Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.4. ZOTTEGEM

 

5) Ch. De Lobelle & V. De Mulder

 

Aard:               breigoedfabriek

Ligging:            Grotenbergestraat, behorende bij de woning met huisnummer 73

Kadaster:         enige sectie, perceelnummer 645

Datering:          1930

Actueel:           verbouwd met respect voor de originele structuur, gelijkvloers herbergt fietsenzaak ‘Fietsen Kurt’, bovenverdieping recentelijk omgebouwd tot woning

 

De ‘Maatschappij in Gezamenlijke Naam Ch. De Lobelle & V. De Mulder ‘ werd opgericht in 1930. Doel van de vennootschap was de mechanische productie van breigoed, maar de situatie ontwikkelde zich blijkbaar anders dan verhoopt. In 1937 werden de activiteiten al stopgezet. Het dient gezegd dat het bedrijf op een ongelukkig gekozen moment van start ging. De eerste cruciale jaren vielen samen met de zware crisis van de wereldeconomie en het is goed mogelijk dat het bedrijf dit nooit te boven is gekomen.

 

In 1930 werd op een perceel tuingrond, kadastraal geregistreerd onder het perceelnummer 645f en gelegen aan de Grotenbergestraat, een elektrisch breigoedfabriekje opgericht. Het bedrijfsareaal had een oppervlakte van 5a60ca. Verdere gegevens werden jammer genoeg niet teruggevonden. Nauwelijks zeven jaar na de oprichting werd het pand omgevormd tot een magazijn.

In 1950 werd het gebouw aangekocht door André Van Keymeulen, die woonde in een huis naast de voormalige breigoedfabriek. Het gebouw vormt nog steeds een geheel met deze woning aan de Grotenbergestraat 73. In de afgelopen decennia verschafte het pand onderdak aan diverse handelszaken. Sinds een vijftiental jaren is hier de fietsenzaak ‘Fietsen Kurt’ gehuisvest. Aan de Grotenbergestraat bevindt zich een benzinestation. Onlangs werd de voorheen leegstaande bovenverdieping omgebouwd tot een ruime appartementswoning.

Bij de verbouwingswerken werd, zeker aan de buitenzijde, rekening gehouden met de oorspronkelijke structuur van het gebouw. De eenvoudige baksteenconstructie beslaat twee bouwlagen en 11 traveeën. De gevel werd versterkt door middel van uitspringende gemetste pilaren. De vlakken tussen de pilaren van de tweede bouwlaag werden vermoedelijk pas bij de renovatie bepleisterd.

 

Bij het openwerken van de voorheen blinde gevel langs de huidige  Kollegestraat werd de oude indeling behouden. Het gebouw is afgedekt met een plat dak. Binnenin dienden ingrijpendere veranderingen te gebeuren met het oog op de nieuwe functies. Toch mag worden gesteld dat het hier om een mooi voorbeeld van hergebruik van industrieel erfgoed gaat, wat een zekere toekomst voor het gebouw garandeert.

 

Zicht op de voormalige breigoedfabriek (2001)

(eigen foto)

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende