Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.3. NINOVE

 

H) Jozef Muylaert

 

Aard:               ververij

Ligging:            Lavendelstraat 22, op de plaats van de huidige kledingzaak

Kadaster:         sectie B, perceelnummer 938

Datering:          < 1850

Actueel:           verdwenen

 

In 1923 richtte Jozef Muylaert een persoonlijke onderneming op onder zijn eigen naam. Het bedrijfje, gelegen in de Lavendelstraat 22, bestond uit een textielververij en een twijnderij. Geproduceerd werden onder meer veters en textielbanden. In 1934 richtte Jozef samen met zijn broer Albert Muylaert de samenwerkende vennootschap ‘Muylaert Gebroeders’ op, die eveneens actief was in de textielsector (cfr. 1) Muylaert Gebroeders). Wanneer de onderneming werd opgeheven is niet heel duidelijk. Vermoedelijk gebeurde dit in 1938, toen de activiteiten in de Lavendelstraat werden stopgezet.

 

In 1928 werd bij het kadaster aangifte gedaan van de splitsing van een woonhuis dat dateerde van vóór 1850. Het pand was gelegen in de Lavendelstraat en kadastraal geregistreerd onder sectie B, nummer 938c. Een deel van het gebouw bleef behouden als woning. Het tweede deel werd vergroot en omgebouwd tot een textielververij en twijnderij met een oppervlakte van 1a60ca. Plannen van de verbouwing zijn niet bewaard gebleven. Aangezien de persoonlijke onderneming Jozef Muylaert reeds in 1923 werd opgericht is het goed mogelijk dat de verbouwingen reeds jaren voor de aangifte bij het kadaster werden uitgevoerd. Hiertegen spreekt echter dat de procedure in commodo et decommodo naar aanleiding van de uitbating van een elektrisch aangedreven ververij in de Lavendelstraat ook pas in 1928 plaatsvond.

In 1932 werd het perceel uitgebreid met 60ca, waarbij ook het gebouw werd vergroot. Zes jaar later ten slotte zou het fabriekje terug bij het woonhuis worden gevoegd, waarvan het in 1928 werd afgesplitst. Een deel van het nijverheidsgebouw werd daarop gesloopt. Dit betekende meteen ook het einde van de textielactiviteiten op deze site. Tegenwoordig bevindt zich op het perceel een naoorlogse nieuwbouw.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende