en D [Gesprek met

vertegenwoordiger van DIA].

Jobcoaches. (Antwerpen, 22.10.2002). Aanvullend gesprek op het gesprek van 16

oktober. Kenmerken van allochtone kandidaten voor sociale tewerkstellingsprojecten en aanzet tot de oplossing van aangehaalde problemen [Gesprek met M. Van de maele].

Koninklijk Besluit van 8 oktober 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard

de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38ter van 17 juli 1998 betreffende de

werving en selectie van werknemers. (27.10.1998). Belgisch Staatsblad,

pp.35321-35323.

Lauwers, G. (Antwerpen, 27.11.2002). Betrokkenheid, visie en toekomst-

perspectieven van het ACOD met betrekking tot het stedelijk

kleurrijk personeelsbeleid [Interview met M. Van de maele].

Ministerie van Binnenlandse Zaken. (19.12.1997). Wet van 12 november 1997

betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten

[www]. Federale Overheidsdienst Justitie: URL http://www.staatsblad.be/ index_nl.htm [05.03.2003].

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (z.d.). ID-banen

(Melkertbanen): Algemene informatie [www]. SZW: URL http://home.szw. nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=1&subrubri ek_id=110&link_id=11605 [07.04.2003].

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Tewerkstelling. (2002). Decreet

houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Nota t.b.v.

Overlegplatform Vlaamse Arbeidsbemiddelingsbureaus. In Vlaamse

Regering (Red.). Persmap Rondetafel “Evenredige participatie op de

arbeidsmarkt” van 15 oktober 2002, (z.p). Brussel: Vlaamse Regering.

Omzendbrief van 27 mei 1997 (WEL-97/04) betreffende de uitvoering van de

beslissing van de interministeriële conferentie voor het migrantenbeleid van 6

november 1996. (25.06.1997). Belgisch Staatsblad, z.p.

Ortega-Martijn, C.A. (2000). Plan van aanpak intercultureel personeelsbeleid.

Rotterdam: CBP/BO.

Perrin, N & Poulain, M. (2001). Demografische evolutie. In CGKR (Red.), Vechten

voor rechten. Jaarverslag 2000 (pp.133-220). Brussel: Federale

voorlichtingsdienst.

Personeelsverantwoordelijke. (Antwerpen, 07.03.2003). Invulling en ondersteuning

van het kleurrijk personeelsbeleid door de decentrale personeels-

verantwoordelijken [Interview met M. Van de maele].

Programma Veelkleurige Stad. (2000). Rotterdam DiverCity. Plan van aanpak voor

de invoering van diversiteitsbeleid. Rotterdam: Programma Veelkleurige

Stad.

Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het

beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische

afstamming. (19.07.2000). Publicatieblad, pp.0022-0026.

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een

algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. (02.12.2000).

Publicatieblad, pp.0016-0022.

Selden, S.C. & Selden, F. (2001). Rethinking Diversity in Public Organizations For

The 21st Century. Moving Toward A Multicultural Model. Administration &

Society, 33(3), pp.303-329.

Smeets, H.M.A.G. (1993). Voorstudie 3. Etnische minderheden bij de overheid.

Faal- en slaagfactoren bij positieve-actiebeleid. Rotterdam: Tijdelijke

Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid.

Stad Antwerpen. (30.07.2001). De stedelijke organisatie [www]. Antwerpen.be:

URL http://stadsbestuur.antwerpen.be/jaarverslag/stedelijke%20 organisatie.pdf [15.03.2002].

Stad Antwerpen. (19.02.2003). Stappenplan Integratie [www]. Antwerpen.be: URL

http://burgerzaken.antwerpen.be/mida/default.asp?inhoud=/integratie/start. htm [24.03.2003].

Stad Antwerpen. (z.d.). De Witte Tornado’s en sociale tewerkstelling [Brochure].

Antwerpen: Stad Antwerpen.

Subregionaal Tewerkstellingscomité –Antwerpen. (z.d.). Slimtewerkstellen.be.

[www]. Lemento: URL http://www.slimtewerkstellen.be/ [10.10.2002].

Thomas, R. R. (1990). Questions and answers about managing diversity. Black

Collegian, 21(1), pp. 120-122.

Thomas, R. R. (1996). Sample Chapter. A New Understanding of Diversity [www].

American Management Association: URL http://www.amanet.org/books /catalog/0814402283_ch.htm [28.02.2003].

Van Ballaer, T. (Antwerpen, 07.03.2003). Inleidend gesprek voor de interviews op

de werkvloer binnen Lerende Stad [Gesprek met M. Van de maele].

Van Brempt, K. & Leroy F. (1997). Werk in ‘t stad. Verslag van de

werkgelegenheidsconferentie in Antwerpen van 23 juni 1997. Steunpunt

WAV Nieuwsbrief, 4, pp. 155-158.

van den Berg, R.H., Balla, R. & de Kock, H. (2001). Onderzoeksverslag

‘Selectieproeven Stad Antwerpen’. Amsterdam: NOA.

Van de Sande, C. (Antwerpen, 26.03.2003). Informatie met betrekking tot de

consulente aangepast HRM-beleid risicogroepen [Telefoongesprek met M.

Van de maele].

Van de Sande, C. (Antwerpen, 27.03.2003). Informatie met betrekking tot de

stuurgroep ‘HRM en diversiteit’ [Telefoongesprek met M. Van de maele].

Van Lint, P. (Berchem, 25.11.2002). Inleidend gesprek over de Witte Tornado’s

[Gesprek met M. Van de maele].

Van Lint, P. (z.d.). Diversiteitswedstrijd 2002. Waarom de Witte Tornado’s een

onderscheiding verdienen. Wit en bruin: Eén strijd tegen vuil en

vooroordelen [Intern document].

Van Tendeloo, G. (06.02.2003). Verkennend gesprek voor interviews op de

werkvloer bij burgerzaken [Gesprek met M. Van de maele].

VDAB-Afd Databeheer. (2001). Werkzoekende allochtonen in het Vlaamse Gewest.

In ICEM (Red.), Jaarrapport 2000 inzake het Vlaamse beleid naar etnisch

culturele minderheden (pp. 32-69). Brussel: Vlaamse regering.

VDAB-databeheer en analyse. (2002a). NWWZ in detail: gemeente Antwerpen. Op

Wegwijs op de Vlaamse Arbeidsmarkt 2002 [CD-rom]. Brussel: VDAB.

VDAB-databeheer en analyse. (2002b). Rangschikking per indicator: etniciteit. Op

Wegwijs op de Vlaamse Arbeidsmarkt 2002 [CD-rom]. Brussel: VDAB.

 

VDAB-databeheer en analyse. (2002c). Toelichting bij de samenstelling van de

tabellen van het maandverslag arbeidsmarkt 2002. VDAB.

Verhoeven, L. (Antwerpen, 24.09.2002). Informatie over jobcoaching

[Telefoongesprek met M. Van de maele].

Verhoeven, L. (Antwerpen, 30.09.2002). Inleidend gesprek met betrekking tot

jobcoaching en allochtone werknemers [Interview met M. Van de maele].

Vermeiren, M. (2000). Positieve actieplan allochtonen. Evaluatierapport [Intern

document].

Vermeiren, M. (2001a). Allochtone werknemers in de stad Antwerpen. Absolute

cijfers [Intern document].

Vermeiren, M. (2001b). Allochtone werknemers bij de stad Antwerpen. Bepaling van

het aantal allochtonen in dienst van de stad. Opvolging2: 31/12/00.

Toelichting bij de analyseresultaten [intern document].

Vermeiren, M. (2001c). Conceptnota 25 oktober 2001: HRM en diversiteit [Intern

document].

Vermeiren, M. (2002). Allochtone werknemers bij de stad Antwerpen. Bepaling van

het aantal allochtonen in dienst van de stad. Opvolging3: 31/12/2001.

Samenvattende resultaten [intern document].

Vermeiren, M. (Antwerpen, 26.08.2002). Bespreking van de kwantitatieve gegevens

in verband met het allochtoon personeelsbestand en bespreking van het door

Stad Antwerpen gevoerde beleid hieromtrent [Interview met M. Van de maele].

Vertrouwenspersoon STOP. (Antwerpen, 15.11.2002). Gesprek met betrekking tot

klachten met racistische inslag bij het steunpunt STOP [Gesprek met M. Van

de maele].

VIONA-Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarkt Onderzoek. (2001). De arbeidsmarkt

in de provincie Antwerpen. Jaarboek 2000. Leuven: VIONA en WAV.

Vlaamse Codex. (03.09.1993). Omzendbrief betreffende de algemene

weddeschaalherziening en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een

samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen [www].

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: URL http://212.123.19.141/cgi- bin/toonfiche.exe?nr=1088&tab=0 [15.04.2003].

Vlaams Economisch Verbond. (2001). Diversiteit op de bedrijfsagenda. Tips van en

voor ondernemers. Antwerpen: VEV.

Vlaams Minister van Werkgelegenheid en Toerisme. (2002). Evenredige

arbeidsdeelname van allochtonen: overzicht van acties en resultaten 1999-

2002. In Vlaamse Regering (Red.), Persmap Rondetafel “Evenredige

participatie op de arbeidsmarkt” van 15 oktober 2002 (z.p). Brussel:

Vlaamse Regering.

Vogels, H.M.G. & Stolk, C. (1997). Allochtonen in Rotterdam. De maatschappelijke

positie op het gebied van arbeid. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en

Statistiek & Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek.

Vormingscentrum voor Begeleiding van het Jonge Kind. (1998). Respect voor

diversiteit in de kinderopvang. Gent: VBJK.

Werkgelegenheidscel Stad Antwerpen. (1998). Antwerpen Werkt. Tweede Stedelijke

Werkgelegenheidsconferentie Antwerpen- 5 juni 1998. Verslag van de

voorbereiding. basispijlers en actiepunten. Antwerpen:

Werkgelegenheidscel.

Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt. (2001). Verhouding allochtonen/autochtonen in

het personeelsbestand van Stad Antwerpen. Op Personeelsbestand Stad

Antwerpen: analysegrafieken (interne gegevens) [CD-rom]. Antwerpen:

Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt.

Wet van 30 juli 1981 ter bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie

ingegeven daden. (08.08.1981). Belgisch Staatsblad, pp.9928-9929.

Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen

en voor racismebestrijding. (19.02.1993). Belgische Staatsblad, pp3764-

3766.

Wets, J., Bruyninckx, H., Poulain, M. & Perrin, N. (2000). Status Quaestionis.

Bijlage bij: CGKR (Red.), Medeburgers en landgenoten. Jaarverslag

1999.Brussel: CGKR.

Wilson, E.M. & Iles, P.A. (1999). Managing diversity- an employment and service

delivery challenge. The International Journal of Public Sector Management,

12(1), pp. 27-48.

Wuyts, L. (2000). Het experiment ‘1500 voor 2000’. Op weg naar een geïntegreerde

doorstromingsaanpak voor zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Actieonderzoek in het kader van het Communautair Initiatief Werkgelegenheid Integra. Eindrapport Mei 2000. Antwerpen: Vitamine W.

 

 

Lijst van afkortingen

 

ACOD: Algemene Centrale der Openbare Diensten

ACV: Algemeen Christelijk Vakverbond

AMO: Arbeidsmarktobservatorium

CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS: College van Burgemeester en Schepenen

CCOD: Christelijke Centrale van de Openbare Diensten

CGKR: Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

COS: Centrum voor Onderzoek en Statistiek

DEVO: Deskundige Vorming

DIA: Dienst Integratie Stad Antwerpen

dS+V: Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

EU: Europese Unie

FSK: Functionele Salarisklasse

GAO: Gemeentelijk Allochtonenoverleg

GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst

HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HBO: Hoger Beroepsonderwijs

HRM: Human Resources Management

ICEM: Interdepartementele Commissie Etnisch-Culturele Minderheden

ID: In- en Doorstroom

IOC Interdepartementele Overlegcommissie

ISEO: Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek

JWG: Jeugdwerkgarantiewet

LPF: Lijst Pim Fortuyn

LRB: Lokale en Regionale Besturen

MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs

MEQ Milestones towards Quality through Equality

NBWR: Nieuwe Banen Rotterdam Werkt

NOA: Stichting Nederlands Onderzoekscentrum Arbeidsmarkt en Allochtonen

NOW: New Opportunities for Women

NT2: Nederlands als Tweede Taal

NWWZ: Niet-Werkende Werkzoekende

OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

PM: Personeelsmanagement

P&O: Personeel en Organisatie

PO: Personeelsontwikkeling

RBA: Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

ROTEB: dienst Reiniging, Ontsmetting, Transport en Bedrijfswerkplaatsen

RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

SELOR: Selectie en Oriëntatie

SERV: Sociaal-Economische Raad Vlaanderen

SIF: Sociaal Impulsfonds

SoZaWe: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

STC: Subregionaal Tewerkstellingscomité

STOP: Steunpunt voor Ongewenst gedrag en Pesterijen

SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VESOC: Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité

VEV: Vlaams Economisch Verbond

VIONA: Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarkt- rapportering

VVSG: Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten

VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WEP+: Werkervarings-plus-plan

WIS: Werkinformatiesysteem

WO: Wetenschappelijk Onderwijs

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende