Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.3. NINOVE

 

G) René Moeremans / L. & A. De Schepper & Co.

 

Aard:               mechanische kantfabriek

Ligging:            Graanmarkt, op de plaats van de woning met huisnummer 31

Kadaster:         sectie B, nummer 1144

Datering:          <1850

Actueel:           verdwenen

 

De vervaardiging van kant was lange tijd een typische huisnijverheid. In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de talrijke kantklossers en kantklosters echter verdrongen door mechanische kantproducenten. Zij konden veel goedkoper kant vervaardigen, dat gebruikt werd voor de decoratie van ondergoed, tafellinnen, gordijnen, enz. Eén van deze geïndustrialiseerde kantfabrieken was het rond het midden van de jaren ‘20  opgerichte bedrijf van René Moeremans: ‘Manufacture Générale de Dentelles Mécaniques’. Vermoedelijk was hij familie van Edgar Moeremans die eveneens een mechanische kantfabriek bezat, gelegen aan de Burchtdam (cfr. E) Edgar Moeremans & Co. (Burchtdam)). De onderneming van René Moeremans was geen lang leven beschoren. Nauwelijks drie jaar na de oprichting werd de productie stopgezet.

Het fabriekje aan de Graanmarkt nummer 35 werd vervolgens op 8 oktober 1928 verkocht aan Leo en Achiel De Schepper. In 1929 richtten beiden de N.V. ‘Oude firma L. & A. De Schepper’ op.  Doel van de vennootschap was de productie van kanten, bedspreien en dergelijke. De N.V. zou uiteindelijk in 1964 worden ontbonden.

 

Volgens de kadastrale bronnen werd in 1927 een elektrische kantfabriek ingericht in een huis kadastraal geregistreerd onder sectie B, perceelnummer 1144d en gelegen aan de Graanmarkt. Daar het bedrijf echter al vermeld wordt in de Annuaire Pratique van Bertrand en Lalière uit 1926, vond de herinrichting van het gebouw vermoedelijk al een paar jaar vroeger plaats. Vermits het bij de kadastrale documenten gaat om fiscale bronnen is het niet zo ongewoon dat wijzigingen pas later of zelfs helemaal niet werden gemeld.

Het huis aan de graanmarkt dateerde reeds van voor 1850 en werd in de tussenliggende periode meermaals vergroot. Tussen 1914 en 1919 diende het als magazijn voor de (textiel)handel van René Moeremans. In dat laatste jaar werd het gebouw nog maar eens vergroot evenals het perceel dat aangroeide tot een oppervlakte van 17a10ca. Er werd eveneens een stoommachine geplaatst.

 

In de kadastrale documenten verschijnt het gebouw nu als huis + stoommotor.

Bij de herinrichting, officieel dus in 1927, werd het gebouw in twee delen gesplitst. Een gedeelte behield de functie van huis, terwijl het andere gedeelte, met een oppervlakte van 3a20ca, ingericht werd als mechanische kantfabriek. Niettegenstaande de aanwezigheid van een stoommotor in het gebouw, werd voor het leveren van de drijfkracht gekozen voor elektromotoren. Zware verbouwingen zullen er bij de herinrichting allicht niet hebben plaatsgehad. Een aanvraag tot toestemming voor de verbouwingen werd alleszins niet teruggevonden.

Op 8 oktober 1928 werden woning en kantfabriek verkocht aan Leo en Achiel De Schepper, die het gebouw in 1929 inbrachten in de N.V. ‘Oude Firma L. & A. De Schepper’. Het gebouw onderging verder geen wijzigingen meer tot in 1964 de productie definitief werd stilgelegd. Het jaar daarop werd het complex gesloopt en in de plaats daarvan kwam de huidige woning met autobergplaats op de Graanmarkt nummer 31.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende