Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.4. ZOTTEGEM

 

4) The Cousy Knitwove Factory

 

Aard:               breigoedfabriek

Ligging:            Grotenbergestraat 37 en 39 / Acaciastraat zonder nummer

Kadaster:         enige sectie, perceelnummer 664

Datering:          1924

Actueel:           intact, maar vermoedelijk leegstaand

 

De familie Cousy bezat sinds het einde van de 19de eeuw een confectiewinkel onder de naam ‘Roodkapje’ in de Hoogstraat te Zottegem. Tijdens het interbellum werden  eveneens filialen geopend in de Lange Zoutstraat te Aalst (1929) en op de Markt in Oudenaarde (1936). In 1924 richtte Hector Cousy – De Smet een werkhuis op langs de toenmalige Grotenbergse Steenweg, nu Grotenbergestraat geheten. Wat er in de eerste twee jaar in het werkhuis gebeurde wordt niet vermeld, maar vermoedelijk werd er ook toen al breigoed vervaardigd. Zeker is dat het werkhuis in 1926 werd omgevormd tot een elektrische breigoedfabriek. De reeds eerder genoemde gemeentelijke nijverheidstelling uit 1926 meldt voor de tiende december van dat jaar een personeelsbestand van 45 personen, waarvan 3 bedienden. Volgens het stamboek van de Textielcentrale (1942) werden er pull-overs, jassen, kleren en damesondergoed vervaardigd. In 1930 gingen fabriek en winkels over naar de nieuw opgerichte N.V. ‘The Cousy Knitwove Factory’. De onderneming bleef 24 jaar actief, tot ze in 1954 werd ontbonden.

 

In 1924 werd op een perceel weiland, kadastraal geregistreerd onder het perceelnummer 664a en gelegen in Bevegem, Zottegem, een werkhuis opgericht door Hector Cousy – De Smet. Hiervan werd geen bouwaanvraag of bouwplan teruggevonden. Twee jaar later werd de oppervlakte van het pand uitgebreid van 8 are naar 11a20ca en werd de ruimte ingericht als een elektrische breigoedfabriek, maar ook hier ontbreken verdere gegevens.

Op 13 november 1930 ging de breigoedfabriek over in handen van de op 25 februari van datzelfde jaar opgerichte N.V. “The Cousy knitwove factory”, samen met de drie bovengenoemde winkels. Het fabrieksgebouw zou tijdens de periode dat deze onderneming actief was geen ingrijpende wijzigingen meer ondergaan. De N.V. werd in 1954 ontbonden.

 

Van 1955 tot 1967 verschafte het bedrijfsgebouw onderdak aan de pantoffelfabriek  Antonius Cornil – Van den Haezevelde. In 1955 werd het pand daartoe aangepast en vergroot tot 12a19ca. In 1963 werd het perceel een laatste maal vergroot tot 19a60ca, maar in hoeverre het gebouw zelf werd gewijzigd is niet bekend.

In 1967 sloot de pantoffelfabriek haar deuren, waarna een klein deel van het nijverheidsgebouw (12 ca.) werd omgebouwd tot een woning. Het gebouw zou nadien meestal leegstaan. Recent verleende een deel van het gebouw een tijdlang onderdak aan een winkel in tweedehandszaken. Actueel staat het gebouw vermoedelijk andermaal leeg.

Bij de prospectie ter plaatse kon worden vastgesteld dat het ook hier gaat om een eenvoudige bakstenen constructie. Het gedeelte van het gebouw gelegen aan de Grotenbergestraat, dat grotendeels aan het gezicht onttrokken wordt door een recenter handelspand, is voorzien van een plat dak en is toegankelijk via een poort. Het gedeelte van het gebouw dat grenst aan de Acacialaan en dateert van na de Tweede Wereldoorlog, is afgedekt met een driedelig puntdak bedekt met golfplaten. Al bij al gaat het om een eerder banaal voorbeeld van industriële architectuur.

 

Toegangspoort tot de voormalige breigoedfabriek

 

(eigen foto)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende